Cestující se setkají se sčítači, kteří provádějí průzkum obsazenosti vozidel na jednotlivých linkách. Během tohoto komplexního průzkumu budou sečteni cestující na 32 městských a 13 příměstských linkách. Sčítači budou zaznamenávat přesný čas odjezdu z každé zastávky a počty lidí nastupujících a vystupujících v každé zastávce. "Tím získáme kompletní přehled o vytíženosti jednotlivých spojů a zastávek včetně vlivu případného zpoždění na obsazenost vozidel," uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Průzkum provádí ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a SPŠ dopravní v Motole. Sčítači jsou tedy ve většině studenti této školy (cca 500 studentů). Do průzkumu se zapojí i pracovníci Dopravního podniku a ROPID. „Podzimní komplexní průzkum zahrnuje pětinu autobusových linek na území Prahy i v regionu. Tyto průzkumy provádíme dvakrát ročně pro jednu ucelenou oblast čili vždy po dvou až třech letech máme aktuální údaje o provozu všech autobusových a tramvajových linek PID,“ uvedl F. Drápal.