Žáci do 15 let

Praha

  • Všechny děti do 15 let mohou po Praze cestovat za zvláštní cenu 0 Kč, pokud vlastní příslušnou legitimaci. Tou je buď aplikace nahraná na čipové kartě, nebo Průkaz PID. Do 10 let postačuje i libovolná jiná průkazka, na které je alespoň jméno, fotografie a datum narození, potvrzená školou nebo některým z dopravců.
  • Jak pořídit čipovou kartu Lítačku nebo Průkaz PID se dočtete v článku Přeprava za 0 Kč v Praze.

Region

  • Na příměstských linkách platí děti od 6 do 15 let poloviční jízdné, pokud prokáží svůj věk. Pro cestu do školy a ze školy lze využít speciální žákovské jízdné, které sníží cenu jízdného ještě přibližně o třetinu. 

Studenti od 15 do 26 let

Praha

  • V Praze je poskytována sleva na předplatném jízdném pro všechny cestující od 15 do 19 let, nezávisle na tom, zda studují, nebo ne. Tito cestující spadají do tarifní kategorie „Junior“.
  • Studenti od 19 let mají nadále nárok slevu na předplatném jízdném až do 26 let. Musí se ale předepsaným způsobem prokázat při nákupu jízdného a při případné přepravní kontrole. Více informací naleznete v článku Studenti v PID.
  • Ceny předplatních jízdenek pro Juniory a Studenty naleznete v článku Cestování po Praze. Předplatné jízdné se pořizuje buď k čipové kartě, nebo k Průkazce PID. Více informací nabídne článek Kde koupit jízdenky.

Region

  • V Regionu platí cestující od 15 let plnou cenu jízdného. Žáci a studenti do 26 let mohou pro cesty mezi školou a bydlištěm využít žákovské jízdné a ušetřit tak přibližně třetinu ceny.