1) Zjednodušení cestování mezi Vypichem a Stodůlkami

Úprava v provozu autobusových linek 179, 301 a 352 umožní cestujícím na území Prahy v úseku Vypich – Luka i ve směru Luka nastupovat do všech autobusů všemi dveřmi. Prvním opatřením je přečíslování stávající autobusové linky 179 na 174. Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady do Nových Butovic bude propojena v Nových Butovicích se spoji linky 137 pod číslem 137. Druhé opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, které pojedou ve směru do Prahy stejně jako dnes, pouze budou formálně ukončeny v zastávce Luka, v níž dojde ke změně jejich čísla na městskou linku 174. Jako linka 174 budou všechny jejich spoje pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol a Vypich bude tedy v provozu pouze městská linka 174, která pojede stejně často jako dosavadní svazek linek 179+301+352. Navrhované řešení přinese urychlení odbavování cestujících na pražských zastávkách mezi Vypichem a zastávkou Luka, povede k vyšší spokojenosti cestujících i řidičů, zpřehlední linkové vedení a zjednoduší orientaci v jízdních řádech.

2) Návazné úpravy na městských linkách 137 a 149

Na základě podnětů cestujících na nepřehledné trasování a pásmování linky 137 (část spojů vždy jen v části trasy) bude stávající linka 137 vždy v pracovních dnech cca od 6 do 20 hod. v intervalu 30 min. od Nových Butovic vedena nově po trase dnešní linky 174 na Velkou Ohradu. Zrušený úsek linky 137 od Nových Butovic na Bavorskou nahradí celodenně a celotýdenně prodloužená linka 149, která v současnosti na Nových Butovicích ve směru od Jinonic končí.

3) Vyřešení obslužnosti Velké Chuchle

Od 4. ledna 2016 bylo zrušeno zajíždění linky 244 do Velké Chuchle kvůli zákazu odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru od Radotína přes železniční přejezd do Velké Chuchle a zpět. Výsledkem dosavadních intenzivních jednání je prodloužení autobusové linky 172 na Smíchovské nádraží a úplné zrušení zajíždění linky 244 do Velké Chuchle, tedy přes železniční přejezd.

Souhrn nejvýznamnějších změn jednotlivých linek k 1. 5. 2016

  • 137 - Linka je sloučena s původní trasou linky 174 do trasy Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice – Nové Butovice – Mládí – Luka – Velká Ohrada (v úseku Nové Butovice – Velká Ohrada jede pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00). Původní úsek Bucharova – Bavorská nahrazen linkou 149.
  • 149 - Linka je celotýdenně prodloužena o úsek Nové Butovice – Bavorská v trase původní linky 137.
  • 172 - Linka je odkloněna do zastávky Smíchovské nádraží, ruší se zastávky Radotínská a Závodiště Chuchle. V úseku Velká Chuchle – Na Hvězdárně jede pouze část spojů.
  • 174 - Původní trasa linky je převedena na linku 137. Nová trasa linky (Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice) vzniká přečíslováním současné linky 179, posílené o spoje linek 301 a 352 v úseku Kukulova/Vypich – Luka.
  • 179 - Linka je zrušena, resp. přečíslována na 174 a zároveň posílena o přečíslované spoje linek 301 a 352 v úseku Kukulova/Vypich – Luka.
  • 244 - Zrušeny zastávky Kazínská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle, Starochuchelská, prodloužení intervalů v pracovní dny ráno z 12 na 15 minut.
  • 301 - Zkrácení linky o úsek Luka – Kukulova/Vypich (autobusy linky 301 budou v tomto úseku nově označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).
  • 352 - Zkrácení linky o úsek Luka – Kukulova/Vypich (autobusy linky 352 budou v tomto úseku nově označeny jako linka 174 a bude zde umožněn nástup všemi dveřmi i ve směru z Prahy).

Přílohy:

  1. Mapka – změny linek Nové Butovice
  2. Mapka – změny linek Velká Chuchle