„Nejvýraznější změnou je plošné posílení víkendových nočních linek tramvají a autobusů, které měly doposud interval 30 minut. Vzhledem k trvale rostoucí poptávce po cestování bude zkrácen jejich interval v nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli na 20 minut. Zároveň dojde ke sloučení autobusových linek 504 a 508, čímž budou nabídnuta nová přímá spojení a také bude odlehčeno nejvytíženějším tramvajových linkám v centru Prahy,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík.

U tramvajové linky 5 dochází k navýšení kapacity v pracovní dny o 100 % (dvouvozové nebo kloubové tramvaje místo jednovozových) – tato změna navazuje na dosavadní výlukový stav na lince.

Větší úpravy jsou také připraveny ve spolupráci s městskou částí Praha 13 v rámci vyhodnocení přepravních průzkumů po otevření nového úseku metra A. Výrazně se posiluje midibusová linka 168, naopak k omezení kvůli nízkému vytížení dochází u linky 174. Linka 174 bude na základě požadavku Prahy 13 na obnovení přímého spojení Nových Butovic se starými Stodůlkami vedena v nové trase na Nové Butovice. Na lince 108 jsou z důvodu nízké poptávky v koncovém úseku trasy ponechány mírně prodloužené prázdninové intervaly.

K posílení dochází také v oblasti městské části Praha 22, kde se posiluje provoz autobusové linky 267 ve špičkách pracovních dnů mezi Kolovraty a Uhříněvsí. Vyšší kapacita bude nabízena také na lince 232 vedené přes Křeslice a Pitkovice. Pro lepší propojení Uhříněvsi s nákupní zónou v Čestlicích se také zavádí víkendový provoz na lince 325.

Rozšiřuje se také počet autobusových zastávek na znamení o dalších 17.

Nejvýznamnější trvalé změny na jednotlivých linkách:

5 Navýšení kapacity v pracovní dny (dvouvozové nebo kloubové tramvaje namísto jednovozových).

108 Prodloužení intervalů v pracovní dny a celotýdenně večer z důvodu nízkého vytížení.

168 Zkrácení intervalů ve špičkách pracovních dnů v úseku Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce. Zavádí se večerní a víkendový provoz v úseku Nové Butovice – Poliklinika Petřiny. Ruší se vložené spoje v úseku Kodymova – Vypich / Kukulova, které nezastavovaly v části zastávek.

174 Linka je vedena v nové trase Velká Ohrada – Luka – Mládí – Bucharova – Nové Butovice, v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 20:00.

232 Rozšíření ranní i odpolední špičky pracovních dnů, na vybrané spoje nasazeny kloubové vozy.

267 Zavedení vložených posilových spojů v ranní i odpolední špičce pracovních dnů v úseku Kolovraty – Nádraží Uhříněves.

313 Pro vybrané školní spoje je zřízena zastávka Mořina, Trněný Újezd také ve směru Černošice, žel. zast.

325 Zavedení víkendového provozu v období cca 9:00–19:00.

329 Vybrané školní spoje jsou prodlouženy o zastávky Na Padesátém a Sídliště Skalka. Zavádí se nový ranní školní spoj Sluštice, škola – Sídliště Skalka.

445 Nová midibusová linka v trase Vrané nad Vltavou, žel. st. – Březová-Oleško, Oleško (v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 18:30).

504 Sloučení s linkou 508 do nové trasy: Sídliště Písnice – Nemocnice Krč – Poliklinika Budějovická – I. P. Pavlova – Jiráskovo náměstí – Anděl – Nové Butovice – Velká Ohrada – Sídliště Stodůlky.

508 Linka je sloučena s linkou 504 a nově provozována pod číslem 504.

Změny zastávek

  • U následujících zastávek se mění charakter – nově na znamení: Čimický háj, Hříbková, Cholupický vrch, Karenova, Ke Březině, Komárovská, Komořany (jen ve směru z centra), Královická, Kyje, Lehovec, Myšlínská, Nušlova, Sídliště Hloubětín, Sklářská, Stavební zóna Horní Počernice, U Dobešky, Vlastibořská.
  • Pro linky 314, 338, 361 a 390 se ruší zastávka Jíloviště, přívoz.
  • Pro linky 338, 361 a 390 se ve směru z Prahy zřizuje zastávka Davle, Portus (na znamení).
  • V Milovicích se mění název zastávky Milovice, Topolová na Milovice, Park Mirakulum pro linku 432.
  • V Mořině se mění název zastávky Mořina na Mořina, Obecní úřad a zřizuje se nová zastávka Mořina pro linky 311, 425 a 451.