K integraci veřejné dopravy na Slánsku a v části Kladenska, která byla realizována v srpnu 2019, obdrželi v uplynulém roce organizátoři dopravy IDSK a ROPID připomínky, stížnosti i pochvaly od cestujících, dopravců a od zástupců dotčených měst a obcí. Vyjma došlých podnětů byly zváženy provozní zkušenosti jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byla také provedena řada přepravních průzkumů za účelem zjištění obsazenosti spojů, které prokázaly vysokou obsazenost některých autobusových linek a naopak velice nízkou poptávku po jiných linkách.

Aby byla kapacita autobusů využita efektivněji a současně bylo vyhověno většině evidovaných požadavků, přistoupili společně IDSK a ROPID k úpravě linkového vedení jízdních řádů v řešené oblasti v rámci tzv. vyhodnocení integrace, ke kterému dojde od 15. listopadu 2020. Vyhodnocení integrace bylo na předchozích jednáních s dotčenými městy a obcemi v roce 2019 avizováno právě z důvodu, aby dopravní systém mohl po ročním provozu ve větší míře reflektovat potřeby cestujících.

Příloha: Přehled změn na jednotlivých linkách