I po zvýšení cen předplatních časových jízdenek zvýhodňují v porovnání s cenami jízdenek pro jednotlivou jízdu časové jízdenky své majitele, protože se vyplatí již při třech zpátečních cestách týdně. Ke zvýšení cen předplatních časových jízdenek dochází po zvýšení cen u jízdenek pro jednotlivou jízdu, které proběhlo od 1. ledna 2011. Ceny časových předplatních jízdenek ani sortiment těchto jízdenek určených pouze pro území Prahy se nemění. Úplné znění Tarifu PID od 1. 1. 2011 je k dispozici na www.ropid.cz.

Z důvodu zjednodušení nákupu jízdních dokladů se od 1. 2. 2011 zároveň zavádí některé nové druhy časových jízdenek pro děti, žáky a studenty ve vnějších tarifních pásmech:

druh jízdenky

poznámka

Čtvrtletní/90denní pro děti 6–15 let

Pouze v elektronické podobě na opencard (čtvrtletní s volitelným začátkem platnosti) nebo v tištěné podobě vydané prostřednictvím ČD (90denní s volitelným začátkem platnosti).

Pololetní pro žáky 6–15 let na pevné pololetí školníhoroku

Žákovské jízdné zvláštní zlevněné, pouze v elektronické podobě na opencard nebo v tištěné podobě vydané prostřednictvím ČD, vydávají se pouze na pevné období školního pololetí, během školního roku lze zakoupit s platností od 1. 9. nebo od 1. 2. Pro období od 1. 2. do 30. 6. 2011 budou vydány i v tištěné podobě pro klasický předprodej.

Pololetní pro studenty 15–26 let na pevné pololetí školního roku

Žákovské jízdné zvláštní zlevněné, pouze v elektronické podobě na opencard nebo v tištěné podobě vydané prostřednictvím ČD, vydávají se pouze na pevné období školního pololetí, během školního roku lze zakoupit s platností od 1. 9. nebo od 1. 2. Pro období od 1. 2. do 30. 6. 2011 budou vydány i v tištěné podobě pro klasický předprodej.

Ceny předplatních časových jízdenek pro vnější tarifní pásma od 5. 1. 2011.

Počet pásem

Občanská měsíční/30 denní

Občanská čtvrtletní/90denní

Dítě 6–15 let měsíční/30denní

Dítě 6–15 let čtvrtletní/90denní

Žák 6–15 let* měsíční

Žák 6–15 let* 5měsíční (od 1. 2.)

Student 15–26 let* měsíční

Student 15–26* 5měsíční (od 1. 2.)

1

300 Kč

760 Kč

150 Kč

380 Kč

110 Kč

510 Kč

225 Kč

1020 Kč

2

460 Kč

1200 Kč

230 Kč

600 Kč

170 Kč

795 Kč

345 Kč

1590 Kč

3

700 Kč

1800 Kč

350 Kč

900 Kč

260 Kč

1195 Kč

525 Kč

2395 Kč

4

920 Kč

2400 Kč

455 Kč

1190 Kč

345 Kč

1590 Kč

690 Kč

3180 Kč

5

1130 Kč

3000 Kč

565 Kč

1500 Kč

420 Kč

1970 Kč

845 Kč

3945 Kč

6

1350 Kč

3600 Kč

675 Kč

1795 Kč

500 Kč

2360 Kč

1010 Kč

4725 Kč

Poznámka:

*Žákovské jízdné zvláštní zlevněné platí pouze se žákovským průkazem. Neplatí v měsících červenci a srpnu. Neplatí na nočních linkách. Platí pouze v trase a ve dnech vyznačených v žákovském průkazu.