Hlavní město Praha mělo podle Plánu udržitelné mobility dluh na pražské infrastruktuře 30 miliard Kč. Díky příznivému počasí mohla Technická správa komunikací letos tento dluh splácet až do přelomu podzimu

a zimy a proinvestovat skoro dvojnásobek financí oproti loňskému roku. Zároveň Prahu příští rok čeká náročná rekonstrukce Barrandovského mostu a možné objízdné a příjezdové trasy na ni musí být připravené. Proto hlavní město Praha prostřednictvím TSK investovalo do infrastruktury 2,5 miliardy Kč a další stovky milionů korun šly do běžné údržby a oprav.

„Stojíme na konci náročné stavební sezony, která ale bez debaty přinesla automobilistům konkrétní výsledky. Tento týden jsme například otevřeli P+R parkovací dům na Černém Mostě pro téměř 900 aut, příští týden zahajujeme stavbu dalšího a Strakonická ulice se rozšiřuje o jeden pruh. Dopravní situaci ve městě však nevyřeší ukončení rekonstrukcí silnic a souvisejících uzavírek. Pro dopravu v Praze je zásadní dobudování vnějšího okruhu, který staví stát. Žádost o územní rozhodnutí pro dostavbu vnitřního městského okruhu bude podána v průběhu příštího roku,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.  

„Peníze šly letos hlavně do rekonstrukcí městských radiál – Prosecká, Argentinská nebo i Koněvova –, ale také do pěší a cyklistické infrastruktury. Musíme investovat víc. Po našem nástupu jsme zatáhli za ruční brzdu a zastavili to, kam se řítil stav silnic a kolejí. Byl na nich dluh 30 miliard korun. To znamená, že 30 miliard korun v minulosti mělo jít na opravy, a nešlo. Letos nám přálo počasí a díky tomu jsme stihli přes 150 velkých investičních staveb a více než 3 000 akcí běžné údržby. Mimo jiné tím pomáháme naší zpomalené ekonomice zasažené covidem a připravujeme objízdné a příjezdové cesty na rekonstrukci Barrandovského mostu,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy. 

Zatímco Barrandovský most ty nejnáročnější práce teprve čekají, desítky menších akcí v okolí už jsou hotové. Jsou opravené například sjezdové a nájezdové rampy, vyměnil se povrch na Modřanské a v letošním roce jsme zahájili stavební práce na rozšíření Strakonické, jednoho z nejvýznamnějších pražských tahů vedoucích na Barrandovský most. Bylo k tomu potřeba upravit svahy, vystavět opěrné zdi, přeložit inženýrské sítě a vybudovat dešťovou kanalizaci. Příští rok v létě by tu měl přibýt téměř tříkilometrový pruh vyhrazený pro MHD, přičemž všechny pruhy pro osobní dopravu zůstanou zachovány.

Stavělo se i pod magistrálou ve Wilsonově ulici u křižovatky Bulhar. Kromě nového asfaltového povrchu vozovky se tu díky koordinaci akcí rovnou vymění i mostní závěry a opraví se podchod k hlavnímu nádraží. Ukázkově proběhla také koordinace akcí v Argentinské, kde se kromě oprav vozovky stihlo souběžně osm dalších akcí soukromých i městských investorů. Pro tuto akci se navíc podařilo získat i finanční podporu Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkem SFDI v letošním roce podpořil projekty TSK částkou přes 500 milionů korun, kdy jsou v této částce zahrnuty investice i běžná údržba a opravy na dopravní infrastruktuře ve správě TSK.

U desítek akcí se také podařilo zkrátit dobu realizace, například při první etapě rekonstrukce Karlova náměstí směrem do Ječné. Kromě vozovky a chodníků se tu zkrátila i délka vybraných přechodů, opravily se světelné křižovatky a uliční vpusti, a to dokonce o tři týdny dříve, než bylo v plánu.

Přestože covid významně zasáhl a omezil pracovní síly i dodávky materiálů ve stavebnictví i v tomto roce, úspěšně se dokončil také balík akcí v Horoměřické. TSK provedla demolici a stavbu nového mostu. V nejbližším okolí mostu byla v rámci akce BESIP opravena vozovka a postavena nová okružní křižovatka s novým přisvětleným přechodem pro chodce a novými chodníky. Veškeré práce tu ale byly dokončeny o 14 dní dříve, na státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii. Podařilo se také předláždit Hlávkův most.

„V letošním roce jsme ve veřejných zakázkách začali klást větší důraz na rychlost realizace staveb a také na zkušenosti s podobnými stavbami. Kupříkladu u výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce Barrandovského mostu hraje zásadní roli nejen cena, ale také to, jak dlouho budou práce různým firmám trvat. Vzhledem k obrovskému množství aut a řidičů, kteří most denně využívají, potřebujeme zajistit, aby se plný provoz obnovil co nejdříve,“ říká Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Zajímavostí letošní stavební sezony je také, jinak nepříliš často využívané, 3D frézování, které usnadnilo práce v Patočkově ulici. Bude vzorem, jak se pouštět do významných investic v příštím roce, a tak zrychlovat a zpřesňovat realizace. Velkou rekonstrukcí prošly mimo jiné také vybrané úseky v Koněvově ulici, v Prosecké, Veselské, Branické nebo na nábřeží Edvarda Beneše.

Dílčí opravy TSK zajistila na desítkách mostů, například na mostech X029 K Autisu, X651 Národní, nebo postavila zcela nový most Y502 převádějící ulici Za Černým Mostem, který má novou nosnou konstrukci s vyšší světlou výškou nad železniční tratí. A nezapomínalo se ani na drobné opravy světelných křižovatek, kde přibyly přechody pro chodce, jako na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo přes magistrálu z Vinohradské ulice, a protihluková opatření, kdy se staví nová protihluková stěna na Spořilovském plácku, opěrné stěny svahu kolem Komořanské nebo je vyměněn povrch za nízkohlučný v Argentinské.