Závody si vyžádají celodenní uzavírku poloviny Zbraslavského náměstí a celých ulic Elišky Přemyslovny a Na Baních. Aktuální informace o závodním dni jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/zbraslav.jiloviste/.

Zároveň však státní organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) až do 15. září 2021 opravuje vozovku na mimoúrovňové křižovatce Zbraslav, včetně obnovy vodorovného značení, údržby mostních závěrů a dílčích úprav vybavení dálnice. Konkrétně se jedná o uzavírku sjezdu a nájezdu na Pražský okruh (D0) od Zbraslavi a průjezd směr centrum Prahy.

Z těchto dvou důvodů bude doprava v okolí Zbraslavi a na Strakonické ulici po celou sobotu, zejména pak od 8:00 do 18:00 hodin, komplikovaná. Všichni řidiči by proto měli v tento den zvážit, zda se zcela nevyhnout oblasti Zbraslavi a pro vjezd nebo výjezd z Prahy směrem na jih využít vzdálenější komunikace, jako například dálnice D5 a D1 nebo ulici Vídeňskou.