Ke zvýšení kapacity ale přesto, že byly koleje dokončeny oficiálně už v červenci, dojde až 12. prosince. „V tuto chvíli je už ale také zvýšení kapacity nádraží znát, protože jich denně přes hlavní nádraží projede na šest stovek,“ uvedl náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty Jaromír Kadlec. Nástupiště jsou nyní doplněna o systémy pro slabozraké a nevidomé, novými eskalátory, výtahy a podchody. Nástup do vlaků je snazší, protože nástupiště jsou zvýšena na úroveň vstupu do vlaků. Podstatná část investice – 1,1 miliardy korun – pochází z Evropských fondů z Programu Doprava.

Vlaků je hodně

Není to samozřejmě jediná změna, která se týká pražské železniční dopravy. Jen za poslední rok a půl bylo zprovozněno Nové spojení, které je mimochodem vyhodnoceno jako nejlepší dopravní stavba roku 2008, začala obnova vlastního nádraží (tedy haly, která je už z více než  poloviny hotova) a zvýšila se nyní už i kapacita hlavního nádraží. Faktem ale je, že se do nádraží, byť je jeho kapacita vyšší a je v podstatě schopno pojmout jeden vlak za minutu,   nedostanou ani všechny vlaky, které přijíždějí do Prahy.

Patro by bylo drahé

„Stejně kapacitně je pak vytíženo i Masarykovo nádraží, takže v tuto chvíli už nelze vytvořit takový model, aby vlaky vjížděly do jednoho – tedy hlavního – nádraží,“ upozornil J. Kadlec.  „Jakékoli rozpínání hlavního nádraží, aby svou kapacitou pokrylo i kapacitu nynějšího Masarykova nádraží, není možné bez obrovského finančního zásahu, jehož výši lze v tuto chvíli jen těžko odhadnout.“ V kuloárech se totiž hovoří o tom, že by kapacitu Masarykova  nádraží mohlo hlavní nádraží pojmout jen v případě, že by byla vybudována dvě patra nad sebou, což by byla investice stovek miliard korun. „Kapacita železnice v Praze je v tuto chvíli vhodně rozdělena mezi hlavní a Masarykovo nádraží,“ řekl k tomu J. Kadlec. V případě, že by  Masarykovo nádraží bylo zrušeno, musela by se kapacita hlavního nádraží rozšířit nejméně  o osm kolejí. Navíc Správa železniční dopravní cesty stále počítá s vytvořením rychlodráhy, která by spojila Letiště Praha (a Kladno) s centrem města a měla by končit právě na Masarykově nádraží.

V tuto chvíli se upravuje ještě trať Libeň–Běchovice a vzniká nové zabezpečovací zařízení v Libni, jež bude  hotovo do 12. prosince, aby kapacita tak, jak je zamýšlena, byla skutečně zvýšena na 100 procent.

Bude se opravovat i hala

Historická hala hlavního nádraží, tak charakteristická pro stavby vzniklé na přelomu 19. a 20 století, by se podle slov zástupců Železniční a dopravní cesty měla také opravovat. Konstrukce dokončená v roce 1914 prošla několika drobnými úpravami a v podstatě její jedinou údržbou je natírání konstrukce. Podle Jaromíra Kadlece by hala měla projít úpravami, které by měly zvýšit její bezpečnost při zachování její historické hodnoty.