„Je to už 15 let, kdy je  železnice nedílnou součástí pražské hromadné dopravy, ale řekl bych, že letos se do určité míry zlomily předsudky proti ní,“ uvedl radní Radovan Šteiner. Letos poprvé můžeme  ukázat, jak stavby železniční infrastruktury ovlivní  využití železnice. Nové spojení, na něž se všichni těšili, je dnes v plném provozu a ovlivnilo dopravu neuvěřitelně, předčilo to veškerá očekávání. Po jeho uvedení do provozu totiž došlo  k meziročnímu nárůstu počtu cestujících o třetinu,“ řekl R. Šteiner. „Je to nejen úspěch Českých drah, ale musím neskromně říci, že i města a jeho organizací.“

Novým spojením to nekončí

„Dokončením Nového spojení se skutečně zlepšila železniční doprava na území Prahy, Nové spojení umožnilo páteřnímu dopravnímu systému  dostat vlaky do centra a dalo cestujícím  nový komfort a šanci dostat se za poměrně krátkou dobu do centra, což ukázaly i závody  z Radotína do Prahy,“ uvedl  náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek. „Nemůžeme ale zůstat jen u Nového spojení, budeme  pokračovat dále, je potřeba rychle dokončit úsek Libeň–Běchovice a  Běchovice–Úvaly, aby bylo napojení z východní strany definitivně ukončeno,“ uvedl A. Blažek. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) připravuje další  průjezd pražským uzlem a modernizaci stanic Praha-Smíchov, Praha -Vršovice a Praha-Hostivař a také malešický průtah a řadu dalších akcí, které ještě  zlepší pražskou železniční dopravu.

Zvýší se počet elefantů

„Na novou kvalitu dopravní infrastruktury navazujeme i vyšší kvalitou vozového parku,“ upozornil A. Blažek.  Nové vlaky ElefantCity, mnohokrát  zmiňované jednotky řady 471, na počátku trpěly dětskými nemocemi. „Dnes jich jezdí více než 50 a další jsou už objednány, celkem to  bude 75 souprav, takže se dostanou na všechny tratě,“ řekl A. Blažek.

Jde o zvýšení bezpečnosti

Za důležitou součást přepravy cestujících považují zástupci Českých drah i bezpečnost cestujících. Antonín Blažek připomněl nešťastnou událost z počátku uvedení Nového spojení do provozu, kdy kdosi ukradl část zabezpečovacího zařízení z barevných kovů. „Nové spojení začalo svůj provoz  fatální krádeží, takže nefungovalo zabezpečovací zařízení. Proto jednáme  se SŽDC a dalšími institucemi a Policií ČR o zvýšení bezpečnosti. Není možné, aby  nějací nepřizpůsobiví občané  vyřadili z provozu část integrované pražské dopravy,“ vedl A. Blažek.

Nový vlak do Milovic

Růst počtu cestujících na pražské železnici bude zřejmě pokračovat. České dráhy chtějí postupně vylepšit intervaly. „Postupně vylepšíme  intervaly směrem do Prahy, tak jak nám to  infrastruktura umožní. Především to bude z východní strany od Běchovic a připravujeme i další úpravy na Beroun a Benešov. Novinkou je pak nová linka  S 20, která  od prosince propojí Milovice s Prahou. Ve všední dny bude jezdit každou hodinu a bude zařazena do systému Pražské integrované dopravy. „Důvodem zavedení nové linky je stoupající počet obyvatel Milovic. Před 20 lety zde žila tisícovka lidí, dnes je to více než 8500 lidí,“ uvedl  A. Blažek.  V současné době do Milovic jezdí linka z Lysé nad Labem. Lidé cestující do hlavního města tak museli přestupovat.

„ESKO“ se bude zkvalitňovat

Vlaky systému „ESKO“, které jsou  součástí pražské integrované dopravy, přepraví v Praze každý všední den 87 000 cestujících. Nejvíce meziročně vzrostl počet lidí ve vlacích od Benešova a Berouna. Vlaky od Benešova přivezou denně do Prahy asi 6000 pasažérů, ve směru od Berouna 8500 lidí. Pokud jde o Benešov, bude tato trať ještě posílena v okamžiku, kdy bude dokončen vlakový koridor. „Do blízké budoucnosti se ale nebude počet ,ESEK´ rozšiřovat,“ upozornil Pavel Procházka pověřený vedením Ropidu.

Budoucnost autobusů

V okolí Prahy-východ a Prahy-západ  jsou nyní výrazně zatížené silnice a je tendence už kvůli tomu, že autobusy jsou výrazně pomalejší, tuto dopravu omezit. O pomalosti autobusů ostatně svědčí i závod konaný v rámci Evropského týdne mobility, kdy autobus prohrál nejen s vlakem, ale i s cyklisty a další dopravou. „Tam, kde existuje dobrá železniční nabídka, jako jsou například Český Brod, Říčany, Řevnice, tam bychom chtěli  výrazně preferovat železnici a autobusovou dopravu v závislosti na posílení železniční dopravy postupně  odsunout do jakési návazné funkce, takže by svážela cestující k vlaku,“ upozornil P. Procházka.

Kdy budou nové stanice?

Při plánování železnice ve městě se hovoří i o nových železničních zastávkách. „Bohužel Praha, pokud jde o nové železniční zastávky, není svým pánem, je to věc SŽDC,“ upozornil radní Radovan Šteiner. „Snažíme se ji dotlačit k tomu, aby se kromě velkých modernizačních akcí věnovala i těm menším, což jsou například  nové zastávky. Jednou z hlavních priorit je pro Prahu zastávka Rajská zahrada, kde je integrace s metrem optimální, v pokročilé fázi je  i stanice Kačerov¨, opět s návazností na metro, v Karlíně i Libni také chceme, aby SŽDC vytvořila železniční zastávky integrované s metrem,“ uvedl  radní R. Šteiner. „Z pohledu Prahy jsme udělali vše, co bylo v našich silách, teď je řada na SŽDC, ale musím si postěžovat, že stát tak trochu pokulhává a že kromě velkých projektů by se mohl věnovat i některým menším záležitostem,“ řekl Radovan Šteiner.