Most byl pozůstatkem trati, kterou nahradilo Nové spojení. Viadukt, položený na křižovatce Husitské a Trocnovské ulice, clonil Divadlu Ponec, které kdysi bývalo kinem. Likvidace mostu přerušila silniční provoz od 8. do 10. května. Po zbourání se otevřel výhled na Divadlo Ponec a do Husitské ulice. Malá Hrabovka se už bourala jednou, a to na počátku 90. let. Tehdy nahradil starý most z počátku 20. století most nový. Snesená konstrukce bude využita na některé z moravských tratí.

Ve druhé etapě budou zdemolovány opěry mostu, ta k hlavnímu nádraží pouze částečně, s následnou úpravou, ta k Masarykovu nádraží zcela, na jejím místě bude vybudován nový chodník.

Druhý viadukt, který se klene vysoko nad Husitskou ulicí, čekají také úpravy. Z mostu železničního se promění v most pro pěší a cyklisty. Cyklostezka má procházet také starými žižkovskými tunely a vyústí pod Ohradou.