Během jarních měsíců roku 2008 bude znovu vyloučena na dobu 71 dní 202.traťová kolej Libeň – Masarykovo. Její hlavní náplní bude rekonstrukce mostu v km 407,0 (severní část podchodu Krejcárek – Karlín) a práce na protihlukové stěně. Bude se odskružovat estakáda Sluncová a do definitivního stavu se uvedou veškerá provizoria na Sluncové.

V březnu se dále začnou klást koleje č.301 a 302, a to z provizorní výhybky P1, která bude vložena do dnešní 3.koleje od Holešovic ve výluce od 6. do 9.3.

V celém prvním pololetí bude stěžejním bodem dokončování všech umělých objektů stavby, zejména obou estakád. Připravenost pro kladení svršku musí být nejpozději začátkem června tak, aby nejpozději v polovině srpna mohly proběhnout statické zatěžovací zkoušky a k 1.9. zahájen zkušební provoz.

Harmonogram severního zhlaví Hlavního nádraží byl vytvářen v návaznosti na termíny v prosinci zahájené samostatné akce „MZČ“. Plnění harmonogramu Nového spojení je tedy závislé na sousední stavbě, hlavním milníkem je připravenost podchodů pro alespoň jednu kolej na začátku května tak, aby mohlo začít navážení výhybek zhlaví (ze směru od Nuslí). V průběhu června se mají potkat traťové koleje od obou tunelů se zhlavím na estakádě Masarykovo. Zvláštností budou navíc atypická dilatační zařízení v každé koleji na východní opěře estakády.

K 1.9. bude zahájen provoz po kolejích 601, 602, 301 a 402. Kolej č.302 bude v provozu pouze po spojku u odbočky do DKV Libeň. Nebude tedy ihned možné spojení Hlavní-Vysočany, to se zavede až 5.9., 401.kolej M-V se zprovozní 10.9.

Přepojení zbývajících kolejí 22-32 Hlavního nádraží do "nového" bude dle stávajícího harmonogramu probíhat ve dvou etapách: nejprve koleje č.22 a 24
(nástupiště č.5), a to do 22.9. Teprve pak se úplně zruší stará vítkovská trať a dokončí nové propojení depa Libeň kolejí č.304. Tato opatření vycházejí z požadavků stavby "MZČ" a mohou být ještě upravena.

Koleje 26-32 (nástupiště 6,7) se zapojí v listopadu, stejně tak jako definitivní čtyřkolejné propojení žst. Libeň do Nového spojení. O podrobnostech budeme včas informovat