Jde o budovu bývalé trakční měnírny Křenovka nedaleko železniční stanice Praha hlavní nádraží, která byla postavena v letech 1925 – 1927 jako součást elektrizace pražských nádraží. Přes 80 let starý objekt Křenovka je zapsaný na seznam kulturních památek.

Elektrodispečink Křenovka nahrazuje původní provizorní řídící stanoviště elektrodispečerů Praha umístěné v budově napájecí stanice Třešňovka ve Vršovicích. „Zároveň zde vzniká centrální dohledový dispečink železničního uzlu Praha. Bude zde soustředěn dohled nad provozem důležitých zařízení sloužících k bezpečnému provozování a obsluze železniční dopravní cesty. Na dohledové pracoviště budou vyvedena a dozorována zařízení zajišťující bezpečný provoz tunelů, kamerové systémy, elektrické požární signalizace, pult centrální ochrany objektů ve správě SDC Praha. Současně bude sloužit jako ohlašovací pracoviště pro provoz eskalátorů a výtahů a dalších technických zařízení, a to včetně komunikačního spojení na jednotlivé složky záchranného integrovaného systému,“ vypočítal funkce Křenovky mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Pavel Halla.