Provoz se postupně začne rozšiřovat, od 10. září začnou vlaky jezdit na opraveném spojení z hlavního nádraží do stanice Praha-Vysočany. Nyní dokončujeme spojení Masarykova nádraží a Vysočan, zprovozněno bude na konci září, uvedl mluvčí Skansky Ondřej Šuch z DS. Koncem listopadu pak zprovozníme zbývající dvě koleje ústící do stanice Praha-Libeň tak, aby mohla být kapacita nového spojení využita skutečně naplno, říká Jan Mitlohner ze Skansky, DS.

Desítky kilometrů kolejí a drátů

Nejdůležitější stavbou nového spojení jsou dva nové tunely pod Vítkovem, k nim lze zařadit i čtyři významné železniční mosty, přičemž hlavními jsou 437 metrů dlouhá estakáda Masarykova a Husitská, dále 322 metrů dlouhá estakáda Sluncová, 130metrový tunelový most a 44 metrů dlouhý most Balabenka. Vznikla také téměř třísetmetrová silniční estakáda spojující Krejcárek a Palmovku a řada doprovodných staveb. Celková délka tunelů je 2,68 kilometru. Je položeno 28,48 kilometru nových kolejí, nataženo 43 kilometrů optických kabelů, 29 kilometrů traťových kabelů a 16 km nového trakčního vedení. Postaveny jsou téměř tři kilometry protihlukových stěn.

Rychleji do centra

Nové spojení je nejvýznamnějším železničním projektem na území hlavního města Prahy za posledních 100 let. Díky této investici můžeme propojit národní železniční koridory, výrazně zefektivnit příměstskou dopravu a odlehčit dopravě silniční, řekl Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Po nově vybudovaných tratích budou moci vlaky mezi centrem a východem a severovýchodem Prahy jezdit rychleji a výrazně se také zvýší kapacita tratí. Nové spojení je velmi důležité i pro rozvoj osobní dopravy v Praze a okolí. Nové spojení nám umožní převést postupně během několika let většinu dálkových a příměstských vlaků do centra, řekl Petr Moravec, náměstek generálního ředitele ČD, a. s., pro osobní dopravu. Cestující budou vystupovat buď pár kroků od Václavského náměstí, nebo v těsném sousedství náměstí Republiky a ulice Na Příkopech.

Vedlejší účinky

Nové spojení zkvalitní nejen železniční, ale také silniční dopravu. Například zvětšení podjezdné výšky i šířky mostu přes Seifertovu ulici výrazně zvýšilo kapacitu křižovatky Bulhar. Zrušení úrovňového přejezdu v ulici Pod Plynojemem a jeho nahrazení novou estakádou Krejcárek zase odstranilo nepříjemné čekání u závor, doplnil Jan Komárek.

O dva roky dříve

Investorem stavby za více než devět miliard korun je Správa železniční dopravní cesty. Staviteli je sdružení firem Pražské spojení, jehož členy jsou Skanska, DS, a. s. (vedoucí sdružení), Stavby silnic a železnic, a. s., Metrostav, a. s., a Subterra, a. s. Projekt vypracoval SUDOP PRAHA a finanční prostředky poskytl stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Nové spojení bylo do zkušebního provozu uvedeno dva roky před původně plánovaným termínem. Zkušební provoz poslouží také k seznámení s novou tratí pro zaměstnance Českých drah, ale také například několika stovek strojvedoucích ze Slovenska či Německa. S novým spojením budou seznamováni výpravčí, dispečeři a strojvedoucí tak, aby od prosincové změny jízdního řádu mohlo nové spojení sloužit v plném rozsahu.

I Vinohradský tunel v provozu

Spolu se zahájením provoz nového spojení skončila i dvouměsíční výluka, během níž byly opraveny koleje a trolejové vedení ve Vinohradském tunelu a bude obnoven provoz mezi hlavním a smíchovským nádražím. Vzhledem k další probíhající rekonstrukci ale bude na hlavním nádraží až do konce listopadu fungovat pouze severní podchod a nástupiště č. 3, 4, 5, 6 a 7. Od prosince pak budou v provozu všechna nástupiště a všechny tři podchody. První změny přinese nové spojení cestujícím s novým jízdním řádem platným od 14. prosince letošního roku. Díky novému spojení se zrychlí doprava na lince S2 z Masarykova nádraží do Vysočan a dále do Polabí. V pracovní dny zvažují České dráhy také prodloužit některé spoje linky S9 ze Strančic přes hlavní nádraží až do Vysočan.