Ve spojích Pražského motoráčku platí jízdní doklady PID. To znamená, že cestující s platným časovým kuponem pro pásma P a 0 (tzv. pražská tramvajenka) mohou cestovat bez nutnosti nákupu další jízdenky.

Cestující mohou použít také jízdní doklady PID pro jednotlivou jízdu, konkrétně přestupní jízdenku PID pro Prahu v ceně 32 Kč. Tuto jízdenku je nutno před nástupem do vlaku označit v označovači v železniční stanici (zpravidla na nástupišti, ve stanici Praha-hl. n. u vstupu do podchodů, popř. lze při přestupu využít také jízdenku již předem označenou v jiném dopravním prostředku PID) a její časová platnost je 90 minut od označení.

Jízda s předem zakoupeným jízdním dokladem: cestující bez platné jízdenky je povinen si při nástupu do dopravního prostředku zakoupit u průvodčího jízdenku PID s přirážkou. Po dohodě s obsluhou vlaku (kvůli omezené kapacitě) je také možné v Pražském motoráčku přepravit jízdní kolo, a to po Praze bez poplatku.