Linky S1 a S2 z Prahy do Lysé nad Labem a Úval budou jezdit častěji. Pozitivní změny neminou ani tratě Praha–Kolín přes Český Brod i Lysou nad Labem. Vzhledem k tomu, že budou i nadále pokračovat modernizační práce v úseku Praha-Libeň–Praha-Běchovice, nebylo zde možné zvýšit počet vlaků ve špičkách pracovního dne.

Nové vlaky na Kolín

Cestující se však dočkají nových vlaků v ostatních obdobích dne a týdne. Železniční trať Praha–Český Brod–Kolín je v systému PID nejzatíženější železniční tratí. Pro zlepšení obsluhy východních částí Prahy pojedou od 14. prosince 2008 vlaky linky S1 v úseku Praha–Úvaly každou půlhodinu po celý den a celý týden. Tedy až na malé výjimky se cestující třeba z centra Prahy do Klánovic dostanou každou půlhodinu, ať to bude v pracovní den dopoledne, nebo v sobotu večer. Po půlhodině budou vlaky jezdit od časných ranních hodin do 23.15 h, poté pojede ještě jeden vlak krátce po půlnoci, říká Václav Haas z odboru plánování ROPID. Posílením vlaků z Prahy do Úval jsme připravili podmínky i pro další rozšíření železniční dopravy ve směru Český Brod, říká Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID. Podle něj je železniční doprava v této části města poněkud nedoceněná. Přes intenzivní stavební činnost na trati vlaky dojedou například z Dolních Počernic do centra Prahy za pouhých 18 minut, z Klánovic na Masarykovo nádraží za 25 minut. Cestujícím se tak nabízí možnost vyhnout se kolonám na Českobrodské ulici, v nichž velmi často uváznou i městské autobusové linky. K železniční zastávce v Klánovicích jsou proto vedeny i návazné autobusové linky navazující na vlaky i Újezd nad Lesy, sídliště Rohožník či Koloděje, ale také blízkou obec Šestajovice. Další návazné příměstské linky PID přivážejí cestující k vlaku v Úvalech, Českém Brodě, Poříčanech a částečně i v Pečkách.

I S2 častěji

Počet vlaků na lince S2 do Lysé nad Labem se zvýší především v pracovní dny, kdy v období od 5 do 22 hodin pojedou vlaky mezi Prahou a Lysou nad Labem každých 30 minut. Významně se zkrátí jízdní doba mezi stanicemi Praha-Masarykovo nádraží a Praha-Vysočany, protože bylo dokončeno Nové spojení a vlaky pojedou pouhých 7 minut, což je zajímavé i pro Pražany, a ne jen pro obyvatele středních Čech. Rychlost mohou ocenit například obyvatelé .

Horních Počernic, odkud pojedou vlakem do centra za 16 minut.

Všechny osobní a spěšné vlaky linek S1 a S2 jsou zařazeny v úsecích Praha–Pečky a Praha–Stratov do Pražské integrované dopravy. V integrovaných úsecích kromě zastávky Stratov jsou stanice a zastávky vybaveny označovači jízdenek PID, a tak zde lze cestovat i s jízdenkami PID pro jednotlivou jízdu. Stejný režim tzv. plné integrace platí i na návazné trati Lysá nad Labem–Milovice. Její význam byl oceněn jejím dodatečným zařazením do projektu pražské příměstské dopravy Esko – Spojení pro město. Vlaky mezi Lysou nad Labem a Milovicemi tak budou nově označeny jako linka S22. Na téměř 100 procentech obou tratí jsou nasazeny dvoupodlažní vlaky CityElefant.

Smíchov–Nučice – čas: poloviční intervaly

Na lince S6 naroste dvojnásobně počet vlaků, které spojují Smíchov a Nučice. Ve špičkách pracovního dne zde vlaky budou jezdit dvakrát častěji. Zatímco dosud jezdí motoráček Prokopským údolím pouze jednou za hodinu, od pondělí 15. prosince to bude každou půlhodinu. Tato trať je v systému Pražské integrované dopravy poněkud opomíjená, upozornil Pavel Procházka. V okolí Rudné ale vyrostlo v posledních letech mnoho nových domů, autobusy směřující z těchto lokalit ke stanicím metra jsou přetížené a také některé vlaky především v ranní špičce přestaly kapacitně postačovat.

Počet vlaků v navazujícím úseku mezi Nučicemi a Berounem se nezvýší, shodný zůstane i provoz o víkendu, kdy budou vlaky vozit i speciální vůz určený pro přepravu cykloturistů. Na trati se nadále nebude jezdit v pracovní dny dopoledne a večer, kdy pro zajištění dopravní obslužnosti území postačují autobusové linky. Do budoucna však nelze vyloučit, že se budeme zabývat i zavedením vlaků v těchto obdobích, uvedl Martin Jareš, vedoucí odboru plánování ROPID. V plánu je také zavedení tzv. plné integrace v rámci PID, což znamená uznávání i jednotlivých jízdenek PID. Zatím zde totiž nejsou na zastávkách instalovány označovače jízdenek PID, a tak ve vlacích mohou zatím cestovat pouze lidé s předplatními jízdenkami PID nebo s jízdními doklady Českých drah.

Do Všetat také častěji

Nové spojení mezi stanicemi Praha-hlavní nádraží a Praha-Vysočany zkvalitnilo osobní dopravu na trati spojující Prahu, Neratovice a Všetaty. Osobní vlaky zde pojedou ve špičkách pracovního dne každou hodinu, v ostatních obdobích zpravidla každé dvě hodiny.

Osobní vlaky linky S3 pojedou jako nyní ze stanice Praha-Vršovice přes hlavní nádraží a stanici Praha-Vysočany. Každou druhou hodinu pojedou v tomtéž směru také rychlíky, nově označené jako linka R3, které ze Všetat pokračují ve směru Mladá Boleslav–Turnov–Tanvald. Ve všech rychlících na trati Praha–Všetaty platí i předplatní jízdní doklady Pražské integrované dopravy, v úseku na území Prahy (mezi Vršovicemi a Čakovicemi) i jízdenky pro jednotlivou jízdu. V roce 2009 plánujeme označovači jízdenek vybavit celou trať až do Všetat, poté bude možné na přestupní jízdenky PID cestovat v celém úseku Praha–Všetaty, informuje Martin Jareš, vedoucí odboru plánování organizace ROPID. Tuto trať opět docení i Pražané, protože například ze Satalic to je podle nového jízdního řádu do centra jen 15 minut. V roce 2009 by měla proběhnout modernizace zabezpečovacího zařízení mezi Vysočany a Satalicemi, což přinese další možnosti v organizování dopravy. Pro posílení role železnice v rámci městské dopravy je v horizontu několika let připravována výstavba nové železniční zastávky Praha-Třeboradice. Po jejím zřízení by bylo možné dojet z Třeboradic do centra Prahy vlakem za pouhých 25 minut, což je ve srovnání s městskou dopravou velmi dobrá nabídka, uzavírá Martin Jareš z ROPID.

Nová linka S29: Z Prahy do Říčan každou půlhodinu

Postupná modernizace železniční trati 221 Praha–Benešov u Prahy pokročila natolik, že mohl být značně rozšířen provoz osobních vlaků. V úseku mezi hlavním nádražím, Říčany a Strančicemi pojedou ve špičkách pracovního dne osobní vlaky čtyřikrát za hodinu. V ostatních obdobích dne pojedou každou půlhodinu. Každý druhý vlak bude z hlavního nádraží pokračovat po nově dokončeném tzv. Novém spojení na nádraží Praha-Vysočany jako nová linka S29. Linka S29 přinese zcela nové možnosti rychlého spojení pro cestující mířící nejen z Říčanska, ale i z pražských městských částí Kolovraty, Uhříněves, Horní Měcholupy, Hostivař, Strašnice a Vršovice do severovýchodní části Prahy. Od často jezdících vlaků si slibujeme větší zájem Pražanů o cestování vlakem, protože jde o bezkonkurenčně nejrychlejší spojení s centrem města, vysvětlil Martin Jareš. Ve všech osobních vlacích linek S9 (Praha hl. n.–Benešov u Prahy) i S29 (Praha-Vysočany–Strančice) lze přitom cestovat i na jízdní doklady Pražské integrované dopravy, tedy známé „pražské tramvajenky“, příslušné doplňkové kupony i jízdenky pro jednotlivou jízdu. Předplatní kupony lze používat v úseku Praha–Čerčany, jednotlivé jízdenky pouze mezi Prahou a Senohraby.

Vlaky budou prozatím zajištěny staršími pantografy řady 451.

Z Radotína do centra ráno každých 10 minut

Městská část Praha-Radotín se stává nejčastěji vlakem obsluhovanou lokalitou v Česku. V ranní špičce všedního dne totiž pojedou osobní vlaky linky S7 z Radotína do stanic Praha-Smíchov a Praha-hlavní nádraží každých 10 minut. Posílení dopravy se dočkají i obyvatelé sousedních měst Černošice, Dobřichovice a Řevnice, kam vlaky celodenně pojedou každých 30 minut a ve špičce pracovního dne dokonce dvakrát častěji. Posílení dopravy na lince S7 se dotýká i traťového úseku Praha–Řevnice. Zde vlaky pojedou ve špičkách pracovního dne čtyřikrát za hodinu, v ostatních obdobích každých 30 minut.

České dráhy přidají rychlíky a zdraží

České dráhy vypravují od 14. prosince více dálkových vlaků Současně se ale zvyšují ceny jízdenek. Základní jízdné podraží o dvě koruny; v souvislosti s tím se zvedne i zákaznické jízdné. Podraží i zákaznická karta na tři roky, za kterou cestující nově zaplatí 990 Kč místo dosavadních 600 Kč. O dvě stovky – na 2000 Kč – zdraží také populární kilometrická banka. Zvyšuje se cena i dalších jízdenek a věrnostních karet. Výrazně si připlatí senioři nad 70 let, kteří s takzvaným senior pasem mohou jezdit vlakem zdarma. Za roční senior pas zaplatí o téměř 400 korun více než nyní, celkem 990 korun. Více zaplatí i studenti, kteří dosud měli slevu 55 procent z obyčejného jízdného, od prosince to bude 45 procent.

Kartičkové jízdní řády vlaků

K celostátní změně jízdních řádů vydala organizace ROPID jako každoročně kartičkové jízdní řády jednotlivých tratí „eska“. Jízdní řády jsou vydány v sedmi verzích vždy pro jeden z hlavních směrů železnice z Prahy včetně přilehlých navazujících tratí ve Středočeském kraji. Každá kartička je odlišena barvou a díky malému formátu se vejde do kapsy či peněženky a cestující tak mohou mít svůj jízdní řád stále při sobě. Jízdní řády jsou k dispozici zdarma na vyžádání v pokladnách a informačních centrech Českých drah v rámci působnosti Pražské integrované dopravy, dále ve všech infocentrech Dopravního podniku hl. m. Prahy a také na vybraných informačních bodech ve Středočeském kraji. Dále je možné také kartičkové jízdní řády stáhnout z internetu na adrese www.ropid.cza vytisknout si je.

Kartičkové jízdní řády mají celkový náklad 350 000 výtisků.