„Poslední nepřetržitá výluka byla na této trati ukončena k 10. prosinci 2009. Sdružení zhotovitelů, jehož lídrem je Skanska DS, předalo stavbu v termínu a vlaky tak mohou od víkendu jezdit podle nového jízdního řádu místy, která byla ještě před pár dny staveništěm,“ uvedla mluvčí Skansky Dana Hrdinová.

I Eskům se jezdí lépe

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, finance poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. „Zprovozněním trati mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice dojde k výraznému zlepšení kvality dopravy cestujících touto oblastí. Žádné rychlíky ani expresní vlaky již nemusejí úsek objíždět,“ uvedl Vladimír Zajíc, projektový manažer Skansky DS, a. s.
Stavba tak zlepšila i provoz „esek“, tedy vlaků, které jsou zahrnuty do pražské integrované dopravy.

Parametry trati

Stavba je devět kilometrů dlouhá a zahrnuje ztrojkolejnění dosavadní dvoukolejné trati mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice. Ve všech zastávkách a stanicích jsou nová nástupiště a přístupové chodníky. Zrekonstruovaný úsek zahrnuje úplnou obnovu železničního spodku a svršku, všech umělých staveb – mostů, propustků a zdí, nová nástupiště, trakční vedení a zcela nové zabezpečovací zařízení odpovídající současnému trendu a řešení na tratích v Evropě. Nově byly postaveny také protihlukové stěny v celkové délce 3,4 km.

Ještě se budou brousit kolejnice

Do absolutního dokončení zbývá dokončit demontáže přechodných a provizorních zařízení, dokončit na celém úseku provozní zkoušky, jako např. rychlou pantografovou zkoušku, a v rámci celostátní kampaně dobrousit kolejnice. To dobroušení provede speciální stroj, který bude dopraven do České republiky v průběhu ledna a února. Celkové náklady na úpravu této trati, která ještě není zcela hotova, jsou 2,5 miliardy Kč bez DPH. Trať bude uvedena do plného provozu (nyní se počítá s provozem zkušebním) v říjnu 2010.