„Novou smlouvou získávají Pražané i občané Středočeského kraje dlouholetou jistotu zajištění kapacitní ekologické dopravy. Zároveň tak Praha získává garanci dalšího rozvoje, jak co se týče pořízení nových vozidel, tak navýšení počtu spojů a zavádění nových městských linek. Taktéž není vyloučeno zapojení dalších dopravců ve veřejné soutěži,“ říká pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr a upřesňuje: „Smlouva umožňuje v době jejího trvání otevření vnitřního trhu do výše maximálně 25 % výchozích dopravních výkonů.“

„Uzavřená smlouva umožňuje pokračování nastoleného trendu maximálního zapojení železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy (PID),“ komentuje uzavření nové smlouvy ředitel organizace ROPID Petr Tomčík a pokračuje: „Provozní a tarifní zapojení železnice v PID, garantované smlouvou, je i zárukou dodržení stanovených standardů kvality. Dojednali jsme výrazný tlak na dopravce v oblasti zlepšování vozového parku, navyšování kapacity a zlepšování služeb, včetně sankcí při neplnění.“

„V Praze a středních Čechách zajišťujeme zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů z celé republiky a také přes čtvrtinu z celkového počtu všech námi provozovaných regionálních spojů. Dnes podepsaná smlouva se zástupci hlavního města tak v návaznosti na kontrakt se Středočeským krajem garantuje funkčnost a stabilitu systému vlakové dopravy v celém metropolitním regionu. Osobně jsem velmi rád i za zajištění dlouholeté personální perspektivy pro naše zaměstnance,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.

Příloha: Podrobnosti ke smlouvě