Cyklohráček jezdí o sobotách a nedělích a svátcích až do 30. října. Nastupuje se na Masarykově nádraží - ale nástup je možný i ve stanicích Bubny, Dejvice, Veleslavín a Ruzyně.

Celkem sedmkrát zajede cyklohráček také do Zlonic, kde lze navštívit železniční muzeum. Zlonické výlety se konají: 23. 4., 28. 5., 25. 6., 30. 7., 27. 8., 24. 9. a 29. 10.

Město Slaný připravilo pro návštěvníky z Cyklohráčku slevy, které může využít celá rodina. Cestující získají například za 85 Kč celodenní vstup do místního aquaparku, slevu do místní cukrárny, tatínkové i do minipivovaru, 50% slevu do vlastivědného muzea a další.

V Cyklohráčku se neplatí žádné speciální jízdné. Cestující mohou použít běžné jízdenky Českých drah i Pražské integrované dopravy - jak předplatní kupony, tak jízdenky pro jednotlivou jízdu.

Podrobnosti jsou k dispozici na www.cyklohracek.cz.