Díky celoevropské síti CIVITAS má Praha přístup k informacím a projektům řešených různými městy. Síť CIVITAS se snaží více přiblížit regionům, proto ji tvoří jednotlivé regionální sítě CIVINET. Praha je členem sítě CIVINET Česká a Slovenská republika, která představuje síť českých a slovenských měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility v našem regionu. Výměna zkušeností tak probíhá v rámci jednotného legislativního prostředí.

Díky evropskému programu CIVITAS se daří zprostředkovat dobrou praxi. Program CIVITAS za dobu své existence podpořil již více než 800 inovativních a přenositelných řešení ve více než 60 městech. Zajišťuje také exkurze a stáže pro získání informací o systémových dopravních řešeních a konkrétních dopravních opatřeních.

Více na www.civinet.cz a www.civitas.eu