EUROCITIES je mezinárodní organizace, která od roku 1986 sdružuje velká evropská města s cílem prosazovat jejich zájmy na evropské úrovni.  Činnosti se odvíjejí v následujících tematických oblastech – Culture Forum (Fórum pro kulturu), Economic Development Forum (Fórum pro hospodářský rozvoj), Environment Forum (Fórum pro životní prostředí), Knowledge Society Forum (Fórum pro znalostní společnost), Mobility Forum (Fórum pro dopravu) a Social Affairs Forum (Fórum pro sociální otázky). V oblasti dopravy se Praha zapojila do práce Mobility fóra a je aktivní i v pracovní skupině Barrier-free city for all (Město bez bariér pro všechny).

Díky Mobility Fóru se Praha může více dozvědět o právě otevřených dotačních programech Evropské unie v oblasti mobility, ze kterých by mohla v budoucnu čerpat finanční prostředky, a najít pro své projekty i evropské partnery. Prostor Mobility Fóra také umožňuje seznámit se s už úspěšně realizovanými projekty z jiných evropských zemí a navázat cenné osobní kontakty s dopravními experty z jiných měst. Na jednáních Mobility fóra dochází k vzájemné výměně zkušeností mezi městy, zástupci municipalit se mohou setkat se zajímavými dopravními projekty, novými trendy i výzvami danými EU a důležitými mezinárodními dokumenty.

Více na www.eurocities.eu