Evropská cyklistická federace (ECF) sdružuje organizace občanské společnosti, které podporují cyklistiku jako udržitelný a zdravý způsobu dopravy a trávení volného času.

Od roku 2019 je Praha členem Cities for Cyclists, což je globální síť ECF sestávající z místních a regionálních samospráv, které propagují cyklistiku a usnadňují výměnu informací mezi městy o opatřeních ve prospěch cyklistiky.

Členstvím v ECF Praha získává přístup k evropských datům o cykloopatřeních a cykloinfrastruktuře.  Účastní se workshopů a konferencí pořádaných ECF, kde využívá množnost dozvědět se o současných osvědčených postupech a politikách rozvoje cyklistiky ve městě.

Více na: www.ecf.com