Mezinárodní síť POLIS propojuje evropské metropole s cílem sdílet inovativní řešení v dopravě pro udržitelnou mobilitu. Hlavní město je nyní zapojeno do pracovních skupin „sdílení kol“ a „parkování“. Přínosem aktivní účasti na pracovních skupinách je získávání poznatků ze zahraničí a podpora alternativní dopravy, jako je pěší a cyklodoprava. Protože Praha zatím svůj bike sharingový systém připravuje, je inspirativní poznávat modely fungující v jiných evropských městech a porovnávat jejich zkušenosti. V oblasti politiky parkování mohou města porovnávat svá technická řešení a přístupy.

Více na www.polisnetwork.eu