Hlavní město Praha je členem nejen českých ale i několika zahraničních organizací, iniciativ a sdružení, v rámci kterých sdílí know how a získává nové informace v oblasti udržitelné mobility.

Jedná se například o sdružení měst Eurocities nebo POLIS, která je sítí měst pro inovace v dopravě. Další mezinárodní sítí měst, která sdružuje města a regiony podporující udržitelnou mobilitu, je CIVITAS.

Praha se také účastní projektů meziregionální spolupráce. Hlavní město Praha se v roce 2017 jako partner připojilo ke 2 dopravním projektům v rámci programu Interreg Europe zaměřeného na zvyšování efektivity regionálních politik. Jedná se o projekty INNOTRANS a InnovaSUMP. Program Interreg Europe funguje na principu spolupráce evropských měst a regionů, které se od sebe navzájem učí a svým partnerům předávají inovativní a osvědčená řešení.  Mezinárodní aktivity v oblasti dopravy zajišťuje odbor Rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.

V zahraniční spolupráci jsou aktivní také odborné organizace města, jako je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (www.iprpraha.cz), DPP (www.dpp.cz), ROPID (www.pid.cz) a TSK  (www.tsk-praha.cz).