Program Horizont 2020 (anglicky Horizon 2020) je rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014–2020, který v rámci priority Společenské výzvy (Societal Challenges) č. 4 poskytuje dotace na projekty zabývající se inteligentní, ekologickou a integrovanou dopravou.

Pro období 2018–2020 je v programu Horizont 2020 připraveno 200 milionů eur.

Měst se týkají následující oblasti:

  • Změna klimatu a její dopad na sektor dopravy
  • Udržitelná městská mobilita, digitalizace a automatizace
  • Změny v přepravním chování, nové přístupy k mobilitě, inkluze a přístupnost

Seznam otevřených výzev, ve kterých města a další instituce mohou podávat své projekty, naleznete zde.