V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro období 2014-2020. Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány do výše 85% způsobilých výdajů.

Dopravou se zabývá Prioritní osa 3, která si klade za úkol rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyváženou dostupnost městských a venkovských oblastí.

Více informací o otevřených výzvách na http://www.interreg-danube.eu/calls