Balíček městské mobility z roku 2013 představuje několik dokumentů Evropské komise podporující udržitelnou mobilitu ve městech. Jedná se o podpůrný, nikoliv závazný materiál předložený Evropskému parlamentu, který nabízí podporu městům v oblasti tvorby plánů udržitelné mobility. Plány udržitelné mobility doporučuje jako vhodný nástroj pro řešení problémů městské mobility, které nelze řešit izolovaně.

Balíček obsahuje celkem šest dokumentů týkajících se konkurenceschopné městské mobility účinně využívající zdroje, konceptu plánů udržitelné městské mobility, městské logistiky, regulace vjezdu v městských oblastech, zavádění inteligentních řešení dopravního systému a bezpečnosti dopravního provozu ve městech.

Více na https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en