Koncepci dopravy v Praze ovlivňují i dokumenty na evropské úrovni. K nejdůležitějším patří Bílá kniha Evropské komise, Balíček městské mobility a koncepce transevropské síťě TEN-T.