Vedle dlouhodobých členství v organizací je Praha aktivní i v časově omezených projektech mezinárodní spolupráce zaměřených na konkrétní témata v dopravě.  Jednotlivé projekty se věnují například inovacím v dopravě nebo udržitelné městské mobilitě.  

Projekty INNOTRANS a InnovaSUMP jsou podpořeny v programu Interreg Europe, který se zaměřuje na spolupráci evropských měst a regionů a umožňuje jim navzájem se od sebe učit a přenášet osvědčená a inovativní řešení do dalších regionů. INNOTRANS i InnovaSUMP obdrží v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje částku přesahující 1 milión EUR. Oba projekty poběží do konce roku 2021.