Vedle dlouhodobých členství v organizací je Praha aktivní i v časově omezených projektech mezinárodní spolupráce zaměřených na konkrétní témata v dopravě. Jednotlivé projekty se věnují například inovacím v dopravě nebo udržitelné městské mobilitě.  

Aktuální informace o probíhajících mezinárodních projektech najdete zde.