Mezinárodní projekt INNOTRANS v sobě propojuje téma inovací a dopravy. Během následujících pěti let trvání projektu budou spolu odborníci hledat cesty, jak tyto inovace v dopravě více prosadit. Efektivní doprava je totiž v době neustálých technologických změn zásadní pro prosperitu a konkurenceschopnost každého regionu. Projekt INNOTRANS má Praze pomoci lépe zacílit obsah dotačních programů na zdokonalování produktů a služeb v dopravě.

Výsledkem bude Akční plán a doporučení pro operační programy, poskytující na území hlavního města dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, jakým je nyní například Operační program Praha – pól růstu ČR.

Hlavním partnerem iniciativy je Coventry University Enterprises Ltd., která je součástí jedné z nejúspěšnějších univerzit ve Spojeném království. Dále se do projektu zapojily další 3 evropské regiony z Itálie, Řecka a Rumunska.

https://www.interregeurope.eu/innotrans/