Jednou z aktivit tohoto projektu je navázání vzájemných spojení mezi odborníky na danou problematiku z různých evropských měst.

Skládá se z pracovní výměny nebo studijní návštěvy, kdy vybraný dopravní expert přijíždí do jiného města na několik dní, aby zde načerpal zkušenosti a inspiraci, jak jinde řeší problémy v dopravě, a tyto zkušenosti pak přenesl zpět do svého působiště.

http://civitas.eu/projects/support