EKOLA GROUP , spol. s r.o.

Mistrovská 558/4
10800 Praha

Oficiální název: EKOLA group, spol. s r.o.
IČ: 63981378
DIČ: CZ63981378
Počet zaměstnanců: 50 - 99

Kontakty

274 784 927
274 784 928
274 784 929
602 375 858
ekola@ekolagroup.cz
www.ekolagroup.cz
www.youtube.com/watch?v=t8UCnbcFMHA

Kontaktní osoby

Ing. Libor Ládyš - jednatel

Činnosti firmy

 • Ekologie, nerosty, obaly   >  Ekologie, odpady   >  Ekologická činnost

  provádí

  - komplexní ekologické průzkumy, ochrana životního prostředí

  - hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA, DÚR, DSP) a VVURÚ

  - zpracování odborných studií z oblasti životního prostředí (biologické hodnocení a průzkum, rozptylová studie, odborný posudek ovzduší, dendrologický průzkum, hodnocení krajinného rázu, ...)

  - due diligence, ekologické audity v souladu s legislativou ŽP a BOZP (EHS audit)

 • Bezpečnost   >  Bezpečnost práce   >  Bezpečnost práce

  provádí

  - ochrana pracovního prostředí

  - měření činitelů ovlivňujících kvalitu pracovního prostředí (hluk, osvětlení, vibrace, prach, mikroklima) včetně vyhodnocení a vypracování návrhů pro účely kategorizace prací

  - technická měření hluku (měření a hodnocení akustického výkonu strojů a zařízení)

 • Technické testy, měření   >  Zkušebnictví, kontrola

  provádí

  - kreditované měření hluku ve venkovním i vnitřním prostředí, dlouhodobý monitoring hluku

  - měření prašnosti, denního a umělého osvětlení, vibrací a tepelně vlhkostního mikroklimatu

  - měření hluku z automobilové, železniční, letecké a jiné dopravy, měření hlučnosti povrchu vozovek (metoda CPX).

  - měření pro hlukové mapy měst a sídelních útvarů.

  - měření hluku ze stacionárních zdrojů ve venkovním i vnitřním prostředí (vzduchotechnická zařízení, výtahy, hudební produkce, ...)

  - měření impulsního hluku (dobývací prostory, lomy, střelnice, ...)

  - měření doby dozvuku, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti ve vnitřním prostředí

  - měření a hodnocení vložného útlumu protihlukových clon

  - měření hluku akustickou kamerou

 • Stavebnictví   >  Stavebnictví - izolace   >  Izolace - provedení

  provádí

  - návrhy protihlukových opatření ve venkovním prostředí (protihlukové clony, ...)

  - realizační projekty akustických úprav ve vnitřním prostředí (školy, sportovní zařízení, sály, restaurace, kanceláře, ...)

 • Technické testy, měření   >  Zkušební a měřící přístroje

  dodávka, prodej a servis

  - zvukoměrná technika (zvukoměry, analyzátory, osobní dozimetry)

  - příslušenství pro měřicí techniku a vybavení akustických laboratoří.

  - zastoupení firem NORSONIC a DATAKUSTIK

 • Výpočetní technika, internet   >  Software   >  Prodej krabicového softwaru

  prodej

  - specializovaný hlukový software CADNA A, CADNA SAK, BASTIAN

 • Stavebnictví   >  Stavebnictví - příprava staveb   >  Inženýrská činnost, stavby

  poskytování

  - služby v územním a stavebním řízení

  - posuzování a vyhodnocování akustických situací ze všech zdrojů hluku

  - hlukové mapy měst a obcí v GIS, strategické hlukové mapy, akční hlukové plány

  - výpočty denního a umělého osvětlení včetně posouzení sdruženého osvětlení

  - posuzování denního osvětlení, návrhy osvětlovacích otvorů, odstupové vzdálenosti

  - studie a projekty v oblasti stavební a prostorové akustiky, realizační projekty akustických úprav

  - letecké práce (průzkumy, video a fotodokumentace)

Odeslat poptávku/nabídku firmě

Formulář je určen pouze k zasílání dotazů souvisejících s činností oslovené firmy. Formulář není určen k rozesílání sdělení nesouvisejících s oborem podnikání firmy. Odeslané dotazy jsou redigovány našimi operátorkami.

* Takto označená pole jsou povinná. Antispamová otázka slouží k obraně proti nedovoleným zásahům.

Tato služba je provozována ve spolupráci s portálem Živéfirmy.cz provozovaným společností DATABOX s.r.o. Hlavní město Praha nenese žádnou odpovědnost za informace zveřejněné v tomto katalogu. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se katalogu firem, kontaktujte provozovatele na e-mailu zivefirmy@databox.cz.

Vyhledávání v katalogu firem

Můžete zadat název firmy, město, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například "Restaurace pizza nusle".

Vysvětlivky

* Počet hvězdiček odpovídá množství a stáří informací v záznamu o firmě

V detailu firmy je fotogalerie firmy nebo jejích produktů