Aktuální informace a doporučení ke koronaviru

Mimořádná opatření platná pro hl. m. Prahu. Přehled opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy a další dokumenty.

Více informací
Počet osobních aut v Praze vzrostl za posledních deset let o třetinu. To se musí nutně projevit na situaci na silnicích, jejich zátěž je enormní. K opravám se proto tradičně využívají hlavně letní měsíce, kdy jsou Pražané na dovolených. Kvůli svému rozsahu ale budou opravy pokračovat i v září, řidiče proto žádáme o trpělivost, ale i zvýšenou obezřetnost hlavně v blízkosti škol, kde se bude pohybovat větší množství dětí.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Naším cílem je přivést tramvajovou dopravu do každé významné pražské čtvrti a pokračovat ve vytváření uceleného systému. Díky tramvajové trati Kobylisy – Bohnice, kterou jsme schválili, budeme moci obyvatelům jižní části Sídliště Bohnice nabídnout přímé tramvajové spoje bez složitého přestupování například k Úřadu městské části Praha 8, na Palmovku, do Libně nebo výhledově do Holešovic či Stromovky.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Aby Praha zůstala dobrým místem pro život všech Pražanů a zároveň byla atraktivním místem pro business a investory, musíme zlepšit náš přístup k ochraně klimatu a životního prostředí v Praze. Klimatický plán navrhuje způsoby, jak přístup města změnit ve čtyřech klíčových oblastech, které mají dopad na čistotu životního prostředí v Praze, ale i na kvalitu života jejích obyvatel a podmínek pro rozvoj podnikání.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Již v minulosti bylo na území Florence zpracováno několik urbanistických studií, avšak nedošlo u nich k dostatečně široké shodě všech aktérů. Právě proto jsme s klíčovými vlastníky v území ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development dospěli k názoru, že nejlepším řešením bude uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která navrhne jeho budoucí podobu.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Snižování zadlužení Prahy považuji za klíčové a letošní splacení dluhopisu je krok správným směrem. Podnikli jsme ho navzdory složité době snižujících se příjmů města proto, abychom mohli i v budoucnu financovat významné dopravní investice na území hlavního města.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Muzeum paměti XX. století letos připomene řadu výročí. 1. května 70 let od zahájení vysílání rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, na začátku července pak události v Babicích, které se odehrály rovněž v roce 1951. Z nedávnějších výročí, která mám sama v dobré paměti, bych připomněla zejména 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa a velký lustrační zákon, který byl přijat ve stejném roce.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Virtuální realita skýtá nekonečné možnosti, jak diváka přenést prakticky kamkoliv a dát mu pocit, že se veškeré dění odehrává kolem něj a jenom pro něj. Proto jsme za Prahu spojili své síly s kreativní skupinou Brainz Studios, českou špičkou přes tyto technologie, a v projektu Brejlando dáváme nový rozměr skvělému kulturnímu obsahu našich městských divadel.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Minulá vedení agendu dostupného a kvalitního městského bydlení dlouhodobě zanedbávala, nebyla to pro ně priorita. Mimo jiné kvůli tomu také došlo k masivnímu rozprodání obecního bytového fondu. Naproti tomu nová Strategie staví město do role hráče, který aktivně řídí svoji bytovou politiku, dbá na udržování a rozvoj bytového fondu a počítá s budoucí kooperací s dalšími klíčovými aktéry.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Všichni se už chceme vrátit k normálnímu životu. Proto musí být rychlé a efektivní očkování všech, kteří o to projeví zájem, naší nejvyšší prioritou na příští měsíce. Bez ohledu na nejasnosti a zmatky, k nimž v komunikaci ze strany vlády dochází, připravujeme očkovací místa a navazujeme spolupráci s městskými částmi i praktickými lékaři, aby v momentě, kdy do Prahy začnou proudit pravidelné dávky vakcín, rychlému očkování už nic nebránilo.

Milena Johnová
radní hlavního města

V této době je velice důležité podpořit školy v jejich běžném fungování po dlouhotrvající online výuce způsobené pandemií koronaviru a pomoci studentům vrátit se zpět k aktivitám, které neodmyslitelně k chodu školy patří. Pandemie koronaviru s sebou přinesla i omezení mezinárodních projektů. Je proto potřeba mezinárodní vazby opět obnovit a pomoci našim studentům, aby co nejdříve mohli opět navázat kontakt se světem.

Vít Šimral
radní hlavního města

Jsme si plně vědomi současné krizové situace spojené nemocí covid-19, která má vážné ekonomické důsledky pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy, a proto hledáme stále cesty, jak jim co nejvíce ulehčit. Rada hlavního města Prahy proto rozhodla o další vlně poskytnutí slev na nájemném, a to ve výši třicet procent.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video