Úřední doba

Vzhledem k opatření Vlády ČŘ s účinností od 12. října 2020 je omezena agenda Magistrátu hl. m. Prahy pro veřejnost.

Více informací

Aktuální informace a doporučení ke koronaviru

Mimořádná opatření platná pro hl. m. Prahu. Přehled opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy a další dokumenty.

Více informací
Web spuštěný na začátku října, který nabízí přehled o odběrových místech a možnost rezervace testování na COVID -19 na území Prahy, je dalším příkladem dobré praxe v oblasti smart city. Nově na webu najdou uživatelé také informace o odběrových místech ve Středočeském kraji.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Postupně posouváme projekt rekonstrukce Libeňského mostu, kterou řešíme komplexně. Soutěž je vypsána i na další objekty, které byly dříve připravovány zvlášť u jiných městských organizací. Nám se vše podařilo zkoordinovat a připravit najednou. Je to neuvěřitelný příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Čísla nakažených denně dosahují nových rekordů a novými odběrovými místy v dalších částech Prahy chceme umožnit Pražanům testování v dostupné vzdálenosti od domova a zároveň i maximalizovat kapacity drive-in odběrových míst, aby lidé nemuseli v chladném a deštivém počasí čekat ve frontách na ulici.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

O přípravě koncepce vrchu Petřína rozhodla rada hlavního města už v prosinci loňského roku. Studie vznikne za účasti odborníků z řad vodohospodářů, krajinářů či památkářů. Důležitou součástí připravované koncepce Petřína je zapojení veřejnosti do celého procesu plánování, tak aby nenastal stejný problém jako s plánovanou výstavbou veřejných záchodů.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla je dalším významným milníkem v novodobé historii Výstaviště Praha. Otevřeli jsme pro veřejnost nově zrekonstruovanou dolní část volnočasového areálu, pustili jsme se do rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia a teď máme před sebou jednu z největších rekonstrukcí historické památky v majetku města. Postupujeme velmi pečlivě a já pevně věřím, že výsledek bude stát za to.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Znění vyhlášky je kompromisem, který vychází vstříc četným připomínkám městských částí, odborů magistrátu, městské policie, ministerstva vnitra i občanů. Nechceme tradiční silvestrovskou zábavu zcela zakázat, ale omezit dopady používání pyrotechnických výrobků jak na život a zdraví lidí, tak i zvířat. Smyslem této regulace je zabránit škodám všeho druhu, které neomezené používání pyrotechniky v rámci silvestrovské noci v minulosti působilo.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Zničení krásného dřevěného kostela svatého Michaela mě silně zasáhlo, je to památka ze 17. století s jedinečným příběhem. Chci všechny ujistit: kostel se dočká obnovy. Jeho význam vnímá i mnoho dalších Pražanů, proto jsem iniciovala vyhlášení veřejné sbírky, aby se mohli lidé připojit.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Aplikace CityVizor umožňuje rychlý a trvalý přístup k důležitým informacím o hospodaření městských částí. Představuje nástroj pro transparentnost městských částí, a to jak pro občany, tak pro samotné městské části a jejich pracovníky.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Kvůli výpadkům příjmů se mnoho lidí ocitá ve finančních problémech, které nebudou schopni sami řešit. To může vést k dalšímu zvyšování zadlužování domácností a růstu počtu exekucí. Jsem proto ráda, že za hlavní město může podpořit profesionální dluhové poradenství renomované organizace, která tuto pomoc nabízí, a zprostředkovat pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují.

Milena Johnová
radní hlavního města

Z mého pohledu plánované rušení dětských skupin zásadně odporuje svobodnému přístupu ke vzdělávání. Rodiče mají mít možnost si vybrat. Je to jeden z dalších nelogických kroků vlády, tentokrát u projektu, do kterého investovala miliardy korun. Pokud by došlo k jejich zrušení, mohlo by dojít ke kolapsu kapacit zařízení předškolní péče na území Prahy a zásadně by to znemožnilo návrat rodičů, zejména matek, které tyto služby využívají, do zaměstnání.

Vít Šimral
radní hlavního města

Epidemie koronaviru nás zasáhla nepřipravené. Nezbytná vládní opatření tak postihují všechny bez ohledu na pohlaví, věk či sociální status. Proto je v této době důležité, více než kdy jindy, si navzájem pomáhat. Snažíme se tedy pomoci školákům i jejich rodinám s nedostatkem výpočetní techniky. Situace je mimořádná a málokdo má doma počítače pro všechny členy domácnosti, proto se snažíme oslovit městské firmy, jestli nemají nadbytečnou techniku, která by mohla sloužit potřebným.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video