Aktuální informace a doporučení ke koronaviru

Mimořádná opatření platná pro hl. m. Prahu. Přehled opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy a další dokumenty.

Více informací
Chceme, aby Pražané měli možnost se aktivně podílet na nápravě problémů, na které ve městě narazí. A naším cílem je jednoznačně dále zvyšovat kvalitu této služby zmente.to na úroveň, která odpovídá jejímu významu. Stačí mít po ruce mobilní telefon. Havarijní situace se řeší okamžitě, v ostatních případech obdrží tazatel do 30 dnů reakci, jakým způsobem je problém řešen.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Loni jsme slíbili, že letos budou první výsledky výkupů pozemků pod budoucími zelenými pásy u stavby 511 Pražského okruhu, a skutečně se tak stalo. Dnešním rozhodnutím rady jsme schválili výkup o rozloze více než 116 000 metrů čtverečních. Teď, když máme zelenou stěnu kde vysadit, začneme pracovat na její dokumentaci. Věřím, že díky výkupům zelených pásů se sníží odpor občanů proti Pražskému okruhu a celá stavba se po skoro dvou dekádách konečně začne posouvat.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Na území hlavního města Prahy mají jednotky Sborů dobrovolných hasičů nezastupitelnou úlohu při povodních, a to především při činnostech spojených s výstavbou protipovodňových prvků. Dlouhodobě prokazují své kvality a svou potřebnost, a to nejen jako výpomoc ve svých městských částech, ale plošně pro potřeby pomoci v rozsahu celého území hlavního města Prahy. Což ukázala i pandemie covid-19, kdy jednotky dezinfikovaly vnitřní i venkovní prostory a pomohly s distribucí dezinfekce a ochranných prostředků.

Petr Hlubuček
náměstek primátora

Pražské hřbitovy jsou významnou součástí veřejného prostranství, obsahují spoustu zeleně a staveb. Bylo potřeba zpracovat manuál, který by měl přinést zvýšení kultury a správy hřbitovů. Manuál pražských hřbitovů se stane takovým doplňkem Manuálu tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Snižování zadlužení Prahy považuji za klíčové a letošní splacení dluhopisu je krok správným směrem. Podnikli jsme ho navzdory složité době snižujících se příjmů města proto, abychom mohli i v budoucnu financovat významné dopravní investice na území hlavního města.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Jsem velmi ráda, že stavební úřady městské části Praha 1 a pražského magistrátu dospěly k obdobnému závěru, který vyplývá z našich právních rozborů i ze stanoviska Veřejného ochránce práv, tedy že bez povolení stavebního úřadu a splnění zákonných povinností není možné užívat byt ke krátkodobým ubytovacím službám, jako by šlo o hotelový pokoj. Tento typ podnikání bez dodržování stávajících pravidel citelně zasahuje do života občanů, kteří chtějí využívat své byty k dlouhodobému bydlení.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Hlavní město poslalo v loňském covidovém roce ze svého rozpočtu na podporu současných umělců navíc deset milionů korun. Část těchto finančních prostředků nasměrovala Galerie hlavního města Prahy do umění ve veřejném prostoru, větší část využila k pořízení děl, která byla v minulosti mimo její finanční možnosti. Těším se na kurátorský výběr nově pořízených děl mladé generace i zavedených umělců a srdečně všechny zvu k návštěvě dosud nevystavených přírůstků.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Na rekonstrukci a rozšíření domova pro seniory Bojčenkova bude uvolněno 181 milionů korun. Domov bude určen pro 59 klientů. V Praze-Slivenci se pak z finančních prostředků fondu postaví bytový dům o zhruba dvaceti bytech. Na výstavbu bude poskytnuto 65 milionů korun.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Velkou část klientů i zaměstnanců domovů pro seniory máme plně naočkovanou. Věřím, že důsledné dodržování protiepidemických opatření v kombinaci s aplikací třetí, posilující dávky vakcíny zajistí, aby se senioři v domovech a dalších pobytových zařízeních mohli i nadále vídat se svými nejbližšími navzdory zvyšujícímu se počtu nemocných lidí v populaci.

Milena Johnová
radní hlavního města

Cílem Programu podpory odborného vzdělávání na území hl. m. Prahy v letech 2018-2022 je realizovat na středních školách aktivity, které v hlavním městě podpoří odborné vzdělávání a posune ho na úroveň výuky v evropských školách. Jedná se například o pořízení vybavení pro práci s umělou inteligencí, která by se měla stát jedním z pilířů pražské postcovidové ekonomiky a jednou z našich místních domén inteligentní specializace.

Vít Šimral
radní hlavního města

Jsme si plně vědomi současné krizové situace spojené nemocí covid-19, která má vážné ekonomické důsledky pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy, a proto hledáme stále cesty, jak jim co nejvíce ulehčit. Rada hlavního města Prahy proto rozhodla o další vlně poskytnutí slev na nájemném, a to ve výši třicet procent.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video