HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRO UKRAJINU

Informace o pomoci uprchlíkům, o aktivitách města souvisejících s aktuální situací, důležité kontakty

Více informací
Ozbrojená invaze ze strany Ruska a jakékoliv další agresivní zastrašování Ukrajiny a Kyjeva jsou naprosto neakceptovatelné. Hlavní město Praha rezolutně podporuje, aby Ukrajina zůstala svobodným, demokratickým a svrchovaným státem a Kyjev svobodným a demokratickým městem.

Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

K opravě Barrandovského mostu se stavíme čelem, protože chceme předejít neštěstím, jako se staly například v Janově nebo v Praze u Trojské lávky. Oba zřícené mosty spojuje podobná konstrukce jako vidíme u Barrandovského mostu. Uvědomujeme si závažnost rekonstrukce pro pražskou dopravu. Barrandovský most je nenahraditelná dopravní tepna.

Adam Scheinherr
náměstek primátora

Metro je silný městotvorný prvek a já se těším na nové čtvrti, které kolem stanic budovaného metra D vyrostou. Bez toho by tak obří investice ani nedávala smysl. Metro je neskutečně silným impulsem pro město krátkých vzdáleností, kde byste měl mít v docházkové vzdálenosti všechno, co potřebujete, a zároveň se pohodlně a rychle dopravíte tam, kam ve městě potřebujete a nemusíte přitom šlápnout do pedálů.

Petr Hlaváček
náměstek primátora

Rozjeli jsme řadu investičních projektů, jakou Praha nepamatuje. Rekonstrukce Průmyslového paláce, na kterou Pražané čekali 13 let, patří mezi ně a je v plném proudu. Pracujeme teď s týmem skvělých restaurátorů na dalším úkolu: záchraně historických prvků. Začínáme historickými vitrážemi, další budou následovat.

Pavel Vyhnánek
náměstek primátora

Dostupné družstevní bydlení je tou nejrychlejší cestou, jak můžeme obyvatelům Prahy i zbytku republiky pomoci získat cenově dostupnější bydlení – a to nejenom například pro mladé rodiny nebo seniory, ale také pro zástupce profesí klíčových pro chod a rozvoj města - například učitele, zdravotníky, hasiče nebo strážníky. Podstatné je, že půjde o družstevní nájemní bydlení, nikoli o investiční byty.

Hana Kordová Marvanová
radní hlavního města

Projektem MuralArt UM jsme v době pandemie a zavřených galerií chtěli lidem zpřístupnit umění a současně podpořit umělce, kteří přišli o příjmy. Tyto umělecké intervence ve veřejném prostoru mají skvělý ohlas, lidé dříve nevlídnými místy už nemusí jen rychle procházet. V oživování zanedbaných zdí a zákoutí v centru Prahy i na sídlištích budeme určitě pokračovat.

Hana Třeštíková
radní hlavního města

Bytový projekt na Nových Dvorech je jednou z prvních vlaštovek městského nájemního bydlení, kterým získá město dostupné byty pro matky samoživitelky, seniory nebo potřebné profese pro chod města. Naše Pražská developerská společnost pracuje na desítkách takových záměrů. Plníme tak dluh z minulosti, kdy město jen privatizovalo a vlastní byty nestavělo.

Adam Zábranský
radní hlavního města

Již dlouhou dobu si uvědomuji, jak je téma duševního zdraví dětí a mladých lidí závažné a silné – a jaké rezervy Praha i další kraje mají v rozvoji sítě potřebných služeb. Hlavní město se rozvoji meziresortní spolupráce v této oblasti věnuje, vznikají již první týmy, téma patří mezi naše priority. Obrovský zájem o seminář nám ukázal potřebu všech zúčastněných stran intenzivně se podílet na vytváření chybějících služeb i spolupráce.

Milena Johnová
radní hlavního města

Vzhledem k přetrvávající válce na Ukrajině i nadále realizujeme ve spolupráci s magistrátním odborem školství mimořádná opatření pro zvládání migrace ukrajinských uprchlíků a jejich začleňování do pražského vzdělávacího systému a také se jim snažíme pomoci v jejich celkovém zapojení do společnosti.

Vít Šimral
radní hlavního města

Zmodernizovaný dispečink společnosti Technologie hlavního města Prahy jsme otevírali před necelými třemi lety a od té doby prošel významným posunem. Dnes už jeho dispečeři dokážou odhalit řadu poruch přímo od počítače, kromě nesvítící lampy tak vidí například i neoprávněná vniknutí do zapínacích míst, černé odběry nebo kompletní historii poruch daného světelného místa.

Jan Chabr
radní hlavního města

Magistrát hlavního města Prahy

Informace

  • z magistrátu
  • z dopravy

Informace z magistrátu

Informace z dopravy

Spustit video