Adresář zaměstnanců

Celkový počet: 29
Na stránce:
Jméno Odbor Oddělení Činnost Telefon Fax
Ing. Čadilová Lucie KUC oddělení zastoupení Prahy v Bruselu vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 0032 2230 5895
Ing. Čejková Vlasta KUC oddělení kultury ekonomka +420 236 00 2709
Mgr. Dolanská Patricie KUC oddělení kultury právnička - partnerství HMP, granty a občanskoprávní oblast +420 236 00 2530
Fiedlerová Ilona KUC oddělení národnostních menšin a cizinců referentka národnostních menšin - granty +420 236 00 2647
Mgr. Fuxová Bohuslava KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2602
Mgr. Hajná Jana KUC oddělení národnostních menšin a cizinců vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420 236 00 2599
Hanzlová Filová Božena KUC oddělení národnostních menšin a cizinců romská koordinátorka +420 236 00 2468
PhDr. Hudcová Jana KUC oddělení cestovního ruchu vedoucí oddělení cestovního ruchu +420 236 00 3133
Mgr. Janoušek Jan KUC oddělení národnostních menšin a cizinců specialista integrace cizinců +420 236 00 5251
Ing. Jechová Iveta KUC oddělení cestovního ruchu specialistka v oblasti cestovního ruchu +420 236 00 4365
Mgr. Jirátová Kristýna Ph.D. KUC oddělení sekretariátu referentka ve spisovně +420 236 00 3272
Kluchová Martina KUC oddělení sekretariátu referentka ve spisovně +420 236 00 2414
Mgr. Landová Barbora KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2241
Mgr. Lapáčková Jana KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2079
Mgr. Lišková Radana KUC oddělení kultury právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420 236 00 2833
Navrátilová Zuzana KUC oddělení kultury vedoucí oddělení kultury +420 236 00 2006
Mgr. Opatrná Kateřina KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420 236 00 3162
Ing. Panocha Michal KUC oddělení národnostních menšin a cizinců specialista národnostních menšin +420 236 00 4645
Ing. Peksová Marie KUC oddělení kultury specialistka projektů EU +420 236 00 2541
Mgr. Polach Marek KUC oddělení zastoupení Prahy v Bruselu specialista v oblasti vztahů s EU - diplomat zastoupení HMP v Bruselu 0032 2230 7284
Celkový počet: 29
Na stránce: