Adresář zaměstnanců

Celkový počet: 31
Na stránce:
Jméno Odbor Oddělení Činnost Telefon Fax
Bendová Anna KUC oddělení sekretariátu sekretářka +420 236 00 2414
Mgr. Čaban Vít KUC oddělení zastoupení Prahy v Bruselu specialista v oblasti vztahů s EU - diplomat zastoupení HMP v Bruselu 0032 2230 7284
Ing. Čadilová Lucie KUC oddělení zastoupení Prahy v Bruselu vedoucí oddělení zastoupení Prahy v Bruselu 0032 2230 5895
Ing. Davidová Jana KUC oddělení sekretariátu vedoucí oddělení sekretariátu +420 236 00 3272
Ing. Dolejšová Monika KUC oddělení sekretariátu zakázkářka +420 236 00 2044
Bc. Dužda Jan KUC oddělení národnostních menšin a cizinců romský koordinátor +420 236 00 2468
Fiedlerová Ilona KUC oddělení národnostních menšin a cizinců referentka národnostních menšin - granty +420 236 00 2647
Bc. Fišerová Anna KUC oddělení národnostních menšin a cizinců projektový manažer - UNICEF +420 236 00 5397
Mgr. Fuxová Bohuslava KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2602
Mgr. Hajná Jana KUC oddělení národnostních menšin a cizinců vedoucí oddělení národnostních menšin a cizinců +420 236 00 2599
MgA. Hakenová Kateřina KUC oddělení kultury vedoucí oddělení kultury +420 236 00 2006
Hegerová Tamara KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 3125
Bc. Hrosych Lidiia KUC oddělení národnostních menšin a cizinců koordinátorka služeb Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny - UNICEF
Ma. Bc. Hůlová Irena KUC oddělení cestovního ruchu specialistka v oblasti cestovního ruchu +420 236 00 3133
Mgr. Janoušek Jan KUC oddělení národnostních menšin a cizinců specialista integrace cizinců +420 236 00 5251
Ing. Jechová Iveta KUC oddělení cestovního ruchu vedoucí oddělení cestovního ruchu +420 236 00 4365
Koberová Jiřina KUC oddělení ekonomické a právní ekonomka +420 236 00 2843
Mgr. Kulhavá Daniela KUC oddělení kultury koordinátorka v oblasti kultury +420 236 00 2055
Ing. Lambevová Klaudie KUC oddělení ekonomické a právní ekonomka +420 236 00 2709
Mgr. Landová Barbora KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2241
Celkový počet: 31
Na stránce: