Adresář zaměstnanců

Celkový počet: 33
Na stránce:
Jméno Odbor Oddělení Činnost Telefon Fax
Mgr. Lišková Radana KUC oddělení ekonomické a právní právnička - autorskoprávní a obchodněprávní oblast +420 236 00 2833
Mgr. Mubeenová Geti KUC oddělení národnostních menšin a cizinců koordinátorka pro strategické řízení - UNICEF
Ing. Nekolný Jakub KUC oddělení kultury specialista projektů EU a grantové podpory +420 236 00 2541
Mgr. Opatrná Kateřina KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kulturních a kreativních průmyslů +420 236 00 3162
Ing. Panocha Michal KUC oddělení národnostních menšin a cizinců specialista národnostních menšin +420 236 00 4645
Mgr. Pijáček Petr KUC oddělení národnostních menšin a cizinců projektový manažer - UNICEF
Mgr. Skorkovská Andrea KUC oddělení cestovního ruchu specialistka v oblasti cestovního ruchu +420 236 00 2953
MgA. Sulženko Jiří Ph.D. KUC odbor kultury a cestovního ruchu ředitel odboru kultury a cestovního ruchu +420 236 00 2507
PhDr. Svobodová Grossová Lenka KUC oddělení kultury koncepční specialistka v oblasti kultury +420 236 00 2528
Vaňkát Matěj KUC oddělení národnostních menšin a cizinců finanční referent - UNICEF +420 236 00 5397
Ing. Vintišková Pavla KUC oddělení ekonomické a právní vedoucí oddělení ekonomického a právního +420 236 00 2289
Vohralíková Ivana KUC oddělení sekretariátu referentka kultury, sekretářka +420 236 00 2914
Mgr. Vozniak Olena KUC oddělení národnostních menšin a cizinců specialistka pro Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny - UNICEF
Celkový počet: 33
Na stránce: