Letní úřední doba Magistrátu hl. m. Prahy: od 1. 7. do 31. 8. 2020