Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 4. 6. 2020 Praha má plán pro rozvoj Pražské tržnice
  Hlavní město má jasný plán pro rozvoj Pražské tržnice – zanedbaného památkově chráněného areálu v srdci města, který má větší rozlohu než Pražský hrad. Studie říkají, co vše Pražanům toto místo nabídne, jak budou služby rozmístěny, jak se vyřeší lepší přístup do areálu a jak se v něm například bude sbírat dešťová voda na údržbu velkého množství zeleně. Důraz se při tom bude klást na ekonomickou udržitelnost provozování areálu a zároveň pestrou nabídku pro všechny Pražany.
 • 21. 2. 2020 Signatáři podepsali memorandum o přeměně budovy Nákladového nádraží Žižkov
  V Praze bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov. Svým podpisem jej stvrdili například ministr kultury Lubomír Zaorálek, primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib nebo starosta Prahy 3 Jiří Ptáček. Cílem dokumentu je koordinovat plány pro budoucí revitalizaci celého prostoru včetně vytvoření rezidenční zástavby, školy či nového sídla Národního filmového archivu.
 • 13. 1. 2020 Motolské údolí získává novou podobu, radní schválili studii o jeho budoucnosti
  Pražští radní na svém pondělním zasedání schválili novou vizi území údolí Motolského potoka. Studie ateliéru A69 - architekti prověřuje nové prostorové a funkční využití území a představuje jeho začlenění do města a charakteru oblasti. Ukazuje vhodné napojení na okolní infrastrukturu, problémové stavební záměry a jejich začlenění do zástavby. Na jejím vzniku se podíleli i místní obyvatelé.
 • 3. 1. 2020 Učiliště v pražských Hrdlořezích se promění ve smart building
  Futuristické vize architektů a stavebníků se sešly v projektu na rekonstrukci odborného učiliště v pražských Hrdlořezích. To se během dvou let promění na inteligentní a solární energií napájenou budovu doslova nabitou nejmodernějšími technologiemi. Projekt, který vznikl pod taktovkou Magistrátu hlavního města Prahy, by v budoucnu mohl být cestou i pro další školská zařízení.
 • 19. 11. 2019 Na Smíchově vznikne moderní dopravní terminál. Lidé se mohou těšit na pohodlnější přestupy a reprezentativní prostor před nádražím
  Návrh nového dopravního terminálu na Smíchově má detailní podobu. Terminál lépe propojí železniční a autobusovou dopravu a zkrátí tak přestupní vazby pro cestující. V plánu je také vznik P+R parkoviště, rozšíření nástupní haly a úprava přednádražního prostoru. Nyní hlavní město vypsalo výběrové řízení na nového projektanta. Výstavba moderního terminálu by mohla začít v roce 2021.
 • 18. 11. 2019 Pražský plán mobility dostává konkrétní termíny
  Rada hl. m. Prahy dnes schválila P+ Akční plán projektu Polaď Prahu na roky 2019–2023. Jde o zásadní dokument, podle kterého se v metropoli začnou v následujících pěti letech realizovat dopravní projekty. Byla tak jednoznačně stanovena odpovědnost jednotlivých městských organizací za dílčí projekty, včetně termínů jejich realizace. Z toho také plyne jasné vymezení, dokdy musí Praha mít například vypracovanou projektovou dokumentaci Městského okruhu nebo kdy do rozpočtu zahrnout rozpočet na výstavbu tramvajové trati spojující Sídliště Barrandov s Holyní nebo Divokou Šárku se Sídlištěm Dědina. K tomu bude spuštěn nový informační web pro občany s informacemi o stavu projektů.
 • 21. 10. 2019 Praha představila novou podobu Václavského náměstí, vrátí se tramvaje a přibydou stromy
  Pražští radní dnes schválili aktualizaci návrhu proměny Václavského náměstí. Nový návrh umožní vést tramvajovou trať horní částí náměstí a ve středu vytvořit promenádu pro pěší. I nadále v návrhu zůstává rozšíření chodníků, nové stromořadí, samostatný pruh pro cyklisty a snížení počtu parkovacích míst. Na aktualizaci návrhu se podílel Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
 • 7. 10. 2019 Kampus Dejvice se promění. Bude reprezentativnějším místem, kde lidé chtějí trávit čas
  Praha se dnes připojila k „Memorandu o společném zájmu,“ které podporuje proměnu Kampusu Dejvice. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) nyní pro město zpracuje koncepční studii. Cílem studie je navrhnout takové řešení, které zlepší prostředí nejen pro studenty a zaměstnance škol v kampusu, ale i pro ostatní občany, kteří prostor využívají.
 • 30. 9. 2019 IPR zpracuje Koncepční studii Vítězného náměstí
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracuje Koncepční studii Vítězného náměstí v Praze 6. Ta bude vycházet z anonymně odevzdané studie vzešlé ze soutěže o návrh Celkového řešení Vítězného náměstí. Cena za zpracování studie byla stanovena na 6 945 000 Kč bez DPH. Náklady na celkové řešení Vítězného náměstí se v tuto chvíli odhadují na 500 milionů korun bez DPH. Na dnešním zasedání o tom rozhodla Rada hl. m. Prahy.
 • 30. 9. 2019 Jihovýchod Prahy o krok blíže zklidnění dopravy, začne se projektovat Hostivařská spojka a obchvaty Dolních Měcholup a Uhříněvsi
  Pražští radní dnes schválili výběr dodavatelů dvou veřejných zakázek na projektovou a inženýrskou činnost pro důležité dopravní stavby na jihovýchodě Prahy. Hostivařská spojka, obchvat Dolních Měcholup, Uhříněvsi a následné propojení Kutnohorské s plánovaným dálničním okruhem 511 vytvoří jeden celek, který zabrání projíždění tranzitní dopravy skrz centra městských částí, ale zároveň snadno propojí průmyslové zóny v této části hlavního města.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další