Další příohy
příloha č. 15 Souhlasné vyjádření Central Group
příloha č. 16 Posouzení Ekospol
příloha č. 17 Vyjádření Finep
příloha č. 18 Vyjádření Metrostav Development
příloha č. 19 Stanovisko PasserInvest Group
příloha č. 20 Souhlasné stanovisko Penta Real Estate
příloha č. 21 Vyjádření Sekyra Group
příloha č. 22 Vyjádření Skanska Reality
příloha č. 23 Složení Komise RHMP pro Fond spoluúčasti investorů
příloha č. 24 Statut Fondu spoluúčasti investoru
příloha č. 25 Zápis z Výboru pro územní rozvoj ZHMP_výňatek
příloha č. 26 Usnesení Výboru pro územní rozvoj ZHMP
příloha č. 27 Usnesení Svazu MČ HMP
příloha č. 28 Plánovací smlouvy - pracovní text 2016