Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 160
Na stránce:
 • Nové mikroparky
  Celkem šest nových mikroparků předala symbolicky do užívání svým občanům městská část Praha 4 v loňském roce. Mikroparkem nazýváme v Praze 4 místo, kde je možné v klidu posedět, odpočinout si, popovídat s přáteli, učit se. Nové mikroparky doplňují předchozích čtrnáct, které Praha 4 vybudovala v minulých letech.
 • Nové obvodní ředitelství MP Praha 10
  Nový objekt v Počernické ulici má užitnou plochu přes tisíc metrů čtverečních a sídlí v něm kromě ředitelství samého také strážníci pro hlídkovou službu, operační středisko, které sleduje na 35 kamer, a občané tu najdou i přestupkové pracoviště. Samotná budova navazuje na bytový komplex Malešice - Počernická - byty z roku 2003. V přízemí je recepce a přestupkové oddělení s čekárnou, součástí je vlastní sociální zázemí pro zaměstnance. Nechybí zde ani přístup pro osoby tělesně postižené. V prvním patře objektu se nachází operační středisko, místnost na instruktáže a porady OŘ a denní místnosti s kuchyňkou. V dalších patrech je zázemí pro strážníky.
 • Nové parkoviště pro Velkou Ohradu
  Sídliště Velká Ohrada na Praze 13 má dlouhodobě velký problém s parkovacími plochami, protože při samotné výstavbě panelových domů nebylo počítáno s kapacitou automobilů, které tu v současné době parkují. Nové parkoviště bylo otevřeno mezi ulicemi Janského a Tlumačovská, navazuje na stávající parkovací plochy a nabídne obyvatelům sídliště 88 nových parkovacích míst. Jeho výstavba trvala dva měsíce a městská část za ni zaplatila přibližně 9,2 miliónu korun.
 • Nové přepážky služeb veřejnosti byly otevřeny
  V květnu 2010 byly slavnostně otevřeny přepážky nově vzniklého Odboru služby veřejnosti (OSV) Magistrátu hl. m. Prahy a tím začal provoz pro veřejnost. Přepážky mají sloužit jako specializovaná odborná pracoviště, kontaktní místo mezi klientem a úředníkem, konzultační a poradenská činnost, ověřování dokumentů a podpisů, formuláře, žádosti, Czech POINT, aj.. Přepážky jsou otevřeny vždy v dvou směnném provozu pondělí - čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin a v pátek od 8.00 do 16.00 hodin.
 • Nové sportovní a dětské hřiště
  Z původně nevyužívané zahrady, která se postupně začala měnit na „černou“ skládku, vzniklo v rámci projektu příjemné místo pro trávení volného času občanů městské části a jejích návštěvníků. Pozemek je rozdělen na dvě části. Na první část hřiště je položen umělý trávník, na kterém se nachází hřiště na malou kopanou a dvě házenkářské branky. Na druhé části hřiště jsou nainstalovány herní prvky pro děti různých věkových kategorií. Jsou zde šplhací skály propojené pavučinou, horolezecká stěna, atypická skluzavka, vodorovná lanová síť, otočný prvek Tornádo, otočné prolézací panely, plovoucí bloky, různé šplhací žebříky atd.; část prvků je pohyblivá. Hřiště je ještě doplněno pohyblivou kladinou na cvičení rovnováhy. Menší hřiště je navíc doplněno mobiliářem a zelení a vznikne tak, místo nejen pro sportovní vyžití, ale také pro odpočinek. Hřiště se nachází v ulici U Drupolu.
 • Nové světelné křižovatky
  MČ Praha 8 významně podporuje bezpečnější řešení křižovatek. Především se jedná o budování zcela nových světelných křižovatek a rekonstrukce původních světelných křižovatek. Přestavby křižovatek zajišťuje a hradí Technická správa komunikací. Nově vznikla světelná křižovatka ulic Horňátecká a Přemyšlenská v Kobylisích, zde se jednalo se o velmi rizikové a nepřehledné místo, kde docházelo k častým nehodám. Vznikly i bezbariérové přechody, protože ty stávající byly naprosto nevyhovující nejen pro handicapované spoluobčany, ale i pro seniory a maminky či tatínky s kočárky. Další dvě světelné křižovatky prošly významnou rekonstrukcí, konkrétně světelná signalizace křižovatek ulic Horňátecká a Třeboratická v Kobylisích a K Pazderkám a Dunajecká na bohnickém sídlišti. Byla vyměněna stará světla za nová, která jsou výraznější a tudíž i bezpečnější. Součástí obnovy je případně i výstavba bezbariérových přechodů.
 • Nové sídlo Obvodního ředitelství MP
  Městská policie v Praze 11 má nové ředitelství, strážníci se stěhovali ze svého původního sídla v ulici U Přehrady do nově zrekonstruované budovy v Markušově ulici, kde sídlí také Zdravotnická záchranná služba. Rekonstrukce probíhala v několika etapách, přičemž prvořadým cílem bylo zajištění zázemí pro strážníky. Nejvýznamnější část rekonstrukce proběhla v roce 2009 a dokončena byla v lednu roku 2010. Slavnostně předána MP byla v dubnu 2010. V Obvodním ředitelství MP Praha 11 slouží v současné době 83 strážníků.
 • Nové třídy v MŠ Magnitogorská a Hřibská
  Od září 2009 jsou uvedeny do provozu dvě nové třídy mateřských škol. V MŠ Magnitogorská je opět uvedena do provozu třída, ve které byla umístěna obřadní síň a v MŠ Hřibská byl v jedné ze tříd Klub rodičů. Ten se přestěhoval do jiných prostor a třída bude opět využívána pro předškolní děti.
 • Nové třídy v MŠ U Uranie
  V lednu 2009 byla slavnostně otevřena po rekonstrukci MŠ U Uranie. V rámci úprav, které zde probíhaly téměř půl roku, došlo mimo jiné k navýšení kapacity školky o dvě nové třídy. Kromě samotných tříd zde byly zřízeny také nové šatny a sociální zařízení. Nové zázemí pro děti i zaměstnance dostaly také jesle. Rozšířen byl rovněž provoz kuchyně a novou vzduchotechnikou. Mimo to byl v objektu zbudován venkovní osobní výtah a automatický výtah pro přepravu jídel. Náklady na rekonstrukci dosáhly výše 24 mil. Kč., z toho 4 mil. Kč pokryla dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, 20 mil. Kč uhradila MČ Praha 7 ze svého rozpočtu.
 • Nové zrekonstruované hřiště Frýdlantská a Šimůnkova
  Obyvatelé Kobylis se dočkali rekonstrukce dětských hřišť v ulicích Frýdlantská a Šimůnkova. Hřiště byla uvedena do provozu 1. června 2009 na Mezinárodní den dětí. Děti se mohou radovat z nových houpaček, pískoviště, dětského kolotoče, skluzavek a mnoha dalších atrakcí. Veškeré použité materiály a výrobky, plně odpovídají platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům a normám.
 • Nový Ford Tranzit pro SDH Újezdu nad Lesy
  Nový speciální dodávkový automobil Ford Tranzit dostal od hl. m. Prahy Sbor dobrovolných hasičů Újezd na Lesy. Vozidlo v hodnotě 1 143 938 korun je určen především pro technické zásahy a záchranné práce, např. při odstraňování spadlých stromů, což představuje u jednotky SDH Újezd nad Lesy podstatnou část činnosti.
 • Nový domov pro seniory
  V březnu 2010 byl položen základní kámen nové budovy Domova pro seniory Elišky Purkyňové Čtyřpodlažní novostavba vznikající v ulici Za Kajetánkou tak nabídne 200 nových lůžek v 89 pokojích. Nová budova domova pro seniory by měla stát do konce roku 2011 a rozšířit tak již stávající kapacitu míst ve dvou objektech – v ulici Šolínova 3 a Thákurova 10 na Praze 6.
 • Nový dům pro seniory
  V Janouchově ulici byl postaven další pavilon s padesáti lůžky pro seniory. Třetina z padesáti míst byla zamluvená už ve chvíli, kdy se začínalo se stavbou. Senioři mají k dispozici fyzioterapeuta, specializované lékaře, ergoterapii nebo pracovní terapie a kromě toho ještě aktivity společenského a kulturního rázu.
 • Nový inkubátor pro pediatrické odd. FN Bulovka
  Vedení Městské části Praha 8 se rozhodlo poskytnout finanční dar FN Na Bulovce ve výši 295 635 Kč za účelem dovybavení pediatrického oddělení. Konkrétně finanční prostředky byly použity na pořízení nového inkubátoru, který umožňuje pečovat o nedonošené děti v prostředí odpovídajícímu posledním konceptům novorozenecké péče. Nový model inkubátoru tak patří díky svým parametrům ke špičce ve světové nabídce těchto přístrojů. Na pediatrickém oddělení FN Na Bulovce slouží inkubátor průměrně 2 – 3 novorozeňatům týdně.
 • Nový pavilon školy a školky v Kolovratech
  S finančním přispěním hlavního města Prahy ve výši 15 milionů korun se podařilo urychleně vybudovat další prostory pro kolovratskou ZŠ a MŠ. Zdvojený pavilon v areálu MŠ , otevřený v roce 2009, pomohl vyřešit potíže s prudkým nárůstem počtu dětí, způsobeným výrazným růstem počtu obyvatel v obci a současnou vysokou porodností.
 • Nový sběrný dvůr hl.m.Prahy v Perucké ulici
  V únoru 2010 byl slavnostně otevřen za účasti primátora Pavla Béma a starostky městské části Praha 2 Jany Černochové, která nad otevřením převzala záštitu, již 13. sběrný dvůr hl. m. Prahy v Praze 2. Nový sběrný dvůr bude provozovat společnost Komwag, a. s., v jejímž areálu se nachází. Náklady na provoz bude hradit hlavní město. Sběrné místo v Perucké 10 bylo dosud určeno pouze pro odkládání určitých druhů odpadu a mělo omezenou dobu provozu. Nyní zde budou moci být odkládány bezplatně odkládat vybrané druhy odpadu, objemný odpad, dřevěný či kovový odpad, ale i nebezpečný odpad.
 • Nový sběrný dvůr na Praze 5
  V říjnu 2009 byl slavnostně otevřen nový sběrný dvůr v Jinonicích. Otevření dvora se zúčastnili zástupci MČ Praha 5, Magistrátu hl. m. Prahy a Pražských služeb. Moderně vybavený sběrný dvůr je uzpůsobený pro všechny typy odpadu a je občanům k dispozici v areálu služeb MČ Praha 5 v ulici Klikatá č.p. 1238/90.
 • Nový sportovní areál při ZŠ Petra Strozziho
  Při základní škole Petra Strozziho v pražském Karlíně byl dokončen školní sportovní areál. Původní běžecká rovinka byla rozšířena na běžecký ovál, který bude využíván samozřejmě během dopoledních hodin tělesné výchovy, ale v odpoledních hodinách velmi dobře poskytne alternativu trávení volného času nejen karlínské mládeži. V rámci areálu se nachází již dříve vybudované víceúčelové hřišť a hřiště pro děti. Projekt byl financován z prostředků Hlavního města Prahy a Městské části Praha 8.
 • Nový vůz pro hasiče v Cholupicích
  Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 MAN TGM 01 dostal v roce 2009 Sbor dobrovolných hasičů Cholupice. Vozidlo v hodnotě 5 779 600 Kč zakoupilo hl. m. Praha. Sbor dobrovolných hasičů Cholupice byl založen v roce 1903, má téměř osmedesát členů, zásahové družstvo tvoří 19 hasičů.
 • Nový železniční koridor v Praze 14
  Zmodernizovaný, devět kilometrů dlouý úsek trati mezi Prahou-Libní a Běchovicemi, přispěl k výraznému zlepšení pohodlí cestujících i obyvatel díky nebývalému zkulturnění nejbližšího okolí trati. Nejvýraznější změnou je ztrojkolejnění stávající dvoukolejné trati, nový povrch a protihlukové stěny. Na všech zastávkách jsou moderně řešená nástupiště i přístupové chodníky.
Celkový počet: nejméně 160
Na stránce: