Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 200
Na stránce:
 • Otevření nového pavilonu ZŠ a MŠ Červený Vrch
  Na konci září byl slavnostně předán nový pavilon základní a mateřské školy Červený Vrch. V rámci rekonstrukce byl celkově opraven samostatný pavilonu školy a následně zbudovaná nástavba jednoho nového podlaží.
 • Otevření pěší spojky ve Zlaté ulici
  V červnu 2010 bylo Anenské náměstí a Liliová ulice propojeno díky nové pěší spojce, která vznikla z dříve slepé, ale veřejně přístupné části Starého Města u Liliové ulice a z průchodu areálem Národního divadla. Smyslem akce bylo zpřístupnění prostoru veřejnosti, ale i vytvoření odpočinkové plochy před vstupem do kostela sv. Anny a revitalizace celého prostoru včetně dlažeb.
 • Palečkova předškolka
  Mateřské centrum Paleček spolu s městskou částí nabízí pomoc rodičům malých dětí. V rámci nového projektu bude využívat pro dopolední hlídání předškoláků prostory školních družin. Školka bude otevřená čtyři dny v týdnu, od 7.30 do 12.00 hodin a je určena dětem ve věku od dvou a půl do čtyřech let. Program povede profesionální pedagog, kromě družiny budou děti využívat i hernu, střešní terasu a školní tělocvičnu. Rodiče mohou pro předškoláky využít i nabídky stravování ve školní jídelně.Denní program školky e přizpůsoben především potřebám dětí, vždy mají dostatek času na volnou hru, část dne je věnován řízeným činnostem.
 • Park u Pernikářky po rekonstrukci
  Nový zrekonstruovaný park byl v úvodu prázdnin otevřen na Hanspaulce. Revitalizací prošla nejen zelená plocha a torzo dětského hřiště, ale i historické obvodové zdi. Park má nyní oddělenou klidovou zónu v podobě anglického parku a dětské hřiště s atypickými herními prvky. Živelné pěšiny v dolní polovině původně historické zahrady, přiléhající k usedlosti Pernikářka, nahradila nová síť parkových chodníčků, které obepínají skupinu jírovců. Těm vévodí nová dominanta parčíku, keramická fontánka s pítky pro osvěžení v parných dnech. Návrh oplocení parku vycházel z původní historické situace a požadavku Národního památkového ústavu. V plném rozsahu tak byla obnovena ohradní kamenná zeď včetně původního místa brány v ose historické lipové aleje. Navíc vznikl nový vstup u dětského hřiště vedle atypických prolézaček, ale nechybí ani klouzačka kolotočem. Na kamenné desce s důlkem si mohou děti zahrát klasické kuličky.
 • Park ze skládky Na Skále
  Regenerací území bývalého lomu, který se v posledních desetiletích proměnil na černou skládku, byl vytvořen park pro vycházky i posezení, sáňkování, terénní cyklistiku, s místem pro dětské hřiště, společenské a kulturní akce v přírodě, workshopy.
 • Parter Starý Prosek
  Snahou je revitalizovat území mezi Proseckou návsí a ulicí U Proseckého kostela, tzv. parter Starého Proseka. Snahou je najít vhodné využití pro toto území, v jehož centru se nachází historické památky, a které je dnes nevhodně využíváno sociálně vyloučenými osobami. Po úpravách území, které spočívají především v revitalizaci zeleně, zlepšení kvality osvětlení a vybavení mobiliářem, bude možné území využívat jako relaxační a odpočinkové území. Plocha se má stát součástí naplánovaného "zeleného okruhu" MČ Praha 9.
 • Podjezd pod Chlumeckou ulicí
  Nový podjezd propojil obě obchodní centra na Černém Mostě, na obou stránách Chlumecké. Původní dopravní řešení nezahrnovalo propojení obou obchodních komplexů a to komplikovalo život řidičům i obyvatelům okraje Horních Počernic, kudy museli řidiči projíždět po jediné spojovací komunikaci.
 • Pohotovost po rekonstrukci
  Budova pohotovosti v Praze 4 byla zrekonstruovaná a slavnostně otevřena v lednu 2009. V rámci rekonstrukce byla dětská část oddělena od dospělé, celkově zútulněno prostředí pohotovosti. Čekárna, především dětská, vyšetřovny i lékařský pokoj a sesterna jsou barevně vymalovány a na stěnách dřevěné dekorace; v dětské části jsou navíc hračky. Na práce a zařízení v celkové hodnotě 660 tisíc korun přispěly zejména městské části Praha 4 a Praha 12 částkami 400 a 200 tisíc korun, menšími sumami pak Průhonice a Jesenice. Dalších 80 tisíc přidal nadační fond Porozumění na hračky a vybavení dětské čekárny.
 • Polyfunkční dům V Újezdě nad Lesy
  Na křižovatce ulic Starokolínská a Staroújezdská vystřídal nevzhlednou jámu nový polyfunkční objekt obsahující společenský sál, restauraci, muzeum a další služby. Jámu po zbourané sokolovně, kterou místní pojmenovali "Karel", nyní vyplňuje objekt, kde se pořádají společenské a kulturní akce a je zde stále prostor pro další služby, například lékárnu či poštu.
 • Pomník Milady Horákové
  Na náměstí Hrdinů odhalila 28. října 2009 Česká strana národně socialistická pomník národně socialistické političky Milady Horákové, popravené komunistickým režimem. Městská část Praha 4 také myšlenku uctění její památky podpořila částkou 100 tisíc korun a dalších 100 tisíc podle předchozí dohody přidala po odhalení pomníku.
 • Praha 5 opraví mateřským školkám hřiště
  MČ Praha 5 schválila investici 3 800 000,- Kč na opravu stávajících dětských hřišť u mateřských a základních škol. Zároveň při MŠ U Železničního mostu vznikne díky těmto financím hřiště úplně nové. V prvním sledu budou rekonstruována hřiště u školek Nad Palatou a Renoirova a u základní školy Chaplinovo náměstí. Děti budou moci využít pružinová houpadla, houpačky, skluzavky, prolézačky a dokonce celé sestavy s herními domky. Všechny atrakce budou společně s ostatním vybavením areálů certifikovány podle nejnáročnějších bezpečnostních norem.
 • Pražské zahrady otevřeny pro veřejnost
  Komplex Palácových zahrad pod Pražským hradem, kam patří zahrady Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská a Kolowratská, otvírá náruč veřejnosti. K těmto zahradám se ještě počítá zahrada Fürstenberská, která je ale v majetku města a má zvláštní vchod ze Starých zámeckých schodů. Fürstenberská zahrada byla uvedena do provozu v roce 2009 po rozsáhlé rekonstrukci a patří k těm nejkrásnějším pod Hradem.
 • Prevence konfliktů v ambulancích lékařů první linie
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na vzdělávání ambulantních lékařů kteří dnes přicházejí jako první do styku s pacienty. Tito lékaři, kteří se nazývají „lékaři první linie“, jsou v dlouhodobém kontaktu s pacienty a mají v systému zdravotní péče nezastupitelnou roli: zajišťují kontinuitu péče o pacienty, administrativu, odesílají pacienta ke specialistům.
 • Projekt Areíon
  Rada MČ Praha 5 schválila na svém 30. zasedání zastupitelstva poskytnutí finančního příspěvku 100 000,- Kč občanskému sdružení „Život 90“ na nákup a instalaci elektronických bezpečnostních zařízení. Jedná se o zařízení tísňové péče AREÍON, které umožní seniorům a invalidním občanům kontaktovat v jakékoliv situaci, například při úrazu, odbornou pomoc.
 • Projekt Duhový most
  Unikátní projekt otevře handikapovaným občanům okno do světa. Projekt Duhový most vstoupí 4.října 2010 do své testovací fáze a po několikaměsíčním úsilí realizačního týmu občanského sdružení Polovina nebe vyvrcholí její přípravy první praktickou lekcí z ovládání počítače hlasem. Projekt připravilo sdružení s podporou Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy připravilo pro osoby s postižením motoriky horních končetin.
 • Protipovodňová ochrana Kampy a Starého Města
  Uzávěr Čertovky je součástí protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy od nábřežní zdi pod mostem Legií až po Karlův most. Hradící uzávěr má délku 23,5 m, výšku 4,9 m a hmotnost 51 tun, základová deska je zakotvena do skalního podloží podzemní stěnou a systémem pilot, v klidové poloze jsou vrata schována za nábřežní zdí směrem ke Karlovu mostu. V horní části hradící stěny jsou osazeny slupice pro zasunutí mobilních hliníkových prvků, které jsou v případě povodňového ohrožení spojeny s mobilním hrazením. Probíhají zde pravidelné kontroly a údržby systému.
 • Protipovodňová ochrana Pod Paťankou
  Hradící prvky nové protipovodňové ochrany v oblasti železničního podjezdu Podbabská - Pod Paťankou byly úspěšně vyzkoušeny. Kromě protipovodňového hrazení železničního podjezdu Pod Paťankou totiž požadovala radnice Prahy 6 další dvě protipovodňové stavby: výstavbu mobilního hrazení viaduktu s přečerpáváním Šáreckého potoka do Vltavy v ulicích V Podbabě a V Šáreckém údolí a výstavbu mobilního hrazení viaduktu v ulicích V rokli a V Sedlci.
 • Protipovodňová ochrana Rokytky a Libeňských přístavů
  Vodní dílo, podobné přehradě, bylo vybudováno jako protipovodňový uzávěr přístavů a povodňová čerpací stanice. Probíhají zde pravidelné zkoušky, kdy jsou úplně uzavřena oboje protipovodňová vrata a k pohonu čerpadel je využita jak rozvodná síť, tak náhradní zdroje elektrické energie. Vodní dílo tvořené soustavou vrat, hrází a čerpadel chrání před velkou vodou obyvatele Libně a přilehlého okolí, Libeňské přístavy a okolí Rokytky.
 • První bezbariérové dětské hřiště
  První veřejné dětské hřiště na území Prahy, které umožňuje společnou hru zdravotně postižených dětí s ostatními dětmi, slavnostně otevřeno v prosinci 2009. Hřiště vzniklo v rámci rekonstrukce komplexu hřišť ve vnitrobloku Dominova – Běhounkova v Nových Butovicích. Jsou zde 3 oddělené zóny - sportovní hřiště, dětské hřiště a oplocená klidová louka. Vyžití pro všechny bez omezení
 • Přemístění kapličky
  V listopadu 2009 byla po rekonstrukci slavnostně odhalena kaplička v Karlovarské ulici v MČ Praha 17. Podle projektu mělo být původní barokní zdivo zlikvidováno a na novém místě měla být postavena replika. Při realizaci však byla objevena původní omítka i fragmenty výmalby a tak byla stavba zachovaná a pouze přesunuta na nové místo - vedle klášterního komplexu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Kaplička je součástí křížové cesty, která vede od Malovanky až do Hájku u Jenče.
Celkový počet: nejméně 200
Na stránce: