Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 60
Na stránce:
 • Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14
  Městská část zřídila Centrum vzdělávání a veřejného internetu, které kromě volného přístupu k internetu nabízí kurzy práce s počítačem a internetem (i pro seniory a handicapované osoby), jazykové kurzy (dle poptávky zájemců všech věkových kategorií), laminování , kopírování a vazbu dokumentů, e-learningové kurzy.
 • Centrální park
  V MČ Praha 19 byla zrevitalizovná původně nepřístupná, zdevastovaná a ekologicky zatížená oblast bývalé zahrádkářské kolonie. Součástí projektu se stala likvidace černé stavby,skládky, dendrologicky zanedbané stromy a nehodnotný porostu a revitalizace Vinořského potoka, vyčištění od těžkých kovů Po provedení nezbytných úprav byla tato lokalita přetvořena v centrální park této městské části. Jednotlivé části parku pojaty, tak aby zde našly místo pro relaxaci a rekreaci všechny skupiny obyvatel (zelené a vodní plochy, plochy pro sport, dětské hřiště, přírodní amfiteátr, tábořiště, cesty pro pěší i cyklisty). Místo odpočinku a relaxace, ale i možnosti provozování volnočasových aktivit.
 • Chaberský dvůr
  Multifunkční centrum městské části Praha - Dolní Chabry vzniklo revitalizací areálu statku na Hrušovanském náměstí. Areál slouží nejen úřadu městské části jako obřadní síň, ale i k mnoha kulturním a volnočasévým aktivitám: EUROINFOSÁL s galerijní a muzejní funkcí, informační centrum, ordinace lékaře, poetická čajovna, sklep vinotéky, park.
 • Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice
  Cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi byla vybudována v délce 1,4km a cyklistická doprava se tak odklonila ze Strakonické a Starolázeňské ulice. Byl tak odstraněn nebezpečný úsek páteřní pražské cyklistické trasy A1 a zároveň umožněno bezpečné alternativní dojíždění do zaměstnání a do školy.
 • Cyklo-zavěsená lávka Lahovice
  Pod silničním okruhem na jihu Prahy vzniká zavěšená lávka pro cyklisty a chodce, která propojí Komořany s Lahovicemi. Dokončena by měla být v roce 2011. Lávka propojí povltavskou pravobřežní cyklotrasu A2 s dalšími páteřními cyklotrasami (A1, A10, A20 a A50) a vytvoří rychlou dopravní vazbu především mezi Komořanami a Lahovicemi.
 • Cyklostezka podél Rokytky v Libni
  Cyklistická stezka má celkovou délku 3,15 km a navazuje na již existující a plánované cyklostezky. Stezka vznikla v rámci projektu revitalizace území Vysočan a je součástí rekreační zóny této silně urbanizované a rychle se rozvíjející části města, včetně odstranění staré ekologické zátěže. Její výstavbou došlo k prodloužení cyklostezky, která vede z Libně z ulice U Balabenky, a dále na ní navazuje další plánovaná cyklostezka vedoucí podél Rokytky. Hlavní předností této cyklostezky představuje vysoká bezpečnost cyklistů, která je zajištěna oddělením od automobilové dopravy, takže nebude docházet k jejímu křížení s výpadovými komunikacemi.
 • Cyklostezka „kolem biologických rybníků“
  Nová cyklostezka ve Svépravicích má příznačný název „kolem biologických rybníků“. A opravdu, kousek od nákupních center na Černém Mostě, v dříve značně nepřístupném terénu kolem soustavy rybníků na Svépravickém potoku, vznikla nová stezka pro chodce a cyklisty. Do budoucna plánuje městská část revitalizovat oblast jako oddychový park v okolí rybníků.
 • Czech Point a pracoviště ověřování v Nuslích bezbariérové
  V rámci rekonstrukce, která proběhla na ÚMČ Praha 4 a vyžádala si investici 2,8 miliónu korun, je od dubna 2008 i pracoviště ověřování a Czech POINT na radnici Prahy 4, bezbariérové. Prostory jsou přístupné přímo z Táborské ulice. Občané zde naleznou pokladnu úřadu, pracoviště ověřování podpisů a listin a především stále využívanější Czech POINT.
 • Czech Point v Kolovratech
  Od září 2010 poskytuje ÚMČ Praha-Kolovraty služby projektu Czech POINT. Občané mohou získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu autogramů ISOH a insolventní rejstřík.
 • Denní stacionář Domovinka zrekonstruován
  Na základě iniciativy radnice Prahy 4 byl původní objekt stacionáře rozšířen a zrekonstruován, na to byla vyčleněna částka 776 tisíc Kč. V současné době má denní stacionář s bezbariérovým přístupem místo jedné tři oddělené místnosti. Jedna slouží pro pracovní činnosti, další pro odpočinek a třetí jako jídelna. Služby denního stacionáře umístěného v domě s pečovatelskou službou Branická jsou nyní v novém prostředí ještě příjemnější. Denní stacionář je v provozu v pracovní dny od 7 do 16 hodin, kapacita je 8-10 uživatelů.Stacionář nabízí především ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, ale také nabízí různé vzdělávací a aktivní činnosti.
 • Digitalizace RTG pracoviště na poliklinice Barrandov
  Zavedení nové služby, vyšetření pacientů digitálním RTG přístrojem, který bude mít digitalizovaný výstup. Projekt je šetrný k pacientům (nižší expoziční dávka, zkrácení doby vyšetření) i ekologický (žádný odpad při vyvolávání snímků). Služba zvyšuje komfort pacientů a pomáhá lékařům (efektivní archivace , okamžité odeslání RTG snímků přes internet).
 • Digitalizace RTG pracovišť Polikliniky Jarov a Olšanská
  Nahrazení manuálního postupu vzniku rentgenových snímků za digitální přineslo zrychlení snímkování a podstatné zvýšení přesnosti, kvality a rozlišení rtg snímků. Díky tomu je kvalifikovanější a přesnější popisu snímků a následně stanovení vhodné léčby. Odstraněním chemických kroků z procesu vzniku rentgenového snímku se šetří životní prostředí.
 • Digitalizace RTG pracovišť Polikliniky Modřany
  Nahrazení manuálního postupu vzniku rentgenových snímků za digitální přineslo zrychlení snímkování a podstatné zvýšení přesnosti, kvality a rozlišení rtg snímků. Díky tomu je kvalifikovanější a přesnější popisu snímků a následně stanovení vhodné léčby. Odstraněním chemických kroků z procesu vzniku rentgenového snímku se šetří životní prostředí.
 • Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 2
  Smyslem projektu je zajištění digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Prahy 2; efektivní elektronická správa a ukládání archiválií archivu; rozvoj e-služby městské správy vůči občanům; zajištění možnosti elektronické obousměrné výměny informací mezi odborem výstavby a občany, dalšími relevantními subjekty. Snahou je hlavně zlepšení dostupnosti a kvality ICT služeb, zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost, jejich dostupnost a využívání (e-Goverment) a rozvoj inovačního potenciálu. Veřejná správa bude moci být opět více chápána jako "služba" klientovi.
 • Digitalizace kina Aera
  Biograf, který je vedle řady nezávislých filmových projektů a festivalů znám třeba pravidelnými přenosy představení z londýnské Metropolitní opery, nezapomíná ve svém programu ani na zvýhodněné projekce pro seniory, filmy pro školy, odpoledne pro rodiny s dětmi a nově přidává dopolední promítání pro maminky s malými dětmi byl za podpory MČ Praha 3 a Státního fondu na podporu a rozvoj české kinematografie, digitalizován. Zastupitelé třetí městské části přispěli bezmála jedním milionem korun tomuto oblíbenému kinu na nákup moderního dataprojektoru. Bez této investice by oblíbený nezávislý biograf nejspíše do tří let zanikl. Kino Aero tak bude moci i nadále nabízet kvalitní filmy za dostupné ceny a v nejmodernější projekci.
 • Dvě nová dětská hřiště
  Během srpna 2009 osmá městská část zprovoznila další dvě dětská hřiště. Tentokrát se hřiště dočkali v ulici Krosenská a U Pentlovky na sídlišti Bohnice. Proběhla zde celková rekonstrukce. Musel se vybourat betonový povrch, sloupky, zídky a základy po herních prvcích. Nyní mají děti na hřištích nové herní prvky včetně bezpečnostních dopadových ploch pod nimi. Nové prolézačky dle bezpečnostních norem. Kolem obou hřišť byly opraveny přístupové cesty, instalovány lavičky a koše. Hřiště jsou nově oplocena.
 • Dětské centrum Paprsek - Setkání
  V roce 2007 byla otevřena pobočka střediska Dětského centra Paprsek v Horních Měcholupech. Dostala jméno Setkání. Centrum slouží jako denní stacionář pro děti s těžkými a kombinovanými postiženími, ale též slouží jako chráněné bydlení pro dospělé s postižením. Posláním střediska Setkání je podpora rodin s dětmi nebo mladými dospělými s kombinovaným postižením, zlepšování kvality jejich života, včetně začleňování do sociálního prostředí.
 • Dětské hřiště Pod kapličkou nově vybaveno
  Hřiště bylo znovu otevřeno v polovině března 2010 . Vedle herních prvků a brouzdaliště je nově vybaveno také veřejnými toaletami. Radnice tak reagovala na připomínky rodičů dětí, kteří označili nepřítomnost toalet za jeden z největších nedostatků hřišť v třetí městské části. Nové toalety tak nahradily zastaralé WC, navíc je zařízení vybaveno přebalovacím pultem, umývárnou a má bezbariérový přístup.
 • Dětské hřiště Toruňská
  Původní hřiště bylo již nevyhovující a proto MČ Praha 8 přistoupila k celkové rekonstrukci tohoto prostoru, včetně vybourání objemného množství betonové plochy. Následně zde byly nainstalovány nové herní prvky, včetně bezpečnostní dopadové plochy pod nimi. Děti zde mají k dispozici kolotoč, multifunkční mašinku a domeček, prolézačky, tabule na kreslení, pískoviště a houpačky. Veškeré herní prvky jsou vyrobeny z materiálů plně odpovídajícím platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům a normám. Celé hřiště je nově oploceno a nejen maminky jistě ocení nové lavičky.
 • Dětské hřiště Tovární - Argentinská - Dělnická
  Nové dětské hřiště bylo v květnu 2010 otevřeno v prostoru mezi ulicemi Tovární, Dělnická a Argentinská. Hřiště je určeno dětem do šesti let a náklady na jeho výstavbu byly přes sedm milionů.
Celkový počet: nejméně 60
Na stránce: