Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 80
Na stránce:
 • Dětské hřiště v areálu Centra volného času
  Centrum volného času Praha 9 vybudovalo dětské hřiště pro věkovou skupinu 2 až 8 let. Dětské hřiště a celý volnočasový areál umožňuje dětem ze sídliště Prosek volnočasové vyžití. Spolu s výstavbou hřiště došlo k opravě běžecké dráhy, instalaci osvětlení a bezpečnostní kamery.
 • Dům s pečovatelskou službou
  Do konce listopadu 2010 bude na rohu ulic Dlouhé a Benediktské dokončen nový bytový dům s pečovatelskými byty. Radnice MČ Praha 1 tak reagovala na fakt, že současná kapacita podobných zařízení je nedostatečná. V současné době má čtyři s kapacitou 105 míst. Nový dům má osm nadzemních a dvě podzemní podlaží a nabídne bydlení pro třicet devět seniorů v devětadvaceti bytech. První nájemníci se budou moci nastěhovat už před Vánocemi.
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Operační program Praha - Adaptabilita
  V rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita byly realizovány projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a na vybudování jádra a realizace systému vzdělávání.
 • Fotovoltaické elektrárny pro základní školu
  Realizovaný projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 50,16 kWp na budovách školy pokrývající cca 50 % spotřeby elektrické energie základní školy a školní jídelny v Loučanské ulici je příspěvkem radnice MČ Praha 16 k ochraně životního prostředí. Vedle šetrného přístupu k přírodě bude mít obnovitelný zdroj energie (OZE) vliv i na pedagogický proces. Školní fotovoltaické články podpoří i vztah žáků k udržitelnému rozvoji.
 • Fotovoltaické panely v KC Zahrada
  Projekt "Fotovoltaické panely v KC Zahrada" je zaměřen na snížení energetické závislosti tohoto kulturního centra a je realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu a rozpočtu městské části Praha 11. Cílem projektu je snížení energetické závislosti Kulturního centra Zahrada, které je zřizované Městskou částí Praha 11, a využití obnovitelných zdrojů energie. Tohoto cíle bude dosaženo instalací Fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,2 kWp.
 • Francouzská ulice po rekonstrukci
  Francouzská ulice na pražských Vinohradech je po rekonstrukci. Technická správa komunikací na ní ve třech etapách měnila vozovku – místo dlažebních kostek položila živičný povrch, především kvůli kvůli snižování hluku. Na chodnících se naopak objevila mozaiková dlažba.
 • Freestyle Park Modřany
  V pražských Modřanech vznikl nový volnočasový areál. Nachází se na modřanské cyklostezce, která je útočištěm mnoha aktivních sportovců. Byla zde vybudovaná nová inline trať, takže bruslaři najdou mnoho prostoru pro svou jízdu. Možnost zapůjčení sportovního náčiní, bruslí či koloběžek. Kromě tohoto jsou zde kurty na beach volejbal či hřiště na petangue. V areálu sportoviště by měl také vyrůst ojedinělý multifunkční freestyle BMX park, který nabídne odvážným zájemcům to pravé adrenalinové vyžití. Areál je využíván i jako místo pro pořádání akcí pro veřejnost, společenských akcí, koncertů a sportovních exhibicí. Je to ale i místo pro odpočinek a dobré občerstvení, byla zde vybudována 70 metrová lodi s restaurací, která se stala dominantou tohoto místa, nachází se zde i zóna pro nejmenší, odpočinková travnatá plocha, komfortní zázemí na lodi - šatny, A samozřejmostí je i velké bezplatné parkoviště.
 • Gymnázium Milady Horákové otevřeno
  Od začátku školního roku 2009/2010 začalo v hlavním městě působit zbrusu nové gymnázium. Stojí v pražské Krči, nese jméno Milady Horákové a více než jiné středoškolské ústavy se bude věnovat novodobým dějinám.
 • Hasiči v Řeporyjích mají novou hasičskou zbrojnici
  Dobrovolní hasiči v Městské části Praha - Řeporyje mají novou hasičskou zbrojnici. Objekt v hodnotě 34 milionů korun byl v únoru 2010 oficiálně předán prvním náměstkem primátora hl. m. Prahy Rudolfem Blažekem starostovi Městské části Praha - Řeporyje Františku Blažkovi, jako příspěvek hlavního města Prahy pro činnost Sboru dobrovolných hasičů. Nová zbrojnice byla postavena na místě původní, která neumožňovala garážování velké hasičské techniky. Řeporyjští hasiči mají nyní k dispozici celkem sedm vozidel. Vedle garážového stání pro tato vozidla je v objektu zázemí pro jednotku, sklady pro hasičskou výbavu, věž na sušení hadic a také klubovna a prostory pro práci s hasičskou mládeží.
 • Hlavní nádraží v proměně
  V červnu 2009 bylo otevřeno nové odbavovací centrum Českých drah a tím skončila druhá etapa proměny hlavního nádraží v moderní prostor odpovídající požadavkům na cestování 21. století. Třetí etapa budování nádraží se dotýká jižní části, která je dnes opticky zatlačena do pozadí, a to díky osvětlení, které vytváří v nových částech nádraží příjemnou přátelskou atmosféru.
 • Hospicové občanské sdružení Cesta domů
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na zlepšení péče o umírající v hlavním městě, především těch, kteří si přejí zemřít doma. Projekt rozvíjí potenciál multidisciplinárního týmu jediného mobilního hospice v Praze. Navazuje jak na zkušenosti sedmiletého působení Cesty domů, tak na dobrou praxi hospiců v Evropě, kde paliativní péče prodělala dynamický rozvoj a posléze i své zakotvení v systému zdravotně sociální péče.Cílem projektu je přiblížit profesionální úroveň organizace k úrovni evropských paliativních zařízení .Pozitivní dopad pocítí klienti -umírající a jejich rodiny v Praze.
 • Hostivařská knihovna na nové adrese
  Knihovna v Hostivaři je od června 2010 přestěhovaná do Golfové ul. 910. Čtenáři se mohou těšit na moderní a barevně rozjásané prostředí, více pohodlných míst ke čtení a také na terasu, která bude otevřena v pěkných dnech pro venkovní čtení. Počítá se s pořádáním i různých akci, jako např. besedy pro školy na různá témata, hravá odpoledne, čtení, výtvarné dílny, soutěže až po setkání se spisovateli a zajímavými osobnostmi české kultury.
 • Hřiště v centru Klánovic
  Nové multifunkční hřiště s umělým povrchem a úprava starých zelených ploch v okolí ZŠ Klánovice vytvořili nové a svěží centrum obce. Opravené chodníky a zlepšené dopravní značení v okolí nově vybudované sportovní haly ZŠ Klánovice se postaralo o bezpečnou dopravu pro děti.
 • Hřiště, tělocvična a rekonstrukce v ZŠ
  Revitalizované sportovní hřiště, nová tělocvična pro kontaktní sporty a nové prostory pro kulturní a mateřské centrum Knoflík vznikly u ZŠ Na Balabence. Sportovním účelům bude sloužit rekonstruovaný prostor bývalé kotelny, kontaktní sporty zde bude provozovat úspěšný klub KTSO Praha JV, který místním dětem nabídne tréninky zdarma.
 • ICDAM
  Na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní bylo vybudováno inovační centrum nových materiálů a technologií, které nese název Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze (ICDAM). Bylo vybudováno z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a spolufinancováno Fakultou strojní ČVUT v Praze. Jedním z cílů tohoto centra je přilákat mladé vědecké pracovníky a studenty z Čech i ze zahraničí. Centrum je vybaveno světově ojedinělou výrobní technologií, tak špičkovou laboratorní technikou, což umožňuje současně vývoj a studium nových materiálů.
 • Infekční klinika Na Bulovce
  Klinika prochází od září 2010 rozsáhlou rekonstrukcí. Bude zde vybudován speciální operační sál tak, aby byl zcela nepropustný a mohli zde být operováni i pacienti s nebezpečnými nákazami. Rekonstrukce má zlepšit péči poskytnutou na infekční klinice, kam jsou posíláni pacienti s nejtěžšími virovými onemocněními z celé ČR. Nový sál bude zcela odpovídat současným hygienicko-epidemiologickým měřítkům. Samozřejmostí je vlastní čistička odpadních vod i vzduchotechnika nastavená tak, aby se viry již nešířily dál. Na novém sále tak budou moct být operováni i pacienti s tuberkulózou, prasečí chřipkou nebo lidé nakažení virem HIV. Výstavba je podpořena vládou ČR a dotacemi z Norských fondů.
 • Infocentrum pro podporu cestovního ruchu v Praze 5
  Vybudování Informačního centra pro podporu služeb cestovního ruchu, které úzce spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu a informuje je o nových obchodních příležitostech. Zároveň informuje občany a turisty o službách a akcích a tím podporuje cestovní ruch na území Prahy. Součástí projektu je také internetový portál www.infopraha5.cz.
 • Informační a navigační systém na ve stanici B Karlovo náměstí
  Ve stanici metra B Karlovo náměstí je k vidění zkušební verze pilotního projektu nového informačního a navigačního systému. Projekt, který Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje od podzimu roku 2008. Na přípravě nového systému se podílela i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, přední designéři a specialisté na informační design a technologie a také Pražská informační služba, zastřešující zájmy návštěvníků Prahy. Systém používá více piktogramů a označuje čísly jednotlivé východy, dále grafika nového systému byla postavena na výraznějších prvcích - bílé a tmavě modré - které jsou viditelnější, samozřejmostí jsou vícejazyčné popisy.
 • Inovační centrum NOVÁ ENERGIE
  V rámci projektu vzniká inovační centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - Nová energie při ČVUT. Hlavním úkolem centra je výzkum procesů při pochodech typických při oddělování pevných příměsí z plynného, nebo kapalného nosného média, nebo kapalných příměsí z média plynného, dále výzkum nových termodynamických schémat zařízení umožňujících využití odpadních a nízkopotenciálových zdrojů energií s cílem maximalizace exergetické účinnosti i další doplňkové aktivity, jako například šíření informací o minimalizaci energetických ztrát, užití odpadních a nízkopotenciálových, netradičních a alternativních zdrojů energií a jejich další využití.
 • Internetové centrum Prosek
  Internetové vzdělávací centrum v prostorách základní školy na sídlišti Prosek nabízí kurzy práce s počítačem, hlavně pro žáky a seniory. V odpoledních hodinách je centrum volně přístupné pro veřejnost. Součástí projektu byla rekonstrukce počítačové učebny v základní škole s 27 pracovními stanicemi. Centrum nabízí 5 počítačů se softwarem pro tělesně postižené.
Celkový počet: nejméně 80
Na stránce: