Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • Internetové kiosky
  MČ Praha 1 vybudovala 23 veřejně přístupných bodů s bezplatným přístupem na internet. Kiosky jsou vybaveny navigačním systémem, který usnadní zájemcům přístup k nejčastěji poptávaným informacím, zejména vstup na webový portál MČ Praha 1, na Středisko sociálních služeb Praha 1, na stránky Magistrátu hl.m.Prahy, úřadů a institutcí veřejné a státní správy.
 • KD Mlejn - energetická opatření
  Posláním projektu je snížení energetické náročnosti budovy KD Mlejn s využitím obnovitelných zdrojů energie. V rámci projektu prošla budova celkovou rekonstrukcí. Stávající suterén je nově využíván jako technické zázemí : strojovna VZT a tepelná čerpadla pro restauraci, výměník, rozvodna, server, vodoměr, telefonní rozvodna, sklady, a jako hudební učebna a zkušebna nástrojů se sociálním zázemím. Ze suterénu je výstup ke stávajícímu vjezdu do areálu. Nově řešený suterén obsahuje nahrávací studio se sociálním zázemím a strojovnu VZT a tepelná čerpadla pro sál a sklad. V přízemí je restaurace, víceúčelové sály, šatny, recepce, výtah, aj. V patře se nachází knihovna, klub, učebny. Realizace projektu přispěla k ekonomickému a udržitelnému provozu zařízení, které je významným kulturním centrem dané oblasti.
 • Keplerovo muzeum bylo otevřeno
  Muzeum se podažilo otevřít v srpnu 2009, v Mezinárodním roce astronomie a při příležitosti 400. výročí publikování Keplerovy Astronomie Nova. Nachází se v Karlově ulici čp. 4., je malé, vstupné levné, určeno více zasvěceným, ale přesto přitažlivé pro své návštěvníky.
 • Kontakt Centra sociálních služeb na nové adrese
  Kontakt Centra sociálních služeb Praha od prosince 2010 funguje na nové adrese v Ječné ulici. Zabývá se poradenskou a informační činností v oblasti sociálních služeb, vydáváním adresářů zaměřených na jednotlivé sociální služby a služby související. Dále nabízí obyvatelům Prahy i některé specializované poradny. Vedle již zaběhlé právní poradny zaměřené na rodinné a občanské právo, zde funguje každé pondělí i poradna pro osoby se speciálními potřebami (handicapem). Součástí Kontaktu je nově i Job klub, jež poskytuje poradenství a technické zázemí (internet) lidem znevýhodněným na trhu práce. Nově i právní poradna a poradna pro ženy a muže ohrožené domácím násilím.
 • Kulturně vzdělávací a informační centrum
  Vybudování centra v nově zrekonstruovaných prostorách, do kterých se přestěhovala i místní knihovna. Centrum je vybavené počítači se zapojeným internetem, barevnými tiskárnami, kopírkou, laminovacím přístrojem a scanerem, novým zařízením. Centrum slouží i jako zázemí pro kulturní a vzdělávací akce pro děti, důchodce, zájmové organizace a veřejnost.
 • Letňanský lesopark
  V rámci zalesňování nových ploch v hlavním městě Praze vzniklo další místo k odpočinku v přírodě, tentokráte v Městské části Praha 18. Letňany nyní mohou nabídnout kromě výstavních ploch také plochu zelenou, určenou pro širokou veřejnost, která chce relaxovat v přírodě. Lesopark se rozkládá na celkové ploše 36,29 ha, z toho je skoro 9 ha nově založeného lesa, 11 ha stávající zeleň a 15,5 ha louky s výsadbami soliterních stromů (celkem 314 stromů). Při výstavbě asfaltových cest bylo myšleno nejen na pěší, ale i na bruslaře a běžce, kterým je přizpůsoben povrch cest. Možnosti aktivního i pasivního odpočinku.
 • Letňany mají novou hasičskou zbrojnici
  Otevření nové hasičské zbrojnice v Letňanech v květnu 2010 představovalo mimořádnou událost pro tamní Sbor dobrovolných hasičů, který oslavil 115 let od svého založení. Náklady na výstavbu, která probíhala na pozemcích, kde stála již nevyhovující zbrojnice, ve výši 40 milionů korun uhradilo hlavní město Praha. Nyní tak mají letňanští moderní zbrojnici, ve které jsou jak garáže pro požární automobily a sklady pro techniku, tak i odpovídající zázemí pro činnost jednotky, včetně prostor pro práci s hasičskou mládeží.
 • Letňany – e-Government
  Cílem projektu Letňany – e-Government – Komunikace úřadu s občanem je zvýšit v rámci Městské části Prahy 18 efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government), nabídnout progresivní a cenově dostupné služby a aplikace ICT pro občany Letňan, podpořit rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních služeb. Snahou je využít moderních elektronických technologií k usnadnění komunikace a platebního styku MČ s občany, postupnému převodu veřejných agend do elektronické podoby a zajištění účinné elektronické kontroly včasnosti a kvality vyřizování podání občanů.
 • Mateřská škola Na Chodovci po rekonstrukci
  Mateřská škola Na Chodovci otevřela v dubnu 2008 zrekonstruovaný pavilon. Rekonstrukce učebního pavilonu této mateřské školy byla zahájena v srpnu 2007, městská část Praha 4 na ni vynaložila prostředky ve výši 15 milionů korun. Rekonstrukce a oprava zahrnuly výměnu oken, zateplení fasády, rekonstrukci elektroinstalací, ústředního vytápění, dále zřízení imobilního WC, výměnu jídelního výtahu a výměnu podlahových krytin.
 • Mateřská škola má dvě nové třídy
  Podobně jako v jiných městských částech i v Radotíně byl počet podaných přihlášek do MŠ vysoko nad kapacitou předškolních zařízení v jejich dosavadní podobě. Proto se MČ Praha 16 rozhodla vyhovět zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí do mateřských škol a pro letošní školní rok 2010/2011 zažádala o navýšení kapacity své mateřské školy z původních 255 na 310 dětí, tedy bylo třeba reálně najít prostor pro dvě nové třídy. Prostory byly nalezeny v budově bývalých jeslích, přes léto proběhla rekonstrukce uvolněných prostor, byly vybudovány další dvě třídy školky pro celkem 40 dětí a veškeré potřebné sociální zázemí. V V příštích letech, s výstavbou radotínského centra, se počítá, že bude postupně adaptována celá budova bývalých jeslí na mateřskou školu.
 • Metropolitní univerzita Praha pro postižené
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na začleňování znevýhodněných osob. Cílová skupina jsou osoby s tělesným postižením (vozíčkáři, osoby těžce se pohybující aj.). Cílem projektu je zlepšit postavení padesáti občanů s tělesným postižením za účelem zlepšení dostupnosti zaměstnání a umožnění jejich účast na trhu práce a zároveň prakticky napomoci v odbourávání bariér v zaměstnávání těchto osob.
 • Midibusová linka 297
  V rámci projektu zavádění bezbariérových midibusových linek na území Prahy pro lepší spojení uvnitř městských částí a ke zdravotnickým zařízením zřízena od října 2010 jezdí v trase Želivského – Třebešín – Malešická stráň – Rektorská – Poliklinika Malešice nová midibusová linka 297. Linka zlepší dopravní obslužnost zejména pro obyvatele Domova seniorů v Rektorské ulici a také pro návštěvníky malešické polikliniky.
 • Mobilní kancelář u Anděla
  MČ Praha 5 otevřela na pěší zóně Anděl provoz mobilní kanceláře MČ Praha 5 v rámci projektu „Otevřená radnice“. Jedná se snadno přepravitelnou úřadovnu s moderním designem a technickým vybavením, která bude v budoucnu usnadňovat občanům Prahy 5 komunikaci s úřadem městské části. V mobilní kanceláři se mohou občané městské části potkávat se svým starostou, radními a zastupiteli. Mobilní kancelář bude také sloužit úřadovna umožňující zařídit si potřebné záležitosti bez zbytečného čekání - například při cestě ze zaměstnání a zároveň jako informační centrum MČ Praha 5.
 • Modernizace RTG Polikliniky Malešice a Kartouzská
  Digitalizace a modernizace přístrojového vybavení rentgenových pracovišť Polikliniky Malešice a Kartouzská zvyšuje kvalitu zdravotní péče v oblasti radiodiagnostiky díky kvalifikovanějšímu a přesnějšímu popisu rtg snímků a tím následně k stanovení vhodného postupu léčby pacienta. Odstraněním chemických kroků z procesu vzniku rentgenového snímku se šetří životní prostředí.
 • Modernizace RTG v Nemocnici na Žižkově
  Nové rentgenové vybavení zvyšuje kvality zdravotní péče zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti radiodiagnostiky. Vyšší kvalita rtg snímků vede následně k stanovení vhodného postupu léčby pacienta. Modernizace přístrojového vybavení snížuje také radiační zátěže na pacienta a urychluje vznik snímku.
 • Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AV ČR pro molekulární biologii rostlin
  Hlavním cílem projektu je modernizace a robotizace pražského pracoviště Ústavu experimentální botaniky AVČR v oblasti molekulárně biologických metod. V rámci projektu budou zakoupeny tři přístrojové systémy umožňující izolaci a analýzu nukleových kyselin(genetického materiálu), detekci specifických genů a bílkovin v biologickém materiálu, automatizované proteomické analýzy. Pracoviště bude vybaveno novou technikou, umožňující zlepšení používaných metod, a samozřejmě se počítá s modernizací stávající obslužnosti laboratoří
 • Modernizace veřejné knihovny Ďáblice
  Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice na komunitní centrum sídliště Ďáblice. Knihovna byla připojena k datové síti MKP a k internetu, došlo k automatizaci knihovny. Byla zřízena počítačová učebna s přístupem k internetu a multimediální jazyková učebna, byla rozšířena čítárna a prezenční studovna, byl zřízen hrací koutek pro děti.
 • Modrý klíč
  Pro Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním a kombinovaným postižením byla koupena a dostavena nemovitost, která slouží jako referenční pracoviště a zároveň jako školící centrum pro podnikatele a zástupce pce veřejné správy v oblasti zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Součástí areálu je škola, zácvikové pracoviště a chráněné pracoviště pro postižené.
 • Modřanské výhledy
  Novou vyhlídku na soutok Vltavy a Berounky najdete v místech, kde se setkávají ulice Nad Vinicí a Barunčina. Zrekonstruované byly přilehlé komunikace a kamenná viniční zeď, doplněná kovaným oplocením. Zeď navazuje na areál vinice s viničním domkem, který je chráněnou kulturní památkou. Nechybí nové lavičky, stojany na kola i nová parkovací místa.
 • Multifunkční hřiště u ZŠ Hovorčovická
  Hřiště po rekonstrukci nabízí běžeckou dráhu, herní prvky jak pro mladší děti, tak pro větší skoláky. V době vyučování je areál zpřístupněn pod dohledem učitelů pro žáky školy, veřejnost ho může využívat v odpoledních hodinách, kdy sportoviště dozoruje jeho správce. Celý areál je pod dohledem kamerového systému, který je sledován ze služebny policie.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: