Realizované projekty

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 120
Na stránce:
 • MŠ Jílovská po rekonstrukci
  Mateřská škola Jílovská prošla v roce 2008 celkovou rekonstrukcí. Veškeré práce byly prováděny za plného provozu školky, nicméně tak, aby byl její každodenní provoz omezen co nejméně. Během oprav a rekonstrukce došlo k osazení nových plastových oken a dveří, zateplení všech pavilonů, provedení nového obvodového pláště spojovací chodby vč. nové konstrukce střechy, konstrukcí podlah spojovací chodby, venkovních teras pavilonů, venkovních dlažeb na lodžiích a před vchody do objektů, zastřešení teras, zastřešení vchodů do objektů a dalších souvisejících prací.
 • MŠ Kostelní - rekonstrukce sociálních zařízení
  Městská část Praha 7 vynaložila finanční prostředky na úpravu zázemí další mateřské školy ve svém obvodě. MŠ Tusarova tak má opravené sociální zařízení. V rámci stavebních úprav zde došlo ke kompletní výměně rozvodů a následné instalaci nového sanitárního zařízení (umyvadla, WC a sprchový kout). Dále zde byla umístěna nová osvětlovací tělesa a obnovena malba a keramické obložení. Nová dlažba byla položena také v šatnách. V rámci stavebních prací byly rovněž provedeny repase dveří a nátěry zárubní. Náklady na rekonstrukci zde dosáhly výše 1,2 mil. Kč.
 • MŠ Přímětická po rekonstrukci
  Mateřská škola Přímětická je po rekonstrukci. Kompletní opravou prošel kuchyňský provoz, sociální zázemí jednotlivých oddělení v učebním pavilonu a elektroinstalace. Celková cena rekonstrukce vyšla městskou část Praha 4 na více než 17 miliónů korun.
 • MŠ Vozová má novou zahradu
  Zbrusu nová zahrada plná skluzavek, prolézaček a dalších herních prvků včetně umělého potůčku čekala první školní den na děti z mateřské školy Vozová. Pro děti byla navržena na pozemku okolo školky opravdu dětská zahrada plná originálních prvků, které důmyslně využívají svažitého terénu. Každý pavilon mateřské školy má nyní svoje vlastní hřiště, včetně hřišťátka na košíkovou a domečku, takže si zahradě mohou hrát děti ze všech oddělení zároveň. Místo se našlo i na divadelní podium, největší radost měly ale děti z umělého potůčku s mlýnkem a stavidly.
 • Naučná stezka Košinka
  Libeňský park Pod Korábem má od června 2010 novou naučnou stezku Košinka. Její slavnostní otevření se konalo na Mezinárodní den dětí za přítomnosti autorky Dominiky Dobrylovské a místostarosty Městské části Praha 8 Martina Roubíčka. Z peněz Městské části Prahy 8 byly vybudovány dva okruhy naučné stezky. První vede okolo nejzajímavějších stromů a keřů, na něž je park bohatý. Druhý okruh s deseti panely seznamuje s nejdůležitějšími otázkami životního prostředí, a to zejména s ohledem na Prahu 8. Třetí částí je geologická expozice vybudovaná ZŠ Bohumila Hrabala za finančního přispění hlavního města Prahy. Stezka je vedena po asfaltových parkových cestách. Trasa není značena, ani konkrétně určena, ale zastávky obou částí stezky jsou rozmístěny tak, že je lze jednou konkrétní trasou procházet vzestupně od jedničky do konce.
 • Nejmodernější ekoškola otevřena
  V září 2010 byla ZŠ Chelčického znovu otevřena po rozsáhlé rekonstrukci; ta probíhala o loňských a letošních prázdninách a částečně i za provozu v minulém školním roce, a budova teď splňuje nejmodernější pravidla energeticky úsporné budovy. Čtyři navzájem propojené pavilony základní školy byly kompletně zrekonstruovány a zatepleny tak, aby vyhovovaly nejmodernějším energetickým auditům. Na plochou střechu budovy byla instalována fotovoltaická elektrárna s výkonem 21 kWp, která pokryje podle předpokladů projektanta více než třetinu energetické spotřeby budovy. Objekt byl kompletně zateplen, v rámci rekonstrukce bylo 352 dosluhujících oken a 14 energeticky nevyhovujících dveří nebo dveřních sestav vyměněno za moderní plastové sestavy se špičkovými izolačními vlastnostmi.
 • NeuroImage
  Zlepšení výzkumné infrastruktury ústavu v oblasti neuroanatomické analýzy vznikem centra NeuroImage na Fyziologickém ústavu AVČR,. Centrum je vybavené unikátním zařízením umožňujícím komplexní možnost kvantitativní analýzy morfologického materiálu na nejvyšší metodologické úrovni.
 • Nová MŠ Velvarská
  Nově postavená mateřská školka v ulici Velvarská má celkovou kapacitu 100 dětí. Moderní, nízkoenergetická školka Velvarská bude fungovat hned vedle staré školky, která bude také v provozu do doby, co bude trvat zvýšená poptávka po školkách. Slavnostní otevření je plánované na 11. října 2010.
 • Nová cyklostezka
  Po několika letech příprav byl v červnu 2009 byl dokončen poslední úsek 1. etapy cyklotrasy A 214, která tak zde zajišťuje kvalitní propojení Kamýku a Libuše. 1. etapa realizace byla zahájena již v roce 2008 a zahrnuje tři samostatné úseky cyklostezek, které propojuje přejezd přes Novodvorskou ulici.
 • Nová hasičská zbrojnice
  Dobrovolní hasiči v Řeporyjích mají novou hasičskou zbrojnici postavenou na místě původní, která neumožňovala garážování velké hasičské techniky. Řeporyjští hasiči mají nyní k dispozici celkem sedm vozidel - od nejmodernější cisternové stříkačky CAS 24 Scania až pro dva automobily Tatra 613. V objektu je i zázemí pro jednotku, sklady a věž na sušení hadic.
 • Nová hasičská zbrojnice
  Už pátou hasičskou zbrojnici ve své historii dostali dobrovolní hasiči v Horních Měcholupech. Kompletně přestavěná budova bývalé kotelny slouží k uložení vybavení jednotky a jako zázemí pro hasiče. V přízemí jsou čtyři garáže, sklad materiálu, dílna, šatny a sociální zařízení, v prvním patře kancelář, školicí místnost, ložnice a denní místnost.
 • Nová hasičská zbrojnice a vybavení
  Dobrovolní hasiči v Radotíně dostali nejen cisternovou automobilovou stříkačku a automobilový žebřík, ale také nové zázemí. V Radotíně totiž byla otevřena nová požární stanice Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, kterou financovala Praha a kterou užívají společně profesionální i dobrovolní hasiči a také záchranná zdravotnická služba.
 • Nová informační kancelář ve Štúrově
  V září 2009 byla otevřena osmá informační kancelář, která bude sloužit občanům Prahy 4. Nachází se ve Štúrově 1284 v Krči. V kanceláři jsou v pracovní dny občanům k dispozici dvě zaměstnankyně, které podávají veškeré informace týkající se městské části Praha 4. Centrum také slouží jako podatelna, k vydávání formulářů a žádostí, k ověřování pravosti podpisů a listin nebo také k vybírání poplatků za psy. Kromě toho je zde vyzvednout radniční časopis Tučňák nebo třeba i ekologické sáčky na psí exkrementy, Czech point.
 • Nová knihovna v Ruské ul.
  Novou knihovnu bude mít od října 2010 desátá městská část. Knihovna bude disponovat nejmodernějšími technologiemi a oddělení určená pro dospělé i děti budou umístěna ve čtvrtém patře. V prvním patře se bude nacházet odpočinková terasa, která bude přístupna občanům. Objekt je bezbariérově přístupný do každého patra pomocí moderních výtahů.
 • Nová mateřská školka na Jižním Městě
  Od ledna 2010 se otevřely brány nové mateřské školy v Babákově ulici a tím byla dána šance osmdesáti čtyř dětem z městské části Praha 11 tuto školku navštěvovat. Vzhledem k naléhavé potřebě navýšení počtu míst v předškolních zařízeních pro jihoměstské děti byl nájemní vztah se soukromou společností, která budovu doposud užívala, vypovězen. Celá budova zrekonstruována a nachystaná pro potřeby nové školky.
 • Nová odbavovací hala na Florenci
  Na Florenci byla slavnostně otevřena nová autobusová hala v Praze na Florenci. Florenc je hlavním východiskem meziměstské a dálkové autobusové dopravy v Praze. Nová odbavovací hala je plně klimatizována. Je vybavena bezpečnostním kamerovým systémem. V rámci haly budou k dispozici také bankomaty, možnost příjezdu vozů taxi služby k odbavovací hale. Nová odbavovací hala je bezbariérová, vybavena moderním navigačním zařízením pro nevidomé, které jim umožní bezpečný pohyb v prostoru areálu autobusového nádraží Florenc. Celkové náklady na výstavbu nové odbavovací haly překročily částku 70 milionů korun.
 • Nová okrsková služebna MP
  Strážníci Městské policie hl. města Prahy mají novou okrskovou služebnu v Praze-Vinoři. V MČ Praha-Vinoř slouží pravidelně dva strážníci-okrskáři, kteří se ve službě střídají. Zajišťují jak ranní dohled nad přechodem pro chodce v blízkosti školy, tak další povinnosti vyplývající z jejich hlídkové služby.
 • Nová pošta na Velké Ohradě
  Nová pobočka České pošty byla v listopadu 2009 otevřena na sídlišti Velká Ohrada v Praze 13. Pošta je umístěna v objektu polikliniky v ulici Janského 2254, má otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Poskytuje všechny běžné peněžní, listovní a doručovací poštovní služby, včetně služeb Poštovní spořitelny. Pošta je bezbariérová a má moderní design.
 • Nová služebna MP v Centru Chodov
  Do nové služebny v obchodním centru Chodov se přestěhovalo celkem 17 mužů z původní služebny v Láskově ulici. Nová služebna je velmi dobře umístěná, protože jen v obchodním centru zasahují denně strážníci až desetkrát. K dispozici mají i šest horských kol.
 • Nová služebna MP v Radotíně
  Od poloviny dubna 2008 najdou občané správního obvodu Prahy 16 městské strážníky v nové služebně v Radotíně. Pracoviště stálé služebny městské policie se ale do Radotína přestěhovalo již v lednu 2008, kdy původní zbraslavské sídlo v Žabovřeské ulici bylo z důvodu nevyhovujícího až havarijního technického stavu uzavřeno. V přízemí objektu je přítomna stálá služba, na kterou se v krizových situacích mohou kdykoliv obrátit občané z Lipenců, Lochkova, Radotína, Velké Chuchle nebo Zbraslavi.
Celkový počet: nejméně 120
Na stránce: