Realizované projekty - Praha 1

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 23
Na stránce:
 • Myslíkova - rekonstrukce v úseku tramvajové zastávky
  Součástí této stavby je rekonstrukce několika úseků tramvajové trati v Myslíkově ulici a okolí – rekonstrukce tramvajové trati v Myslíkově ulici, rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulic Spálené a Myslíkovy, rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulice Myslíkovy s Masarykovým nábřežím, rekonstrukce návazného úseku tramvajové trati od Myslíkovy ulice po Jiráskovo náměstí, rekonstrukce zastávky Jiráskovo náměstí a rekonstrukce (výstavba) zastávky Myslíkova.
 • Centrum Franze Kafky
  Infocentrum v rekonstruované budově věnované osobnosti a díle Franze Kafky. Centrum se zaměřuje na propagaci, šíření a obnovu povědomí o F. Kafkovi jako významné kulturní osobnosti Prahy začátku 20 stol. Centrum nabízí knihovnu a přednášky zaměřené na život a dílo F. Kafky, ale i další literaturu, výtvarné umění, architekturu.
 • Dům s pečovatelskou službou
  Do konce listopadu 2010 bude na rohu ulic Dlouhé a Benediktské dokončen nový bytový dům s pečovatelskými byty. Radnice MČ Praha 1 tak reagovala na fakt, že současná kapacita podobných zařízení je nedostatečná. V současné době má čtyři s kapacitou 105 míst. Nový dům má osm nadzemních a dvě podzemní podlaží a nabídne bydlení pro třicet devět seniorů v devětadvaceti bytech. První nájemníci se budou moci nastěhovat už před Vánocemi.
 • Hlavní nádraží v proměně
  V červnu 2009 bylo otevřeno nové odbavovací centrum Českých drah a tím skončila druhá etapa proměny hlavního nádraží v moderní prostor odpovídající požadavkům na cestování 21. století. Třetí etapa budování nádraží se dotýká jižní části, která je dnes opticky zatlačena do pozadí, a to díky osvětlení, které vytváří v nových částech nádraží příjemnou přátelskou atmosféru.
 • Internetové kiosky
  MČ Praha 1 vybudovala 23 veřejně přístupných bodů s bezplatným přístupem na internet. Kiosky jsou vybaveny navigačním systémem, který usnadní zájemcům přístup k nejčastěji poptávaným informacím, zejména vstup na webový portál MČ Praha 1, na Středisko sociálních služeb Praha 1, na stránky Magistrátu hl.m.Prahy, úřadů a institutcí veřejné a státní správy.
 • Keplerovo muzeum bylo otevřeno
  Muzeum se podažilo otevřít v srpnu 2009, v Mezinárodním roce astronomie a při příležitosti 400. výročí publikování Keplerovy Astronomie Nova. Nachází se v Karlově ulici čp. 4., je malé, vstupné levné, určeno více zasvěceným, ale přesto přitažlivé pro své návštěvníky.
 • Nové přepážky služeb veřejnosti byly otevřeny
  V květnu 2010 byly slavnostně otevřeny přepážky nově vzniklého Odboru služby veřejnosti (OSV) Magistrátu hl. m. Prahy a tím začal provoz pro veřejnost. Přepážky mají sloužit jako specializovaná odborná pracoviště, kontaktní místo mezi klientem a úředníkem, konzultační a poradenská činnost, ověřování dokumentů a podpisů, formuláře, žádosti, Czech POINT, aj.. Přepážky jsou otevřeny vždy v dvou směnném provozu pondělí - čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin a v pátek od 8.00 do 16.00 hodin.
 • Národní divadlo získalo další prostor
  Nová scéna, ve které od začátku 90. let sídlila Laterna magika, patří od ledna 2010 znovu Národnímu divadlu. Prostor bude první scéna využívat pro činohru, tanec, pohybové divadlo, nový cirkus i další formy alternativního umění. Národní divadlo se rozšiřuje i mimo uzavřené budovy. Piazzetta i foyer budou místy akcí pro děti anebo pouliční divadlo a happeningy, ve druhém patře Nové scény byla otevřena kavárna.
 • Obnova zahrady Kinských
  Zahrady Kinských prošla za posledních 15 let rozsáhlou rekonstrukcí. Její oprava vyžádala přes 300 mil. Kč. Třetina byla hrazena z fondů EU. Obnoveny byly cesty, jezírka, kašny, mobiliář a byly provedeny i sadové úpravy. Byla zde i odhalena zrestaurovaná socha herečky Hany Kvapilové zhotovená v roce 1913 sochařem Janem Štursou. Park ještě čeká rekonstrukce dětského hřiště, další oprava cest a revitalizace zeleně.
 • Oprava a rozšíření dětského hřiště Kampa
  Hřiště Kampa" bylo nevyhovující, zpustlé a pro své uživatele nebezpečné dětské hřiště. Spolu s opravou došlo i k jeho rozšíření na úkor poškozeného domu v sousedství. Výsledkem je nové dětské hřiště s netradičním architektonickým řešením a širokou nabídkou moderních herních prvků.
 • Otevření pěší spojky ve Zlaté ulici
  V červnu 2010 bylo Anenské náměstí a Liliová ulice propojeno díky nové pěší spojce, která vznikla z dříve slepé, ale veřejně přístupné části Starého Města u Liliové ulice a z průchodu areálem Národního divadla. Smyslem akce bylo zpřístupnění prostoru veřejnosti, ale i vytvoření odpočinkové plochy před vstupem do kostela sv. Anny a revitalizace celého prostoru včetně dlažeb.
 • Pražské zahrady otevřeny pro veřejnost
  Komplex Palácových zahrad pod Pražským hradem, kam patří zahrady Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská a Kolowratská, otvírá náruč veřejnosti. K těmto zahradám se ještě počítá zahrada Fürstenberská, která je ale v majetku města a má zvláštní vchod ze Starých zámeckých schodů. Fürstenberská zahrada byla uvedena do provozu v roce 2009 po rozsáhlé rekonstrukci a patří k těm nejkrásnějším pod Hradem.
 • Protipovodňová ochrana Kampy a Starého Města
  Uzávěr Čertovky je součástí protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy od nábřežní zdi pod mostem Legií až po Karlův most. Hradící uzávěr má délku 23,5 m, výšku 4,9 m a hmotnost 51 tun, základová deska je zakotvena do skalního podloží podzemní stěnou a systémem pilot, v klidové poloze jsou vrata schována za nábřežní zdí směrem ke Karlovu mostu. V horní části hradící stěny jsou osazeny slupice pro zasunutí mobilních hliníkových prvků, které jsou v případě povodňového ohrožení spojeny s mobilním hrazením. Probíhají zde pravidelné kontroly a údržby systému.
 • Regenerace Nábřeží E. Beneše - U Pichla
  Cílem projektu je komplexní regenerace území v bezprostředním okolí vodního toku Vltavy mezi Čechovým mostem a Štefánikovým mostem v délce 115,5 metrů, vč. dopravních a jiných logických vazeb (např. protipovodňová funkce). Jednotlivé aktivity tvoří regenerace nábřežní zdi, vyřešení dopravního napojení samotného nábřeží v dotčeném úseku na nábřežní komunikaci a regenerace zeleně vč. vybudování zpevněných povrchů.
 • Rekonstrukce Fürstenberské zahrady
  Součástí rekonstrukce byly kromě sadových úprav také opravy opěrných zdí, cestiček, historického pavilonu a dostavba oranžérií včetně sadových úprav a drobné architektury. Pozoruhodné je, že byly obnoveny i litinové schody z 19. století, které pocházejí z fürstenberských sléváren. Slavnostní otevření zahrady pro veřejnost se konalo v červnu roku 2008.
 • Rekonstrukce fasády Staroměstské radnice
  Opravy jednotlivých domů probíhají postupně, začaly na podzim 2009, v zimě byla technologická přestávka a s rekonstrukcí se začalo opět na jaře 2010. II. fáze oprav se týkala domu Wolfina od Kamene (přiléhajícího k věži, s pozdně gotickým portálem), Nového traktu (objekt s červenou fasádou a hlavním vstupem), torza Sprengerova křídla (východní fasáda vpravo od tělesa věže) a domu U Minuty (renesanční fasáda s figurálními a ornamentálními sgrafity a lunetovou římsou). Dokončení léto 2010.
 • Revitalizace sportovního areálu Masná
  Moderní sportoviště a místo odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel. Tři moderní sportoviště s umělým trávníkem, všechny vybaveny moderním výkonným osvětlením a je tedy možné areál využívat i ve večerních hodinách. K dispozici je i kompletně zrekonstruované sociální zázemí a součástí areálu je i oddechová zóna se stoly a lavičkami.
 • Sochy na Karlově mostě střeženy kamerami
  Karlův most hlídá od dubna 2007 deset nových kamer. Po opakovaných útocích vandalů na národní kulturní památku přistoupilo vedení města k razantnímu řešení. Jednotlivé sochy navíc hlídá speciální elektronický plot. Strážníci mohou v případě nutnosti zasáhnout během pár minut na místě.
 • Solná jeskyně v centru Prahy
  Vybudování moderní mokré solné jeskyně, která prospívá především astmatikům, kuřákům, alergikům, atopikům, kardiakům, revmatikům a klientům s problémy se zažívacím tratkem, virovým onemecněním, poruchou imunity, poruchami štítné žlázy (netýká se hyperfunkce), poruchami nervového systému a hydrartací.
 • Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita došlo ke zkvalitnění stávajícího bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia, který je v prezenční formě vyučován na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (IMS FSV UK). Dalším cílem byla inovace stávajícího studijního oboru "Veřejná a sociální politika", a to formou vytvoření nových předmětů a inovací některých stávajících předmětů, včetně vytvoření pomůcek pro e-learning.
Celkový počet: nejméně 23
Na stránce: