Realizované projekty - Praha 10

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 18
Na stránce:
 • Beachvolejbalové kurty v areálu Hamr - Záběhlice
  Za podpory strukturálních fondů EU se podařilo vybudovat šest beachvolejbalových kurtů, které na zimu zakrývá vytápěnná nafukovací halou. Do provozu byly uvedeny v létě roku 2010.
 • Centrum komplexního vzdělávání
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na e-learningové vzdělávání doplněné o prezenční část a jeho následné využití pro potřeby vzdělávání cílové skupiny. Projekt bude rozvíjet schopnosti účastníků, motivovat je k aktivnímu hledání práce i ke zvyšování kvalifikace. Pomůže cílové skupině k dosažení znalostí potřebných pro uplatnění na trhu práce, sebepoznání, zlepšení komunikačních dovedností, zvýšení sebevědomí, schopnosti sebeprosazení i zvládání stresu.
 • Metropolitní univerzita Praha pro postižené
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na začleňování znevýhodněných osob. Cílová skupina jsou osoby s tělesným postižením (vozíčkáři, osoby těžce se pohybující aj.). Cílem projektu je zlepšit postavení padesáti občanů s tělesným postižením za účelem zlepšení dostupnosti zaměstnání a umožnění jejich účast na trhu práce a zároveň prakticky napomoci v odbourávání bariér v zaměstnávání těchto osob.
 • Midibusová linka 297
  V rámci projektu zavádění bezbariérových midibusových linek na území Prahy pro lepší spojení uvnitř městských částí a ke zdravotnickým zařízením zřízena od října 2010 jezdí v trase Želivského – Třebešín – Malešická stráň – Rektorská – Poliklinika Malešice nová midibusová linka 297. Linka zlepší dopravní obslužnost zejména pro obyvatele Domova seniorů v Rektorské ulici a také pro návštěvníky malešické polikliniky.
 • Modernizace RTG Polikliniky Malešice a Kartouzská
  Digitalizace a modernizace přístrojového vybavení rentgenových pracovišť Polikliniky Malešice a Kartouzská zvyšuje kvalitu zdravotní péče v oblasti radiodiagnostiky díky kvalifikovanějšímu a přesnějšímu popisu rtg snímků a tím následně k stanovení vhodného postupu léčby pacienta. Odstraněním chemických kroků z procesu vzniku rentgenového snímku se šetří životní prostředí.
 • Nová knihovna v Ruské ul.
  Novou knihovnu bude mít od října 2010 desátá městská část. Knihovna bude disponovat nejmodernějšími technologiemi a oddělení určená pro dospělé i děti budou umístěna ve čtvrtém patře. V prvním patře se bude nacházet odpočinková terasa, která bude přístupna občanům. Objekt je bezbariérově přístupný do každého patra pomocí moderních výtahů.
 • Nové obvodní ředitelství MP Praha 10
  Nový objekt v Počernické ulici má užitnou plochu přes tisíc metrů čtverečních a sídlí v něm kromě ředitelství samého také strážníci pro hlídkovou službu, operační středisko, které sleduje na 35 kamer, a občané tu najdou i přestupkové pracoviště. Samotná budova navazuje na bytový komplex Malešice - Počernická - byty z roku 2003. V přízemí je recepce a přestupkové oddělení s čekárnou, součástí je vlastní sociální zázemí pro zaměstnance. Nechybí zde ani přístup pro osoby tělesně postižené. V prvním patře objektu se nachází operační středisko, místnost na instruktáže a porady OŘ a denní místnosti s kuchyňkou. V dalších patrech je zázemí pro strážníky.
 • Nové sportovní a dětské hřiště
  Z původně nevyužívané zahrady, která se postupně začala měnit na „černou“ skládku, vzniklo v rámci projektu příjemné místo pro trávení volného času občanů městské části a jejích návštěvníků. Pozemek je rozdělen na dvě části. Na první část hřiště je položen umělý trávník, na kterém se nachází hřiště na malou kopanou a dvě házenkářské branky. Na druhé části hřiště jsou nainstalovány herní prvky pro děti různých věkových kategorií. Jsou zde šplhací skály propojené pavučinou, horolezecká stěna, atypická skluzavka, vodorovná lanová síť, otočný prvek Tornádo, otočné prolézací panely, plovoucí bloky, různé šplhací žebříky atd.; část prvků je pohyblivá. Hřiště je ještě doplněno pohyblivou kladinou na cvičení rovnováhy. Menší hřiště je navíc doplněno mobiliářem a zelení a vznikne tak, místo nejen pro sportovní vyžití, ale také pro odpočinek. Hřiště se nachází v ulici U Drupolu.
 • Nové třídy v MŠ Magnitogorská a Hřibská
  Od září 2009 jsou uvedeny do provozu dvě nové třídy mateřských škol. V MŠ Magnitogorská je opět uvedena do provozu třída, ve které byla umístěna obřadní síň a v MŠ Hřibská byl v jedné ze tříd Klub rodičů. Ten se přestěhoval do jiných prostor a třída bude opět využívána pro předškolní děti.
 • Přírodní park Dubeč
  V srpnu 2010 byl otevřen přírodní park Dubeč. Vznikl na místě černé skládky kolem Říčanského potoka se dnes otevírá nový park. Na ploše 2,5 ha je vysázeno více než 20000 m2 nové zeleně, vznikl tu zcela nový okrasný rybníček napájený právě Říčanským potokem a celá řada můstků. Dubečský park zcela respektuje původní charakter krajiny. Návštěvníkům Přírodního parku Dubeč usnadní orientaci mezi novými záhony, okrasnými keři a stromy, řada rozcestníků a informačních tabulí. K odpočinku mohou využít parkové lavičky a kruhové vyhlídkové odpočívadlo. Dominantním prvkem je vyhlídková věž, která umožňuje rozhled po jednotlivých částech parku, a stupňovitý amfiteátr.
 • Rekonstrukce Vršovického zámku
  Opravy Vršovického zámečku v Praze 10 jsou v plném proudu. Zahájena byla v polovině srpna 2010. Po rekonstrukci nabídne zámeček ubytování 69 seniorům v Domově pokojného stáří. Kromě toho tady vznikne i reprezentativní obřadní síň, která desáté městské části dosud chybí. Hotovo by mělo být za dva roky.
 • Revitalizace Hamerského rybníku a jeho okolí
  Městská část Praha 10 se snaží z této lokality vytvořit přírodní odpočinkové místo nejen pro rodiny s dětmi, ale i seniory z Prahy 10 a sousední Prahy 4. Hamerský rybník a jeho okolí považujeme za jedno z nejvýznamnějších míst v Praze 10. Už v současné době je velmi využíváno našimi občany k odpočinku a nejrůznějším volnočasovým aktivitám. V roce 2010 bude dokončen nový chodník v části mezi kapličkou a vinným sklípkem, který by měl nahradit z větší části bahnitou cestu a nabídnout návštěvníků kromě pohodlnějších procházek i možnost pro vyznavače jiných sportů třeba jízdu na kolečkových bruslích či na kole. Nabídku pro rodiče s dětmi by mělo ještě letos obohatit vybudování malého dětského hřiště v blízkosti vinného sklípku.V plánu je také vybudování páteřní cyklostezky, která by toto území propojila s centrem města a na druhou stranu s Hostivaří.
 • Revitalizace parku Malinová - Chrpová
  V dubnu 2010 byla zahájena revitalizace parku Malinová - Chrpová. Cílem je vytvoření moderní odpočinkové zóny v městské části Praha 10. Konkrétně se jedná o rekonstrukci komunikací, výstavbu drobné architektury a vodních prvků (Salla Terena, obří duna písku se skluzavkami, obří síťový program, bludiště, informační tabule, pítka, studna), vybavení mobiliářem (lavičky a odpadkové koše) a sadovnické úpravy (bosket, hájky, terénní vlna). Snahou je vytvořit vhodné zázemí pro rekreaci a relaxaci všech občanů a návštěvníků městské části Praha 10.
 • Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Nedvězská
  Projekt „Komplexní snížení energetické náročnosti mateřské školy Nedvězská Praha 10“ se zaměřuje především na energetické úspory (a s tím spojené finanční úspory z provozu) v mateřské škole. Instalace obnovitelného zdroje energie. Pro dosažení maximálních energetických úspor byly zvoleny dvě cesty. První cesta vede přes kompletní zateplení obvodových stěn objektu, výměny oken a rekonstrukce střechy vč. zateplení. Druhá cesta obsahuje instalaci fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie na střechu objektu.Toto zařízení zajistí dodávku elektrické energie pro potřeby školky popřípadě do elektrické sítě.
 • Střední zdravotnická škola
  Projekt reaguje na potřebu vytvořit ucelený specializovaný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) středních škol ve zdravotně sociální oblasti. Projekt vytváří partnerství mezi SZŠ Ruská a VOŠSP Jasmínová a dalšími 9 středními školami v Praze reprezentujícími škálu sektoru středního vzdělávání.
 • Toulcův dvůr
  Obnovou historického areálu v Praze - Hostivaři, využívaného od roku 1994 jako Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy, se otevřel vzácný a unikátní památkový objekt. Citlivá a rozsáhlá obnova Toulcova dvora vycházela z původního charakteru místa v nivě Botiče i všech objektů, které tento cenný architektonický soubor tvoří.
 • Trolejbusová smyčka Orionka v rekonstrukci
  Volná plocha vymezená ulicemi Benešovská a Korunní a bývalou vozovnou Městských elektrických drah Královských Vinohrad byla v letech 1949 až 1972 využívána jako smyčka trolejbusu na trati Karlovo nám. – Nám. Míru – Orionka – Průběžná/Bělocerkevská. 15. října 1972 vyjel ze smyčky Orionka poslední spoj linky číslo 51 na Strahov, který byl také posledním spojem v historii trolejbusů v Praze. Dochovaný pozůstatek původní vozovky, dlažby i obrubníků byl počátkem úvah radnice Prahy 10 rekonstruovat tuto zanedbanou plochu a s obnovou zeleně spojit i připomínku doby, kdy v Praze jezdily trolejbusy. Slavnostní otevření "historické trolejbusové zastávky" je připraveno na "Dny Prahy 10". Ty se budou konat 1. - 10. října.
 • Úřad přátelský podnikatelům
  Zlepšení prostředí Živnostenského odboru ÚMČ Praha 10, v němž se jedná s podnikateli, a poskytovaní dalších služeb podnikatelům. Týká se to zejména zavedení vyvolávacího systému, který umožňuje objednávkový systém přes internet i pomocí SMS, dále vybudování WC pro veřejnost a zřízení informačních kiosků.
Celkový počet: 18
Na stránce: