Realizované projekty - Praha 11

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 8
Na stránce:
 • Bezbariérový přístup ve stanici metra Chodov
  V květnu 2010 byl slavnostně otevřen nový výtah ve stanici metra Chodov, který spojil úroveň vestibulu s nástupištěm metra. Původně se zde nacházela šikmá pojízdná plošina pro přepravu osob se sníženou možností pohybu, jejíž kapacita byla ovšem velmi omezena technickými možnostmi tohoto zařízení, a sloužila spíše jako provizorní řešení. Teprve výstavbou výtahu bylo realizováno smysluplné bezbariérové využití stanice metra Chodov. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 24 584 mil. Kč.
 • Fotovoltaické panely v KC Zahrada
  Projekt "Fotovoltaické panely v KC Zahrada" je zaměřen na snížení energetické závislosti tohoto kulturního centra a je realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu a rozpočtu městské části Praha 11. Cílem projektu je snížení energetické závislosti Kulturního centra Zahrada, které je zřizované Městskou částí Praha 11, a využití obnovitelných zdrojů energie. Tohoto cíle bude dosaženo instalací Fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,2 kWp.
 • Nová mateřská školka na Jižním Městě
  Od ledna 2010 se otevřely brány nové mateřské školy v Babákově ulici a tím byla dána šance osmdesáti čtyř dětem z městské části Praha 11 tuto školku navštěvovat. Vzhledem k naléhavé potřebě navýšení počtu míst v předškolních zařízeních pro jihoměstské děti byl nájemní vztah se soukromou společností, která budovu doposud užívala, vypovězen. Celá budova zrekonstruována a nachystaná pro potřeby nové školky.
 • Nová služebna MP v Centru Chodov
  Do nové služebny v obchodním centru Chodov se přestěhovalo celkem 17 mužů z původní služebny v Láskově ulici. Nová služebna je velmi dobře umístěná, protože jen v obchodním centru zasahují denně strážníci až desetkrát. K dispozici mají i šest horských kol.
 • Nové sídlo Obvodního ředitelství MP
  Městská policie v Praze 11 má nové ředitelství, strážníci se stěhovali ze svého původního sídla v ulici U Přehrady do nově zrekonstruované budovy v Markušově ulici, kde sídlí také Zdravotnická záchranná služba. Rekonstrukce probíhala v několika etapách, přičemž prvořadým cílem bylo zajištění zázemí pro strážníky. Nejvýznamnější část rekonstrukce proběhla v roce 2009 a dokončena byla v lednu roku 2010. Slavnostně předána MP byla v dubnu 2010. V Obvodním ředitelství MP Praha 11 slouží v současné době 83 strážníků.
 • Nový dům pro seniory
  V Janouchově ulici byl postaven další pavilon s padesáti lůžky pro seniory. Třetina z padesáti míst byla zamluvená už ve chvíli, kdy se začínalo se stavbou. Senioři mají k dispozici fyzioterapeuta, specializované lékaře, ergoterapii nebo pracovní terapie a kromě toho ještě aktivity společenského a kulturního rázu.
 • Rekonstrukce a rozšíření školky
  Mateřská škola Na Příčné mezi v obci Šeberov prošla na jaře a v létě 2009 rozsáhlou, hlavní městem financovanou rekonstrukcí, jejíž součástí byla i dostavba jednoho oddělení. Vznikla tak školka s krásně barevným interiérem, moderním vybavením nejen tříd, ale i kuchyně. Kapacita školky se díky tomu zvýšila z 25 na 50 dětí.
 • ZŠ K Milíčovu - sluneční škola
  Budova základní školy se dočkala celkového zateplení, které je z dlouhodobého hlediska a přínosů v oblasti úspor energie vhodným řešením. Budova byla zateplena a byly zde instalovány fotovoltaických panelů. Rekonstrukce objektu rovněž zahrnovala kompletní výměnu osvětlovací soustavy, svítidel, elektrických rozvodů, vnitřních kanalizací, rozvodů vody a v neposlední řadě i úpravy interiérů (šatny, sociální zařízení atd).
Celkový počet: 8
Na stránce: