Realizované projekty - Praha 12

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 13
Na stránce:
 • Digitalizace RTG pracovišť Polikliniky Modřany
  Nahrazení manuálního postupu vzniku rentgenových snímků za digitální přineslo zrychlení snímkování a podstatné zvýšení přesnosti, kvality a rozlišení rtg snímků. Díky tomu je kvalifikovanější a přesnější popisu snímků a následně stanovení vhodné léčby. Odstraněním chemických kroků z procesu vzniku rentgenového snímku se šetří životní prostředí.
 • Modrý klíč
  Pro Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním a kombinovaným postižením byla koupena a dostavena nemovitost, která slouží jako referenční pracoviště a zároveň jako školící centrum pro podnikatele a zástupce pce veřejné správy v oblasti zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Součástí areálu je škola, zácvikové pracoviště a chráněné pracoviště pro postižené.
 • Modřanské výhledy
  Novou vyhlídku na soutok Vltavy a Berounky najdete v místech, kde se setkávají ulice Nad Vinicí a Barunčina. Zrekonstruované byly přilehlé komunikace a kamenná viniční zeď, doplněná kovaným oplocením. Zeď navazuje na areál vinice s viničním domkem, který je chráněnou kulturní památkou. Nechybí nové lavičky, stojany na kola i nová parkovací místa.
 • Nová cyklostezka
  Po několika letech příprav byl v červnu 2009 byl dokončen poslední úsek 1. etapy cyklotrasy A 214, která tak zde zajišťuje kvalitní propojení Kamýku a Libuše. 1. etapa realizace byla zahájena již v roce 2008 a zahrnuje tři samostatné úseky cyklostezek, které propojuje přejezd přes Novodvorskou ulici.
 • Nová služebna na Praze 12
  V říjnu 2008 byla slavnostně předána zrekonstruovaná služebna MP Praha 12. Stávající budova městské policie již nevyhovovala příslušným normám, například pro sociální zařízení, ale hlavně nesplňovala podmínky pro práci strážníků. Proto bylo rozhodnuto, že bude budova zrekonstruovaná. V opravené služebně je nové zázemí pro sto strážníků včetně pánské a dámské šatny, kuchyňka, velká zasedací místnost k provádění instruktáží před nástupem do služby, technická místnost či garáž pro jízdní kola a služební motocykl.y
 • Nový vůz pro hasiče v Cholupicích
  Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 MAN TGM 01 dostal v roce 2009 Sbor dobrovolných hasičů Cholupice. Vozidlo v hodnotě 5 779 600 Kč zakoupilo hl. m. Praha. Sbor dobrovolných hasičů Cholupice byl založen v roce 1903, má téměř osmedesát členů, zásahové družstvo tvoří 19 hasičů.
 • Onkostacionář a ambulance
  Na Onkologickém oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči byly otevřeny rozšířené prostory stacionáře a nové ambulance. Cílem stavebních úprav bylo zvýšení kapacity stacionáře pro ambulantní podání chemoterapie (protinádorové léčby) a rozšíření ambulancí. Onkologický stacionář má místo původních šesti křesel nyní k dispozici křesel 18 a počítá se s celodenním provozem v prodloužené směně. Ambulantní prostory nově čítají pět ambulancí pro klinickou onkologii. Oddělení také získalo důstojné zázemí čekáren pro pacienty.
 • Pohotovost po rekonstrukci
  Budova pohotovosti v Praze 4 byla zrekonstruovaná a slavnostně otevřena v lednu 2009. V rámci rekonstrukce byla dětská část oddělena od dospělé, celkově zútulněno prostředí pohotovosti. Čekárna, především dětská, vyšetřovny i lékařský pokoj a sesterna jsou barevně vymalovány a na stěnách dřevěné dekorace; v dětské části jsou navíc hračky. Na práce a zařízení v celkové hodnotě 660 tisíc korun přispěly zejména městské části Praha 4 a Praha 12 částkami 400 a 200 tisíc korun, menšími sumami pak Průhonice a Jesenice. Dalších 80 tisíc přidal nadační fond Porozumění na hračky a vybavení dětské čekárny.
 • Projekt Duhový most
  Unikátní projekt otevře handikapovaným občanům okno do světa. Projekt Duhový most vstoupí 4.října 2010 do své testovací fáze a po několikaměsíčním úsilí realizačního týmu občanského sdružení Polovina nebe vyvrcholí její přípravy první praktickou lekcí z ovládání počítače hlasem. Projekt připravilo sdružení s podporou Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy připravilo pro osoby s postižením motoriky horních končetin.
 • Rekonstrukce hřiště K Dolům
  V srpnu 2010 bylo slavnostně zprovozněno víceúčelové hřiště v ulici K Dolům. Původní sportoviště již nesloužilo svému účelu, proto bylo podrobeno celkové opravě. V nákladu 1 100 tisíc korun se promítlo vyrovnání povrchu, odvodnění plochy, položení umělého trávníku, lajnování, osazení basketbalových košů a fotbalových branek a nové oplocení. Na hřišti se bude hrát fotbal, basketbal, nohejbal a volejbal a na odrazové stěně lze trénovat tenis, přičemž hluk omezuje předvěšená síť za brankou. Kromě úklidu hřiště nevyžaduje zvláštní údržbu. Provoz bude celodenně zajišťovat správce, u nějž si bude možné také vypůjčit některé sportovní potřeby.
 • Zrekonstruovaná fontána Jablko
  Fontána se již několik let nacházela v havarijním stavu, plastika byla poškozena a netěsnila. Celkové náklady na rekonstrukci, které městská část uvolnila ze svého rozpočtu, činí zhruba 170 tisíc korun. Stavba trvala zhruba dva měsíce a jejím výsledkem je opět funkční fontána, obnovená původní mozaika a nově upravené okolí. Byly opraveny lavičky a opěrné zídky, prořezány okolní křoviny a instalovány nové odpadkové koše.
 • ZŠ a MŠ K Dolům má konečně svoji tělocvičnu
  Nová tělocvična už není jen snem této nejstarší modřanské školy. Na začátku února 2010 zde byl otevřen krásný prostor pro výuku tělesné výchovy. Tělocvična stojí v jednom z objektů obytného Centra Modřany a je bezprostředně napojena na kmenovou školní budovu.
 • Úprava veřejných ploch U Vlečky a Labe
  MČ Praha 12 přistoupila v části Komořany a Modřany k revitalizace veřejných prostranství obytného území a veřejných ploch. Byly nutné jednak stavební tak i sadové úpravy ploch, výstavba pěších komunikací, výstavba veřejného osvětlení, umístění mobiliáře, stavební úprava kontejnerových stání a sadové vegetační úpravy. Realizací projektu se počítá se zlepšením stavu veřejných ploch U Vlečky a Labe.
Celkový počet: 13
Na stránce: