Realizované projekty - Praha 13

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 10
Na stránce:
 • KD Mlejn - energetická opatření
  Posláním projektu je snížení energetické náročnosti budovy KD Mlejn s využitím obnovitelných zdrojů energie. V rámci projektu prošla budova celkovou rekonstrukcí. Stávající suterén je nově využíván jako technické zázemí : strojovna VZT a tepelná čerpadla pro restauraci, výměník, rozvodna, server, vodoměr, telefonní rozvodna, sklady, a jako hudební učebna a zkušebna nástrojů se sociálním zázemím. Ze suterénu je výstup ke stávajícímu vjezdu do areálu. Nově řešený suterén obsahuje nahrávací studio se sociálním zázemím a strojovnu VZT a tepelná čerpadla pro sál a sklad. V přízemí je restaurace, víceúčelové sály, šatny, recepce, výtah, aj. V patře se nachází knihovna, klub, učebny. Realizace projektu přispěla k ekonomickému a udržitelnému provozu zařízení, které je významným kulturním centrem dané oblasti.
 • Nová hasičská zbrojnice
  Dobrovolní hasiči v Řeporyjích mají novou hasičskou zbrojnici postavenou na místě původní, která neumožňovala garážování velké hasičské techniky. Řeporyjští hasiči mají nyní k dispozici celkem sedm vozidel - od nejmodernější cisternové stříkačky CAS 24 Scania až pro dva automobily Tatra 613. V objektu je i zázemí pro jednotku, sklady a věž na sušení hadic.
 • Nová pošta na Velké Ohradě
  Nová pobočka České pošty byla v listopadu 2009 otevřena na sídlišti Velká Ohrada v Praze 13. Pošta je umístěna v objektu polikliniky v ulici Janského 2254, má otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00. Poskytuje všechny běžné peněžní, listovní a doručovací poštovní služby, včetně služeb Poštovní spořitelny. Pošta je bezbariérová a má moderní design.
 • Nová školka v Bronzové ulici
  Starosta městské části David Vodrážka 1. září 2010 slavnostně otevřel rekonstruovanou budovu v Bronzové ulici na okraji Centrálního parku, kde dříve sídlil Dům dětí a mládeže. Zásadní rekonstrukce za 25 miliónů korun přetvořila původní „domeček“ na moderní a útulné prostory pro dvě nová oddělení mateřské školy pro padesát dětí. Bylo vybudováno zcela nové sociální zařízení, přípravna jídel, nové podlahy, elektroinstalace, vodovod a topení, objekt byl zateplen, byla vyměněna okna, instalována nová dřevěná fasáda. Byl také modernizován celý areál, kde vzniklo nové dětské hřiště a altánky pro děti.
 • Nové parkoviště pro Velkou Ohradu
  Sídliště Velká Ohrada na Praze 13 má dlouhodobě velký problém s parkovacími plochami, protože při samotné výstavbě panelových domů nebylo počítáno s kapacitou automobilů, které tu v současné době parkují. Nové parkoviště bylo otevřeno mezi ulicemi Janského a Tlumačovská, navazuje na stávající parkovací plochy a nabídne obyvatelům sídliště 88 nových parkovacích míst. Jeho výstavba trvala dva měsíce a městská část za ni zaplatila přibližně 9,2 miliónu korun.
 • Obnovené hřiště MŠ Mezi Školami
  V rámci rekonstrukce byla upravena zahrada a zeleň, byly odstraněny staré houpačky a herní prvky a nahrazeny moderními, které splňují současné požadavky například velká herní sestava se skluzavkou, dřevěný vláček a pružinové houpačky. Městská část Praha 13 věnuje již řadu let nemalou část ze svého rozpočtu na obnovu hřišť. Za tuto velkou stavební akci, kdy bylo opraveno 18 hřišť v mateřských školách a Domu dětí a mládeže Stodůlky, zaplatila radnice přibližně 9,6 miliónů korun.
 • První bezbariérové dětské hřiště
  První veřejné dětské hřiště na území Prahy, které umožňuje společnou hru zdravotně postižených dětí s ostatními dětmi, slavnostně otevřeno v prosinci 2009. Hřiště vzniklo v rámci rekonstrukce komplexu hřišť ve vnitrobloku Dominova – Běhounkova v Nových Butovicích. Jsou zde 3 oddělené zóny - sportovní hřiště, dětské hřiště a oplocená klidová louka. Vyžití pro všechny bez omezení
 • Revitalizace sídlištních vnitrobloků
  Projekt „Revitalizace sídlištních vnitrobloků“, který Praha 13 zahájila v červenci 2009, byl dokončen. Na začátku září 2010 si hotové dílo prohlédl starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s ředitelem oblasti dodavatelské společnosti Swietelsky stavební s. r. o. Rastislavem Súľovským a členy realizačního týmu. V rámci projektu bylo zásadním způsobem zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků v oblastech Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice - Heranova, Chalabalova, Bellušova, Bronzová, Amforová, V Hurkách. Byla zrekonstruována nebo nově vybudována dětská hřiště a sportoviště, byly odstraněny nevzhledné betonové zdi, schody a „ozdoby“ z doby výstavby sídliště, vybudovány nové cesty a vyměněny lavičky a koše. Významnou součásti projektu byly parkové úpravy a výsadby – bylo odstraněno 50 přestárlých stromů a nevhodné křoviny a poté vysazeno 160 vzrostlých stromů a tisíce nových keřů. Všechny vnitrobloky jsou nyní barevnější, poskytují více prostoru ke hrám dětí, k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, beton nahradily nové materiály a nové výsadby by měly zlepšit i mikroklima.
 • Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT
  Projekt modernizace vyvolávacího systému s možností rezervace termínů návštěv spočívá především v komplexní modernizaci vyvolávacího systému ÚMČ Praha 13. Dříve systém pouze určoval pořadí zákazníků a vyvolával je k přepážkám podle příchodu. Modernizovaný systém nyní umožňuje rezervaci schůzek přes internet a v případě rezervace. Tímto způsobem sezkrátí čekací dobu na minimum. Rezervovat schůzku je možné na dobu úředních hodin na pracoviště Živnostenského odboru, Informační centrum pro podnikatele, Czech POINT, kvůli certifikátům pro elektronický podpis, ověřování, cestovním dokladům nebo občanskému průkazu.
 • Vodotrysk v Centrálním parku
  V rámci oprav horní retenční nádrže v Centrálním parku, které probíhaly v období od května do července 2010, byl v nádrži vybudován vodotrysk. Slavnostně pak byl spuštěn v červenci 2010. Voda tryská ze tří trysek od 9 do 22 hodin každou celou hodinu přibližně 15 minut. Vodotrysk bude v provozu vždy od začátku května do konce října. Na zimu se z ocelové konstrukce odmontují trysky a stojany budou zakryty ochrannými poklopy. A to z důvodu že v zimním období je nádrž využívána jako ledová plocha na bruslení a nemohlo tak dojít ke zranění bruslařů.
Celkový počet: 10
Na stránce: