Realizované projekty - Praha 14

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 8
Na stránce:
 • Centrum WELCOME
  Vzdělávací a volnočasové centrum na sídlišti Černý Most provozované Křesťanským centrem pro rodinu Heřmánek, nabízí kroužky pro děti, vzdělávácí kurzy pro dospělé, kulturní a volnočasové aktivity pro celou rodinu.
 • Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14
  Městská část zřídila Centrum vzdělávání a veřejného internetu, které kromě volného přístupu k internetu nabízí kurzy práce s počítačem a internetem (i pro seniory a handicapované osoby), jazykové kurzy (dle poptávky zájemců všech věkových kategorií), laminování , kopírování a vazbu dokumentů, e-learningové kurzy.
 • Nový železniční koridor v Praze 14
  Zmodernizovaný, devět kilometrů dlouý úsek trati mezi Prahou-Libní a Běchovicemi, přispěl k výraznému zlepšení pohodlí cestujících i obyvatel díky nebývalému zkulturnění nejbližšího okolí trati. Nejvýraznější změnou je ztrojkolejnění stávající dvoukolejné trati, nový povrch a protihlukové stěny. Na všech zastávkách jsou moderně řešená nástupiště i přístupové chodníky.
 • Podjezd pod Chlumeckou ulicí
  Nový podjezd propojil obě obchodní centra na Černém Mostě, na obou stránách Chlumecké. Původní dopravní řešení nezahrnovalo propojení obou obchodních komplexů a to komplikovalo život řidičům i obyvatelům okraje Horních Počernic, kudy museli řidiči projíždět po jediné spojovací komunikaci.
 • Rekonstrukce dětského a volnočasového zařízení Orangery
  Rekonstrukce prostor dětského a volnočasového zařízení Orangery a rozšíření stávajících prostor a kapacity školky na 36 dětí, zkvalitnění poskytovaných služeb. Zařízení díky inovaci může pořádat letní programy, nabízí aktivity pro školní děti a dospělé.
 • Revitalizace Kyjského rybníka
  V první etapě byl Kyjský rybník odbahněn, odvezeno bylo 69 tisíc metrů krychlových sedimentu. Ve východní části byl vytvořen umělý ostrov, důležitý především pro posílení ekologické stability a biodiverzity, jako ideální hnízdiště vodního ptactva. Břehy byly zpěvněny, osázena mokřadní vegetací nebo opevněné kameny, okolí rybníka bylo zkrášleno sadovými úpravami.
 • Revitalizace skládky Hloubětín
  Cílem projektu bylo revitalizovat poškozenou plochu, zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit ekologicko-estetickou hodnotu této odpočinkové lokality městské části Praha 9 - Hloubětín a vytvořit nové sportovní a rekreační místo.
 • Revitalizace suchého poldru Čihadla
  Revitalizace koryt potoků v prostorách suchého poldru Čihadla je největší a nejrozsáhlejší přírodě blízká revitalizace vodních toků v Praze a okolí. Nová koryta potoků byla osázena cca 200 mladými stromky. Své místo zde našli i keřové skupiny složené pouze z druhů domácích dřevin jako jsou trnky, kaliny a vrby. Tůně a části koryt byly osázeny mokřadní vegetací, třeba kosatci.
Celkový počet: 8
Na stránce: